CDI-2 beschikbaar

Home/Laatste nieuws/CDI-2 beschikbaar

CDI-2 beschikbaar

De Child Depression Inventory (CDI) is herzien. Er zijn nieuwe normen beschikbaar en de lijst is nu niet meer alleen af te nemen als zelfrapportage, maar kan ook door ouders worden ingevuld.

De CDI-2 is een betrouwbare en valide vragenlijst waarmee kinderen en jongeren op depressieve symptomen gescreend worden. Zowel bij het kind als bij de ouder kan in kaart worden gebracht of en in welke mate het kind een risico heeft om de diagnose depressie te krijgen. De CDI-2 geeft ook een indicatie van de ernst van de symptomen.

Voor meer informatie over de vragenlijst verwijzen wij u naar de website van Hogrefe:www.hogrefe.nl.

Wilt u de vragenlijsten via BergOp gaan gebruiken, sluit dan eerst een overeenkomst met Hogrefe. Wij zullen de lijsten daarna voor uw organisatie beschikbaar maken.

2016-09-30T10:26:59+02:00
Go to Top