Geen onderdeel van een categorie

Home/Geen onderdeel van een categorie

Nieuwe vragenlijsten in BergOp

Onlangs zijn de volgende vragenlijsten in BergOp ingebouwd: - 11VB Signaleringstool: Potentiële LVB-slachtoffers Loverboys/mensenhandel in beeld - ARIJ 3.0: Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor jeugdbescherming, versie 3.0 - CQi ambulante GGZ en VZ, versie 5.1 (vervangt de verkorte CQI ambulante GGZ en VZ, de klinische versie blijft voorlopig ongewijzigd) - CEM+ (Cliënt Ervarings Monitor): deze is [...]

2020-11-25T12:23:44+01:00

Nieuwe vragenlijsten, normen en vertalingen beschikbaar

Nieuw beschikbaar in BergOp zijn: De BYI-2-NL is in het Engels beschikbaar Voor de SRS-2 zijn Vlaamse normen beschikbaar Voor de BRIEF zijn Vlaamse normen beschikbaar De Depressievragenlijst (ADI-NL) is beschikbaar De START:AV bij vertrek is beschikbaar De Checklist J-SGLVB is beschikbaar (specifiek voor VOBC's) De cliëntervaringsmonitor (CEM+) voor jeugdhulporganisaties in de regio Amsterdam [...]

2019-11-07T16:40:29+01:00

Tweefactor authenticatie binnenkort mogelijk

Binnenkort is het mogelijk om de BergOp-accounts van uw medewerkers te beveiligen met tweefactor-authenticatie. De huidige inlogprocedure op basis van een gebruikersnaam en wachtwoord voldoet niet meer aan de standaarden voor het beveiligen van bijzondere persoonsgegevens. Steeds meer organisaties en gemeenten stellen tweefactor-authenticatie daarom al verplicht. In het kader van de AVG raden wij u [...]

2019-01-16T09:50:18+01:00

Werkzaamheden op 2 juni

Op zaterdag 2 juni aanstaande vindt onderhoud plaats op de BergOp server. Hierdoor is BergOp tussen 09.00 en 12.00 uur 's ochtends verminderd bereikbaar.

2018-06-01T13:56:16+02:00

Veiligheid en AVG

Zoals u ongetwijfeld weet zal per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingaan. Vanaf deze datum geldt in de gehele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. De AVG bevat aangescherpte privacyregels voor alle maatschappelijke sectoren, waaronder de zorg. Door de nieuwe wetgeving komt er meer verantwoordelijkheid te liggen bij organisaties die persoonsgegevens beheren. Dit geldt ook voor [...]

2018-05-01T16:23:40+02:00

Aanmelden voor de gebruikersbijeenkomst

Graag nodigen we u uit voor de jaarlijkse gebruikersbijeenkomst van BergOp. Wanneer? Vrijdag 23 maart van 10.00 tot 12.30 uur (inloop vanaf 9.30, lunch tot 13.30 uur). Waar? DeVilla Nijmegen, Oranjesingel 42, Nijmegen (kijk hier voor route en parkeren). De gebruikersbijeenkomst is een mooie gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met collega's van andere instellingen die gebruik maken van [...]

2018-06-05T08:49:17+02:00

Exit-vragenlijst© Jeugdhulp aangepast

In opdracht van Jeugdzorg Nederland heeft Stichting Alexander in samenwerking met Praktikon de Exit-vragenlijst© aangepast zodat de vragenlijst beter aansluit bij twee Outcomecriteria voor jeugdhulp. De aangepaste vragenlijsten zijn vanaf heden zowel beschikbaar via BergOp als op papier. De Exit-vragenlijst© is in 2008 door Stichting Alexander ontwikkeld voor zorgaanbieders om tevredenheid van cliënten over de [...]

2018-01-30T15:06:11+01:00

FARE beschikbaar in BergOp

Vanaf 1 januari 2018 is de Forensisch Ambulante Risico Evaluatie (FARE) af te nemen via BergOp. Met de FARE schatten professionals het recidiverisico in en monitoren zij de behandelvooruitgang van cliënten in de ambulante forensische zorg. Er worden zowel statische als dynamische factoren uitgevraagd. De FARE is ontwikkeld in opdracht van de Kwaliteit Forensische Zorg. [...]

2018-01-22T12:38:08+01:00

EMPO Ouders 3.1 en EMPO Jongeren 3.1 beschikbaar in BergOp!

Met ingang van 1 november 2017 zijn de EMPO Ouders 3.1 en EMPO Jongeren 3.1 beschikbaar in BergOp. De EMPO 3.1 brengt in kaart waar de eigen mogelijkheden van cliënten versterkt kunnen worden zodat zij grip krijgen op hun leefsituatie. Er is een versie voor ouders en een versie voor jongeren. De EMPO Ouders 3.1 meet [...]

2017-12-21T11:58:14+01:00

Vernieuwd cliëntenportaal

BergOp blijft continu in ontwikkeling en vanaf vandaag (29 mei 2017) is ons cliëntenportaal vernieuwd! Cliënten en respondenten (bijvoorbeeld ouders) kunnen via BergOp vragenlijsten invullen direct in hun eigen portaal. Om dit portaal veilig en up-to-date te houden, is deze in het weekend van 27 mei 2017 herbouwd naar Symfony2. Door deze overgang is het [...]

2018-06-05T08:49:17+02:00
Go to Top