Andere toepassingen

Home/Andere toepassingen
Andere toepassingen2018-06-05T08:50:57+02:00

BergOp voor kenniscentra en onderzoek

Andere ToepassingenVeel instelling voor jeugdhulp, volwassenen en onderwijs maken gebruik van BergOp om data over hun cliënten te verzamelen. Deze schat aan informatie kan ingezet worden voor onderzoek op regionaal of landelijk niveau. De gegevens die in BergOp worden ingevoerd, zijn eigendom van de instellingen zelf. Wel kan BergOp gegevens bundelen, die door kenniscentra gebruikt kunnen worden.

Huidige gebruikers van BergOp

Verschillende kenniscentra beoordelen de effectiviteit van bepaalde therapievormen al met behulp van BergOp. Zo verzamelen MST-NL, Triple-P NL, de Vereniging Spoedhulp Jeugd (voor Ambulante SpoedHulp en Families First) en de GHB Monitor van Nispa al jaren informatie via BergOp en maakt ook de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) gebruik van BergOp voor bijvoorbeeld scriptie-onderzoek. Ook de Academische Werkplaats Jeugd Nijmegen (Inside-Out) verkrijgt gegevens via BergOp.

Vragenlijsten

Vragenlijsten en formulieren kunnen online ingevuld worden door verschillende respondenten, zoals de cliënten/patiënten, ouder(s), behandelaren of andere belangrijke betrokkenen. BergOp biedt specifieke vragenlijsten voor de screening, diagnostiek, behandeling en evaluatie voor zeer gevarieerde doelgroepen. Enkele voorbeelden van vragenlijsten die specifiek voor landelijk onderzoek beschikbaar zijn, zijn de Therapy Adherance Measure (TAM) voor MST en diverse lijsten voor Triple P, zoals de DASS-21. Bekijk hier een overzicht van alle vragenlijsten in BergOp.

Praktijkvoorbeelden

BergOp biedt oplossingen voor dataverzameling op regionaal of landelijk niveau. Enkele voorbeelden van landelijke onderzoeken via BergOp zijn:

Ga naar de bovenkant