De Viersprong

Home/De Viersprong
De Viersprong2018-06-05T08:49:08+02:00

De Viersprong & BergOp

“Praktikon is erg servicegericht. Als de Viersprong bijvoorbeeld een vragenlijst wil laten inbouwen in BergOp of  een verzoek heeft tot een koppeling, speelt Praktikon daar goed en snel op in. Ze leveren maatwerk, dat waardeer ik enorm. De medewerkers van Praktikon denken met ons mee over nieuwe oplossingen, bijvoorbeeld bij het instellen van bepaalde processen. Daarbij is het heel fijn dat de medewerkers een wetenschappelijke achtergrond hebben.” – Marieke van Geffen, projectmanager.de Viersprong

De Viersprong is een GGZ instelling voor kinderen, jongeren en volwassenen met ernstige problemen in hun persoonlijkheid, gedrag en/of gezin, of bij wie problemen dreigen te ontstaan. Bij de Viersprong wordt op alle afdelingen met BergOp gewerkt.

De Viersprong  benut verschillende functies van BergOp. Er wordt gebruik gemaakt van de ROM-module om de metingen in te plannen. De individuele profielen worden gebruikt om de zorg op cliëntniveau te evalueren en de resultaten te bespreken met de cliënt. Verder gebruikt de Viersprong de exportfunctie en dashboards voor evaluatie op team- en organisatieniveau. Bovendien maakt de Viersprong gebruik van automatische aanlevering aan SBG en de koppeling met het EPD van Care4 om de administratie te vergemakkelijken.

Als een cliënt binnenkomt bij de Viersprong vult hij of zij digitaal vragenlijsten in via het cliëntenportaal. Voor volwassenen is dit vaak de BSI en SIPP, voor kinderen de BSI en de YSR en voor hun ouders de CBCL en OBVL. De resultaten gaan vervolgens naar de diagnosticus, die de cliënt toewijst aan een behandelprogramma. Tijdens het behandeltraject ontvangt de cliënt, afhankelijk van de behandeling, één keer in de zes weken tot één keer in drie maanden vragenlijsten om in te vullen.

Praktijkvoorbeeld

Max (fictieve naam) werd voor gedragsbehandeling aangemeld bij de Viersprong. Voor de intake hebben zowel Max als zijn ouders vragenlijsten ingevuld. Max heeft de YSR ingevuld en zijn ouders de CBCL en OBVL. Uit de lijsten die de moeder van Max heeft ingevuld, kwam naar voren dat Max grote gedragsproblemen had. Via de vragenlijsten zag de therapeut echter dat Max vooral last had van angstproblemen. De resultaten van de vragenlijsten in BergOp waren een goede ingang voor de therapeut voor het gesprek met Max en zijn ouders. Doordat de therapeut Max en zijn moeder kon vragen waar het verschil in beleving vandaan kwam, werd voor moeder duidelijker waardoor de gedragsproblemen van Max zijn ontstaan. Samen is besloten in de behandeling in te spelen op de angstklachten van Max. De verwachting is dat daarmee ook de gedragsproblemen afnemen.

Ga naar de bovenkant