Nieuws

/Nieuws/

BYI-2-NL beschikbaar in BergOp

De Beck Youth Inventory (BYI) is een combinatie van vijf vragenlijsten. Afgelopen jaar heeft normeringsonderzoek op de BYI-2-NL plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een genormeerde lijst. De BYI-2-NL wordt uitgegeven door Pearson. De BYI is een samenvoeging van vijf vragenlijsten die afzonderlijk of gecombineerd kunnen worden ingezet om de beleving van een kind of jongere op [...]

april, 2018|

ARIJ 2.1 beschikbaar in BergOp

De ARIJ (Acuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming) is een risicotaxatie-instrument waarmee hulpverleners de acute veiligheid en het risico op toekomstige onveiligheid van kinderen en jongeren kunnen inschatten. De Jeugdbescherming en de Universiteit van Amsterdam hebben dit instrument gezamenlijk ontwikkeld, waarbij ze deze hebben gebaseerd op de LIRIK (ontwikkeld door het NJi). De ARIJ is sinds [...]

april, 2018|

Geslaagde BergOp gebruikersbijeenkomst 2018

Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen van BergOp? Hoe gaat het nieuwe resultatenscherm eruit zien? Wat is Feedback Informed Treatment? Deze en andere vragen kwamen aan bod bij de BergOp gebruikersbijeenkomst van vrijdag 23 maart bij DeVilla in Nijmegen. Bij de gebruikersbijeenkomst stond informatie-uitwisseling centraal. Nieuwe ontwikkelingen werden besproken, en er was volop ruimte voor vragen [...]

april, 2018|

Het resultatenscherm is vernieuwd!

In het resultatenscherm vindt u de resultaten en profielen terug van de ingevulde vragenlijsten van uw cliënt. Dit scherm is afgelopen weekend vernieuwd! Met deze overgang zorgen we ervoor dat het resultatenscherm meegaat met de nieuwste ontwikkelingen van BergOp. Daarnaast hebben we aanpassingen gedaan om de beveiliging up-to-date te houden. Eén van de aanpassingen is [...]

april, 2018|

DAPP-SF-A beschikbaar in BergOp

Recent heeft Hogrefe de DAPP-SF-A, Dimensionale assessment van persoonlijkheidspathologie bij adolescenten, uitgegeven. De DAPP-SF-A brengt kenmerken van persoonlijkheidspathologie van jongeren tussen de 12 en 23 jaar in kaart. Meer informatie over deze vragenlijst vindt u op de website van Hogrefe. Wilt u gebruik maken van de DAPP-SF-A? Neem dan contact op met Hogrefe. Nadat u met [...]

maart, 2018|

Aanmelden voor de gebruikersbijeenkomst

Graag nodigen we u uit voor de jaarlijkse gebruikersbijeenkomst van BergOp. Wanneer? Vrijdag 23 maart van 10.00 tot 12.30 uur (inloop vanaf 9.30, lunch tot 13.30 uur). Waar? DeVilla Nijmegen, Oranjesingel 42, Nijmegen (kijk hier voor route en parkeren). De gebruikersbijeenkomst is een mooie gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met collega's van andere instellingen die gebruik maken van [...]

januari, 2018|

Exit-vragenlijst© Jeugdhulp aangepast

In opdracht van Jeugdzorg Nederland heeft Stichting Alexander in samenwerking met Praktikon de Exit-vragenlijst© aangepast zodat de vragenlijst beter aansluit bij twee Outcomecriteria voor jeugdhulp. De aangepaste vragenlijsten zijn vanaf heden zowel beschikbaar via BergOp als op papier. De Exit-vragenlijst© is in 2008 door Stichting Alexander ontwikkeld voor zorgaanbieders om tevredenheid van cliënten over de [...]

januari, 2018|

FARE beschikbaar in BergOp

Vanaf 1 januari 2018 is de Forensisch Ambulante Risico Evaluatie (FARE) af te nemen via BergOp. Met de FARE schatten professionals het recidiverisico in en monitoren zij de behandelvooruitgang van cliënten in de ambulante forensische zorg. Er worden zowel statische als dynamische factoren uitgevraagd. De FARE is ontwikkeld in opdracht van de Kwaliteit Forensische Zorg. [...]

december, 2017|

EMPO Ouders 3.1 en EMPO Jongeren 3.1 beschikbaar in BergOp!

Met ingang van 1 november 2017 zijn de EMPO Ouders 3.1 en EMPO Jongeren 3.1 beschikbaar in BergOp. De EMPO 3.1 brengt in kaart waar de eigen mogelijkheden van cliënten versterkt kunnen worden zodat zij grip krijgen op hun leefsituatie. Er is een versie voor ouders en een versie voor jongeren. De EMPO Ouders 3.1 meet [...]

oktober, 2017|

Praktikon Trusted Partner van de ZRM

In 2017 heeft de GGD Amsterdam de Zelfredzaamheid-matrix (ZRM) herzien. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen heeft de GGD Amsterdam aangegeven dat alleen Trusted Partners de ZRM digitaal mogen aanbieden. Praktikon is zo’n Trusted Partner. Als Trusted Partner krijgt Praktikon (inhoudelijke) ondersteuning en wordt de digitale versie door de GGD gecontroleerd. Met een BergOp-licentie kunt [...]

september, 2017|