Management Informatie Systeem

/Management Informatie Systeem
Management Informatie Systeem 2018-06-05T08:49:10+00:00

Management Informatie Systeem

Het Management Informatie Systeem (hierna MIS) genereert direct heldere tabellen en grafieken die de doelgroep en de effecten van de zorg in beeld brengen. U kunt scores en effecten opvragen van veel vragenlijsten in BergOp.

Grafiek Percentielen
T Scores

In het bovenstaande voorbeeld ziet u een grafiek die in het MIS kan verschijnen. De Percentiel- en T-scores voor twee locaties zijn weergegeven. Een vraag die u zich hierbij zou kunnen stellen is: Hoe zijn de verschillende scores op de totale score van de CBCL tussen locatie A en locatie B te verklaren?

Rapportage op maat

Met het MIS heeft u toegang tot een schat aan informatie voor het evalueren van de zorg. U selecteert zelf welke informatie u wilt zien. U kunt bijvoorbeeld kiezen over welke periode u de gegevens wilt inzien. Ook kunt u selecteren of u de gegevens van voor of na de behandeling of beide wilt weergeven. Het is bovendien mogelijk om alleen de antwoorden van een bepaalde respondent, bijvoorbeeld de moeder, te selecteren. Daarnaast kunt u een selectie maken van overzichten op het niveau van locatie, team, module of hulpverlener. Het MIS helpt u om uw zorg eenvoudig te evalueren en hierop te reflecteren. Met enkele klikken heeft u een volledig overzicht van de resultaten van de zorg die uw instelling levert.

Scores

Via het MIS kunnen de volgende gegevens uit BergOp worden geëxporteerd naar Excel:

  • Itemscores
  • Schaalscores
  • Totaalscores
  • Ruwe scores
  • T-scores
  • Percentielscores
  • Overzichten van afnamen

De scores worden ook weergegeven in grafieken. De gegevens zijn goed bruikbaar voor verder onderzoek in de praktijk, teambesprekingen of teamevaluaties.

Aan de slag

Maakt u al gebruik van BergOp en wilt u meer weten over het MIS? Kijk bij Handleidingen voor meer informatie of neem contact op met Praktikon voor een training MIS op maat.