Gemeenten

Home/Gemeenten
Gemeenten2018-06-05T08:49:08+02:00

BergOp voor gemeenten

GemeentenBinnen de zorg spelen vragenlijsten een essentiële rol. Ze kunnen worden ingezet voor screening, signalering, toeleiding naar hulp, effectmeting en Routine Outcome Monitoring (ROM). Via BergOp worden vragenlijsten afgenomen en resultaten inzichtelijk gemaakt. Verder kan BergOp ondersteunen in de aanlevering van gegevens aan gemeenten. Zo heeft Praktikon dashboards ontwikkeld om de informatie uit BergOp weer te geven en de informatie-uitwisseling te vergemakkelijken.

Huidige gebruikers van BergOp

Er zijn diverse gemeenten en wijkteams die al gebruik maken van de mogelijkheden van BergOp. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Ouder- en Kindteams Amsterdam
  • Jeugd- en gezinshulp Zoetermeer
  • Centrum voor Jeugd en Gezin Zeist
  • Buurtteams Lokalis Utrecht
  • Gemeente Hilversum
  • Gemeente Montferland
  • Gemeente Houten

Vragenlijsten

Vragenlijsten en formulieren kunnen via BergOp online worden ingevuld door verschillende respondenten, zoals de cliënten, partners, behandelaren of andere belangrijke informanten. BergOp biedt veel jeugdhulpspecifieke vragenlijsten voor de screening, diagnostiek, behandeling en evaluatie. Enkele voorbeelden zijn de C-toets, SDQ en Lirik. Bekijk hier een overzicht van alle vragenlijsten in BergOp.

Dashboards: Outcome-indicatoren helder in beeld

Om resultaten inzichtelijk te maken, de zorg binnen de instelling te optimaliseren en de informatie-uitwisseling tussen instellingen en gemeenten te ondersteunen, heeft Praktikon dashboards ontwikkeld. Deze bieden inzicht in de resultaten van de ingezette hulp op drie indicatoren:

  • Uitval van cliënten
  • Cliënttevredenheid
  • Doelrealisatie, waaronder de mate waarin problemen zijn afgenomen en de behandeldoelen zijn bereikt

De dashboards geven jeugdzorgaanbieders de mogelijkheid om onderzoeksgegevens in te delen naar de gemeenten voor wie zij zorg leveren. Deze gegevens kunnen vervolgens per gemeente worden aangeleverd. Voor gemeenten kunnen middels de dashboards prestaties van de jeugdhulp van de verschillende aanbieders in beeld worden gebracht. Bekijk hier meer informatie over de mogelijkheden en voordelen van de dashboards.

Praktijkvoorbeelden

BergOp wordt bij gemeenten en sociale wijkteams niet alleen gebruikt voor het verwerken van individuele gegevens, maar ook voor onderzoek op grotere schaal. Een voorbeeld van onderzoek bij sociale wijkteams door middel van BergOp: Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) ontwikkeling in modules.

Meer informatie?

Wilt u als gemeente graag zelf vragenlijsten afnemen, BergOp toepassen voor onderzoek of gebruik maken van de dasboards? Neem dan contact op voor een offerte op maat.

Ga naar de bovenkant