BergOp voor instellingen voor jeugdhulp

Het wordt voor u als instelling voor jeugdhulp steeds belangrijker om kwaliteit te kunnen aantonen. Het gebruik van vragenlijsten bij een behandeltraject is van grote waarde voor het effect van de behandeling. Via BergOp kunnen vragenlijsten worden afgenomen en worden de resultaten inzichtelijk gemaakt. BergOp wordt gebruikt bij instellingen voor jeugdhulp, Kinder- en Jeugd GGZ en Justitiële Jeugdinstellingen/JeugdzorgPlus.

Jeugd

Huidige gebruikers van BergOp

Er zijn meer dan 70 instellingen voor jeugdhulp die al gebruik maken van de mogelijkheden van BergOp, bijvoorbeeld: Intermetzo, Juzt, De Bascule, Entréa, Xonar en Yorneo.

Vragenlijsten

Vragenlijsten en formulieren kunnen via BergOp online worden ingevuld door verschillende respondenten, zoals jongeren, ouder(s), behandelaren of andere belangrijke betrokkenen. Het programma biedt veel jeugdspecifieke vragenlijsten voor screening, diagnostiek, behandeling en evaluatie. Enkele voorbeelden zijn de ADHD-screener, CBCL, TRF, YSR, OBVL, SDQ en de Exit-vragenlijst. Bekijk hier een overzicht van alle vragenlijsten in BergOp.

Praktijkvoorbeelden

BergOp wordt niet alleen gebruikt voor het verwerken van individuele gegevens, maar ook voor onderzoek binnen organisaties of zelfs op landelijk niveau. Verder faciliteert BergOp in de aanlevering aan SGB. Enkele voorbeelden van onderzoek bij  instellingen voor jeugdhulp door middel van BergOp zijn:

Bent u nieuwsgierig naar de ervaringen van instellingen voor jeugdhulp met BergOp? Bekijk de praktijkvoorbeelden.