Export

Home/Export
Export2018-06-05T08:49:10+02:00

Exporteren naar Excel

BergOp kan voor u gegevens naar Excel exporteren. De Excelbestanden kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor verder onderzoek.

Gegevens

De volgende gegevens uit BergOp kunnen geëxporteerd worden naar een Exceloverzicht:

  • Vragenlijstgegevens
  • Cliëntgegevens
  • Contactpersonen
  • ROM-metingen per cliënt
  • Doelen
  • Gebruikersgegevens
  • Organogram (de “inrichting” van uw BergOp omgeving)

Vragenlijsten

De export van een vragenlijst geeft de antwoorden van cliënten weer. Zowel de scores op de items als de schaalscores worden getoond. Ook kunt u de normscores, zoals percentielen, inzien. De Excelbestanden kunnen worden gebruikt voor verdere analyse met Excel, SPSS of andere programma’s. Wij leveren bij elke vragenlijst een syntax om de gegevens in SPSS te kunnen interpreteren.

Ga naar de bovenkant