Nieuws

Home/Nieuws/

Nieuwe vragenlijsten beschikbaar

Recent zijn de volgende vragenlijsten in BergOp verschenen: ARIJ 3.0: Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming, versie 3.0 CQi ambulante GGZ en VZ, versie 5.0 (vervangt de verkorte CQI ambulante GGZ en VZ; de verkorte CQI klinische GGZ en VZ blijft voorlopig ongewijzigd) ZRM-J: Zelfredzaamheid-matrix Jongeren ZRM Huishoudens: Zelfredzaamheid-matrix Huishoudens Actueel overzicht en contact Het actuele [...]

2020-09-01T10:40:07+02:00september, 2020|

Preview: meer inzicht in verloop problematiek

Met de cross-informantprofielen van de YSR, CBCL en TRF krijgt u in één oogopslag inzicht in het verloop van een behandeling. Ontwikkeling inzichtelijk Bij het Resultatenoverzicht van uw cliënt vindt u een knop 'Verloopprofiel'. Hier kunt u voortaan een persoonlijk dashboard van uw cliënt bekijken: hoe ontwikkelen de problemen of vaardigheden zich? En wat zijn [...]

2020-07-24T15:38:24+02:00juni, 2020|

Testportaal: wat u moet weten

Dit voorjaar is het Testportaal opgeleverd. De eerste ervaringen zijn opgedaan, de eerste verbeteringen zijn doorgevoerd én er zijn nu drie tests beschikbaar: SIVT: Sociale informatieverwerkingstest (lees hier meer) WISC-V: Wechsler Intelligence Scale – V PPVT-III-NL: Peabody Picture Vocabulary Test – III – NL Wat is er anders in het Testportaal? De werkwijze rondom de [...]

2020-08-18T11:00:19+02:00juni, 2020|

Update dashboards Scores en Effecten

Binnen uw teams of zorgmodules eenvoudig inzicht in de problematiek van cliënten: dat krijgt u met de dashboards Scores en Effecten. Verbeteringen Deze dashboards zijn in januari 2020 gelanceerd. Sindsdien hebben we meerdere verbeteringen doorgevoerd. Zo zijn aan het dashboard voor % Probleemgebied ook de schaalscores toegevoegd. Uitbreiding Daarnaast zijn de dashboards uitgebreid met de [...]

2020-09-01T10:40:21+02:00juni, 2020|

Nieuwe vragenlijsten beschikbaar

Recent zijn de volgende vragenlijsten in BergOp verschenen: AASP: Sensory Profile voor Jongeren en Volwassenen ARI-CP 2-5: Attachment Relationship Inventory – Caregiver Perception 2-5 year CARE-NL: Child Abuse Risk Evaluation CISS: Coping Inventory for Stressful Situations D2: Aandachts- en concentratietest (scoringshulp) EFV: Executieve Functies Vragenljist FAM: Female Addiction Manual (behorende bij HCR-20V3) HSDQ: Holland [...]

2020-07-03T08:47:33+02:00juni, 2020|

2FA verplicht vanaf 1 april

Vanaf woensdag 1 april worden alle BergOp-accounts extra beveiligd met de Google Authenticator App. Deze app wordt geïnstalleerd op uw telefoon en genereert een unieke code die nodig is voor het inloggen in BergOp. Werkt uw organisatie nog niet met 2FA? Lees dan hier meer over 2FA en wat dat voor u betekent of download [...]

2020-06-05T16:41:17+02:00maart, 2020|

Dashboards Scores & Effecten beschikbaar

De dashboards voor Scores en Effecten in BergOp zijn klaar voor gebruik. Met deze dashboards krijgt u eenvoudig inzicht in de problematiek van cliënten binnen uw teams of zorgmodules. Zo ziet u bijvoorbeeld welke problematiek speelt bij cliënten die starten met zorg of hoe tevreden cliënten zijn over de ontvangen zorg. Daarnaast krijgt u zicht [...]

2020-03-03T13:07:21+01:00februari, 2020|

Nieuw: FIT-portaal in BergOp

Met het FIT-portaal verzamelt en benut u feedback als vanzelf. FIT (Feedback Informed Treatment) is een methode waarbij cliëntfeedback continu gebruikt wordt om de behandeling te monitoren en te verbeteren. Als behandelaar kunt u met het FIT-portaal de SRS en ORS eenvoudig digitaal afnemen tijdens elke sessie. De uitkomsten zijn vervolgens meteen af te lezen [...]

2020-02-12T14:36:15+01:00november, 2019|

Nieuwe vragenlijsten, normen en vertalingen beschikbaar

Nieuw beschikbaar in BergOp zijn: De BYI-2-NL is in het Engels beschikbaar Voor de SRS-2 zijn Vlaamse normen beschikbaar Voor de BRIEF zijn Vlaamse normen beschikbaar De Depressievragenlijst (ADI-NL) is beschikbaar De START:AV bij vertrek is beschikbaar De Checklist J-SGLVB is beschikbaar (specifiek voor VOBC's) De cliëntervaringsmonitor (CEM+) voor jeugdhulporganisaties in de regio Amsterdam [...]

2019-11-07T16:40:29+01:00juni, 2019|

Verslag gebruikersbijeenkomst maart 2019

Op vrijdag 29 maart 2019 vond de 12e gebruikersbijeenkomst van BergOp plaats in Huize Heyendael te Nijmegen. Deze editie stond in het teken van nieuwe weergaves en benutting van resultaten. We presenteerden een ruwe schets van een plan om de profielen op cliëntniveau zo weer te geven, dat resultaten uit meerdere lijsten in één profiel [...]

2019-06-21T17:35:45+02:00mei, 2019|
Go to Top