BergOp voor gemeenten

Binnen sociale wijkteams spelen vragenlijsten een essentiële rol. Ze kunnen worden ingezet  voor screening, signalering, toeleiding naar hulp en (licht) pedagogische hulp. Via BergOp  worden vragenlijsten afgenomen en resultaten inzichtelijk gemaakt. Verder kan BergOp ondersteunen in de aanlevering van gegevens aan gemeenten. Wilt u als gemeente graag zelf vragenlijsten afnemen, of BergOp toepassen voor onderzoek? Neem contact op voor een offerte op maat.

Gemeenten

Huidige gebruikers van BergOp

Er zijn diverse gemeenten en wijkteams die al gebruik maken van de mogelijkheden van BergOp. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Ouder- en Kindteams Amsterdam
  • Jeugd- en gezinshulp Zoetermeer
  • Centrum voor Jeugd en Gezin ’s-Hertogenbosch
  • Buurtteams Lokalis Utrecht
  • Gemeente Hilversum
  • Gemeente Montferland
  • Gemeente Houten

Vragenlijsten

Vragenlijsten en formulieren kunnen via BergOp online worden ingevuld door verschillende respondenten, zoals de cliënten, partners, behandelaren of andere belangrijke informanten. BergOp biedt veel jeugdhulpspecifieke vragenlijsten voor de screening, diagnostiek, behandeling en evaluatie. Enkele voorbeelden zijn de C-toets, SDQ en Lirik. Bekijk hier een overzicht van alle vragenlijsten in BergOp.

Praktijkvoorbeelden

BergOp wordt bij gemeenten en sociale wijkteams niet alleen gebruikt voor het verwerken van individuele gegevens, maar ook voor onderzoek op grotere schaal. Een voorbeeld van onderzoek bij sociale wijkteams door middel van BergOp: Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) ontwikkeling in modules.