1 september in BergOp: dashboards Scores en Effecten 2.0

Home/Laatste nieuws/1 september in BergOp: dashboards Scores en Effecten 2.0

1 september in BergOp: dashboards Scores en Effecten 2.0

De dashboards in BergOp blijven continu in ontwikkeling. Per 1 september komt er een nieuwe versie van de dashboards Scores en Effecten. Deze dashboards geven uw organisatie inzicht in de problematiek van cliënten en in de resultaten van de hulpverlening. We hebben de belangrijkste verbeteringen kort op een rij gezet. Met de nieuwe dashboards kunt u:

  • gemaakte selecties bewaren doordat er twee in plaats van vier dashboards zijn;
  • uitkomsten uitsplitsen naar type informant, zoals ouders en professionals;
  • effecten voor schaalscores bekijken;
  • uitkomsten bekijken rondom start- en einddatum module;
  • grafieken nog beter weergeven door de nieuwe lay-out.

Van vier naar twee dashboards

Om ervoor te zorgen dat de selecties die u maakt beter bewaard blijven, worden de grafieken met Gemiddelde scores en % Probleemgebied getoond in één dashboard: Scores. Om de Gemiddelde scores én het % Probleemgebied te bekijken hoeft u nu nog maar één keer de juiste selecties te maken. Ditzelfde geldt voor de grafieken Effect Size en % Verandering. Deze staan voortaan ook in één dashboard: Effecten.

Uitkomsten uitsplitsen naar type informant

Omdat uit onderzoek blijkt dat de context waarin de cliënt gezien wordt bepalend is voor de uitkomsten van gedragsvragenlijsten, zoals de CBCL, worden de scores en effecten voortaan uitgesplitst naar informanttype. We onderscheiden de informanttypes cliënt, ouders, professionals en naasten.

Effecten beschikbaar voor schaalscores

In de grafieken Effect Size en % Verandering kunt u naast de uitkomsten op totaalscores van vragenlijsten straks ook de effecten voor schaalscores bekijken.

Uitkomsten rondom aanvang en einde module

Naast het inzien van scores en effecten op een specifiek meetmoment, kunt u in de nieuwe versie ook vragenlijsten selecteren op basis van start- en einddatum van een geselecteerde module. Er wordt dan binnen BergOp gezocht naar vragenlijsten die zes weken rondom de start- of einddatum van de betreffende module liggen.

Vernieuwde lay-out

De lay-out van de dashboards wordt vernieuwd. De filters komen straks overeen met het onlangs vernieuwde Respons-dashboard. Daarnaast worden de grafieken verbeterd. Zo worden de afkappunten, voor de interpretatie van de scores, weergegeven met een lijn in de grafiek in plaats van in de voetnoot. Bovendien wordt de Effect Size in de grafieken toegevoegd. De Respons-tabel wordt uitgebreid met onder andere de gemiddelde scores uit de grafiek.

Preview

Wilt u als een van de eersten de nieuwe dashboards inzien? U kunt vóór september al een preview krijgen. Meld u aan via uw contactpersoon bij Praktikon of mail naar info@bergop.net.

Overzicht complete aanbod vragenlijsten

In het instrumentenoverzicht ziet u precies van welke vragenlijsten u Scores en Effecten kunt opvragen. We breiden het aanbod van vragenlijsten in de dashboards regelmatig uit. Mist u vragenlijsten? Laat het ons gerust weten.

Tarieven en contact

Voor Scores en Effecten sluit u een aparte licentie af. De tarieven vindt u hier. Interesse? Neem dan contact op met uw contactpersoon binnen Praktikon. Laat het ook gerust weten als u nog vragen heeft over de geplande verbeteringen.

2021-06-17T12:31:12+02:00juni, 2021|
Ga naar de bovenkant