BYI-2-NL beschikbaar in BergOp

//BYI-2-NL beschikbaar in BergOp

BYI-2-NL beschikbaar in BergOp

De Beck Youth Inventory (BYI) is een combinatie van vijf vragenlijsten. Afgelopen jaar heeft normeringsonderzoek op de BYI-2-NL plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een genormeerde lijst. De BYI-2-NL wordt uitgegeven door Pearson.

De BYI is een samenvoeging van vijf vragenlijsten die afzonderlijk of gecombineerd kunnen worden ingezet om de beleving van een kind of jongere op vijf gebieden te meten. De vijf gebieden zijn depressie (BDI-Y), angst (BAI-Y), boosheid (BANI-Y), verstorend gedrag (BDBI-Y) en zelfbeeld (BSCI-Y). Via BergOp kunt u de vijf vragenlijsten tegelijk afnemen. Wilt u gebruik maken van de BYI-2-NL via BergOp? Neem dan contact op met uw contactpersoon van Praktikon.

2018-08-27T15:27:15+00:00 april, 2018|