Loading...
Home 2018-06-05T14:30:10+00:00
BergOp
Vragenlijsten

CQi aanleveren aan KiBG

Wilt u de CQi aanleveren aan de stichting Kwaliteit in Basis GGZ? Dat kan met BergOp. Hieronder leest u wat het keurmerk inhoudt en hoe u de scores via BergOp kunt aanleveren. Over Stichting KiBG [...]

Nieuwe projecten met BergOp

Gemeenten in West-Brabant West De regio West-Brabant West heeft Praktikon opdracht gegeven om de gecontracteerde zorgaanbieders uit die regio te ondersteunen bij het uitvoeren van kwaliteitsmetingen. Aan de hand van deze metingen zet de regio de Kwaliteitsmonitor [...]

Over BergOp

BergOp biedt het meest complete pakket aan instrumenten voor diagnostiek, effectonderzoek en Routine Outcome Monitoring (ROM) in de jeugdhulp, GGZ, verslavingszorg, justitiële inrichtingen, centra voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking en bijzonder onderwijs.

BergOp stelt u in staat om de resultaten van de geleverde zorg continu te meten. Visuele rapportages geven zicht op individuele resultaten. Grafische overzichten geven een helder beeld van de uitkomsten op groepsniveau. BergOp kan u tevens helpen bij het aanleveren van deze gegevens aan gemeenten of regio’s.

Het programma is een product van Praktikon, een onafhankelijke organisatie voor onderzoek en ontwikkeling in (jeugd)zorg en onderwijs.