Implementatie

Home/Implementatie
Implementatie2018-06-05T08:49:15+02:00

Implementatie

Vragenlijsten afnemen, het klinkt heel gemakkelijk, maar vaak gaat er een heel plan aan vooraf. Wanneer starten we? Bij wie moeten er vragenlijsten worden afgenomen? Wat doen we met de verzamelde gegevens?

Allemaal vragen rondom de implementatie van BergOp. Wij bieden hierin ondersteuning op maat. De medewerkers van Praktikon hebben veel ervaring met de implementatie van effectmetingen in zorg en onderwijs. We zorgen ervoor dat onze adviezen en begeleiding goed zijn afgestemd op de processen, bedrijfscultuur en wensen van uw instelling.

Fases

Fasen ImplementatieBinnen de implementatie zijn er vier fases te onderscheiden:

 1. Inrichten: uitdenken en inrichten van het logistiek proces
 2. Trainen: de juiste mensen instrueren over hun rol binnen BergOp
 3. Aan de slag: starten met BergOp
 4. Evalueren

Iedere fase bevat concrete stappen.

Fase 1: Inrichten

 1. Samen met u wordt gekeken naar de organisatiestructuur. De organisatiestructuur en eventuele onderzoeksdoelen zijn de basis voor het ontwerp van het organogram. Wij denken met u mee over het ontwerp van het organogram. Daarnaast ondersteunen wij u bij het invoeren van het organogram in BergOp.
  Bekijk hier voor een voorbeeld van een organogram.
 1. Meetproces(sen) in kaart brengen:
 • Wat willen we meten?
 • Hoe gaan we dat meten? (vragenlijsten)
 • Bij welke informanten (invullers) gaan we meten?
 • Hoe vaak gaan we dat meten?
 • Als uw organisatie werkt met ROM-processen, dan richt u deze processen in deze fase in.

Wij helpen u bij de inrichting van BergOp. Dit is bij de licentiekosten inbegrepen.

Fase 2: Trainen

 1. Uitleg geven aan hulpverleners/gedragswetenschappers over:
 • Wat houdt meten/ROM precies in?
 • Waarom gaan we dit doen?
 • Hoe gaat het er voor uw instelling uitzien?
 • Wat wordt er van uw instelling verwacht?
 • Wat wordt er van de cliënt/het cliëntsysteem verwacht?
 1. Het trainen van medewerkers die gaan werken met BergOp en evt. de ROM-module. Deze starttraining zit bij de licentiekosten inbegrepen. De training is voor gedragswetenschappers, maar ook voor secretarieel ondersteuners die bijvoorbeeld cliënten gaan invoeren, of voor onderzoekers of managers die de gegevens uit BergOp willen halen.
 1. Optioneel kan er extra aandacht worden besteed aan specifieke medewerkers, bijvoorbeeld door een cursus Werken met vragenlijsten aan te bieden aan hulpverleners/gedragswetenschappers over het interpreteren van uitkomsten van vragenlijsten en het bespreken ervan met de cliënt.

Bekijk hier meer informatie over de trainingen die we u aanbieden.

Fase 3: Aan de slag

Als alle medewerkers weten wat hun rol is en wat van ze verwacht wordt, kan uw instelling beginnen met ROM of meten. Praktikon blijft beschikbaar voor al uw vragen, maar staat vanaf nu aan de zijlijn.

Fase 4: Evalueren

Het is belangrijk dat u het gebruik van BergOp evalueert. Zo krijgt u zicht op de effectiviteit. Bedenk van tevoren wat, hoe vaak en wanneer u gaat evalueren. Met BergOp houdt u gemakkelijk bij hoeveel vragenlijsten er worden ingevuld, hoeveel cliënten er zijn en welke scores er worden behaald. Beslis van tevoren welke resultaten u hoopt te vinden en bedenk wat u kunt doen om de resultaten te verbeteren. Vragen die bij de evaluatie aan bod kunnen komen zijn:

 • Hoe bevalt BergOp?
 • Wat gaat er goed? Waar zitten nog aandachtspunten?
 • Meten we wat we willen meten?
 • Het laten zien van de eerste resultaten/uitkomsten op team- en/of organisatieniveau.

Ondersteuning op maat

Bij elke fase van het implementatieproces ondersteunen wij u bij inhoudelijke, praktische en technische vragen over het gebruik van BergOp. Na de evaluatie is het mogelijk nodig om het proces in BergOp bij te sturen. U kunt bijvoorbeeld behoefte hebben aan een extra training voor medewerkers. Ook kunt u vragenlijsten bij ROM-processen aanpassen of aanpassingen doen aan een behandeltraject omdat de resultaten van de vragenlijsten tegenvallen of omdat de respons laag is.

Bij al deze onderdelen biedt uw accountbeheerder op aanvraag ondersteuning.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over een implementatietraject voor uw instelling? Neem contact op met Praktikon.

Ga naar de bovenkant