Jeugd

Home/Jeugd
Jeugd2018-11-14T09:44:44+01:00

BergOp voor instellingen voor jeugdhulp

JeugdHet wordt voor u als instelling voor jeugdhulp steeds belangrijker om kwaliteit te kunnen aantonen. Het gebruik van vragenlijsten bij een behandeltraject is van grote waarde voor het effect van de behandeling. Via BergOp kunnen vragenlijsten worden afgenomen en worden de resultaten inzichtelijk gemaakt. BergOp wordt gebruikt bij instellingen voor jeugdhulp, Kinder- en Jeugd GGZ en Justitiële Jeugdinstellingen/JeugdzorgPlus. Om de informatie-uitwisseling tussen gemeenten en instellingen te vergemakkelijken is het bovendien mogelijk om de informatie uit BergOp weer te geven in daarvoor speciaal ontwikkelde dashboards: ‘Outcome-indicatoren helder in beeld’.

Huidige gebruikers van BergOp

Er zijn meer dan 70 instellingen voor jeugdhulp die al gebruik maken van de mogelijkheden van BergOp, bijvoorbeeld: Intermetzo, Juzt, De Bascule, Entréa, Xonar en Yorneo.

Vragenlijsten

Vragenlijsten en formulieren kunnen via BergOp online worden ingevuld door verschillende respondenten, zoals jongeren, ouder(s), behandelaren of andere belangrijke betrokkenen. Het programma biedt veel jeugdspecifieke vragenlijsten voor screening, diagnostiek, behandeling en evaluatie. Enkele voorbeelden zijn de ADHD-screener, CBCL, TRF, YSR, OBVL, SDQ en de Exit-vragenlijst. Bekijk hier een overzicht van alle vragenlijsten in BergOp.

Dashboards: Outcome-indicatoren helder in beeld

Om resultaten inzichtelijk te maken, de zorg binnen de instelling te optimaliseren en informatie-uitwisseling tussen instellingen en gemeenten te ondersteunen, heeft Praktikon dashboards ontwikkeld. Deze bieden inzicht in de resultaten van de ingezette hulp op drie indicatoren:

  • Uitval van cliënten
  • Cliënttevredenheid
  • Doelrealisatie, waaronder de mate waarin problemen zijn afgenomen en de behandeldoelen zijn bereikt

De dashboards geven jeugdzorgaanbieders de mogelijkheid om onderzoeksgegevens in te delen naar de gemeenten voor wie zij zorg leveren. Deze gegevens kunnen vervolgens per gemeente worden aangeleverd. Voor gemeenten kunnen middels de dashboards prestaties van de jeugdhulp van de verschillende aanbieders in beeld worden gebracht. Bekijk hier meer informatie over de mogelijkheden en voordelen van de dashboards.

Praktijkvoorbeelden

BergOp wordt niet alleen gebruikt voor het verwerken van individuele gegevens, maar ook voor onderzoek binnen organisaties of zelfs op landelijk niveau. Verder faciliteert BergOp in de aanlevering aan SGB. Enkele voorbeelden van onderzoek bij  instellingen voor jeugdhulp door middel van BergOp zijn:

Bent u nieuwsgierig naar de ervaringen van instellingen voor jeugdhulp met BergOp? Bekijk de praktijkvoorbeelden.

Ga naar de bovenkant