Laatste nieuws

Home/Laatste nieuws

Passende vragenlijsten zorgen voor hogere respons

Laura Beurskens-Claessens werkt als onderzoeker/adviseur bij Praktikon. Vanuit Praktikon is zij ook als onderzoeker verbonden aan entrea lindenhout, een grote aanbieder van specialistische jeugdhulp in Gelderland. Marie-Anne Hendrix is jeugdzorgwerker bij entrea lindenhout. Zij werkt op een locatie voor ‘kamertraining plus’, waar jongeren gedurende tien maanden intensief begeleid worden naar de toekomst. Laura en Marie-Anne [...]

2020-11-26T16:23:10+01:00november, 2020|

Uitgelicht uit de praktijk: iamYu

iamYu is een gepersonaliseerde monitoringsapp voor de jeugdzorg, die jongeren en jeugdzorgprofessionals ondersteunt bij het écht samenwerken en beslissingen nemen tijdens de behandeling. Samen met de behandelaar (of begeleider) stelt de jongere persoonlijke vragen op die heel frequent worden afgenomen. Hiermee krijgen beiden inzicht in het veranderproces van de jongere, bijvoorbeeld wat betreft boosheid [...]

2020-11-26T16:47:56+01:00november, 2020|

Update dashboards Scores en Effecten

Update dashboards Scores en Effecten De dashboards voor Scores en Effecten geven inzicht in de problematiek van cliënten en in de resultaten van de hulpverlening. In januari zijn de dashboards alweer een jaar in de lucht. Inmiddels worden ze al door ruim twintig organisaties gebruikt. Nieuwe vragenlijsten Recent hebben we de volgende vragenlijsten toegevoegd aan [...]

2020-11-25T12:26:56+01:00november, 2020|

Vanaf 1 januari vergoeding VG&O-vragenlijsten

Vanaf 1 januari 2021 vraagt Praktikon een vergoeding voor het digitaal afnemen van de VG&O-vragenlijsten via BergOp. De VG&O bestaat uit de vragenlijsten OBVL, OBVL-K, VSOG, VGFO en VMG, ontwikkeld en uitgegeven door Praktikon voor de jeugdzorg. Tot nu toe zijn geen kosten gerekend voor het digitaal afnemen van deze lijsten, dit gaat vanaf 1 [...]

2020-11-25T12:20:07+01:00november, 2020|

Nieuwe vragenlijsten beschikbaar

Recent zijn de volgende vragenlijsten in BergOp verschenen: ARIJ 3.0: Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming, versie 3.0 CQi ambulante GGZ en VZ, versie 5.0 (vervangt de verkorte CQI ambulante GGZ en VZ; de verkorte CQI klinische GGZ en VZ blijft voorlopig ongewijzigd) ZRM-J: Zelfredzaamheid-matrix Jongeren ZRM Huishoudens: Zelfredzaamheid-matrix Huishoudens Actueel overzicht en contact Het actuele [...]

2020-11-24T15:26:43+01:00september, 2020|

Preview: meer inzicht in verloop problematiek

Met de cross-informantprofielen van de YSR, CBCL en TRF krijgt u in één oogopslag inzicht in het verloop van een behandeling. Ontwikkeling inzichtelijk Bij het Resultatenoverzicht van uw cliënt vindt u een knop 'Verloopprofiel'. Hier kunt u voortaan een persoonlijk dashboard van uw cliënt bekijken: hoe ontwikkelen de problemen of vaardigheden zich? En wat zijn [...]

2020-07-24T15:38:24+02:00juni, 2020|

Testportaal: wat u moet weten

Dit voorjaar is het Testportaal opgeleverd. De eerste ervaringen zijn opgedaan, de eerste verbeteringen zijn doorgevoerd én er zijn nu drie tests beschikbaar: SIVT: Sociale informatieverwerkingstest (lees hier meer) WISC-V: Wechsler Intelligence Scale – V PPVT-III-NL: Peabody Picture Vocabulary Test – III – NL Wat is er anders in het Testportaal? De werkwijze rondom de [...]

2020-08-18T11:00:19+02:00juni, 2020|

Update dashboards Scores en Effecten

Binnen uw teams of zorgmodules eenvoudig inzicht in de problematiek van cliënten: dat krijgt u met de dashboards Scores en Effecten. Verbeteringen Deze dashboards zijn in januari 2020 gelanceerd. Sindsdien hebben we meerdere verbeteringen doorgevoerd. Zo zijn aan het dashboard voor % Probleemgebied ook de schaalscores toegevoegd. Uitbreiding Daarnaast zijn de dashboards uitgebreid met de [...]

2020-09-01T10:40:21+02:00juni, 2020|

Nieuwe vragenlijsten beschikbaar

Recent zijn de volgende vragenlijsten in BergOp verschenen: AASP: Sensory Profile voor Jongeren en Volwassenen ARI-CP 2-5: Attachment Relationship Inventory – Caregiver Perception 2-5 year CARE-NL: Child Abuse Risk Evaluation CISS: Coping Inventory for Stressful Situations D2: Aandachts- en concentratietest (scoringshulp) EFV: Executieve Functies Vragenljist FAM: Female Addiction Manual (behorende bij HCR-20V3) HSDQ: Holland [...]

2020-07-03T08:47:33+02:00juni, 2020|

2FA verplicht vanaf 1 april

Vanaf woensdag 1 april worden alle BergOp-accounts extra beveiligd met de Google Authenticator App. Deze app wordt geïnstalleerd op uw telefoon en genereert een unieke code die nodig is voor het inloggen in BergOp. Werkt uw organisatie nog niet met 2FA? Lees dan hier meer over 2FA en wat dat voor u betekent of download [...]

2020-06-05T16:41:17+02:00maart, 2020|
Go to Top