Nieuws

Home/Nieuws/

Vertrek directeur Ron Scholte

De afgelopen 8 jaar heeft Ron Scholte zich met veel enthousiasme en plezier als directeur ingezet voor Praktikon. Naast directeur was hij bijzonder hoogleraar met als opdracht “Effectiviteit en professionalisering van de jeugdzorg”. Vanuit beide functies bracht hij de praktijk en de wetenschap samen. Omdat Ron hoogleraar orthopedagogiek en onderwijsdirecteur wordt aan de Radboud Universiteit, [...]

2021-10-14T11:14:27+02:00oktober, 2021|

ADAPT beschikbaar

De ADAPT is een vragenlijst over adaptieve vaardigheden van volwassenen en vanaf nu beschikbaar via BergOp. De vragenlijst kan worden ingevuld door een persoon die goed zicht heeft op de vaardigheden van de cliënt, bijvoorbeeld een familielid, begeleider of hulpverlener. Wilt u gebruik maken van de ADAPT via BergOp? Lees hier meer informatie of vraag [...]

2021-09-29T14:40:40+02:00september, 2021|

Oplevering Dashboards Scores en Effecten 2.0

Per 1 september a.s. komt de nieuwe versie van de dashboards Scores en Effecten in BergOp beschikbaar. Deze dashboards geven uw organisatie inzicht in de problematiek van cliënten en in de resultaten van de hulpverlening. De belangrijkste wijzigingen op een rij: De weergaves ‘Gemiddelde scores’ en ‘% Probleemgebied’ zijn gebundeld in één dashboard genaamd ‘Scores’. [...]

2021-09-28T09:21:57+02:00augustus, 2021|

Verloopprofiel FEEL-KJ beschikbaar

Recent is de FEEL-KJ Ouderrapportage toegevoegd aan BergOp. De FEEL-KJ is een vragenlijst over emotie-regulatie bij kinderen en jongeren en kan als zelfrapportage of door de ouders worden ingevuld. Met het Verloopprofiel ziet u alle afnames van één cliënt of leerling in één overzicht. Klik daarvoor in het Resultatenscherm van de cliënt rechtsboven op de [...]

2021-08-18T11:32:05+02:00augustus, 2021|

DESSA beschikbaar

De DESSA is een vragenlijst over sociaal-emotionele competenties voor kinderen in de basisschoolleeftijd (4-12 jaar) en vanaf nu beschikbaar via BergOp. De vragenlijst kan worden ingevuld door ouders/verzorgers en/of leerkrachten. Hiermee geeft de DESSA zowel binnen als buiten de schoolse context inzicht in de sociaal-emotionele gedragingen van het kind. Afhankelijk van de informant worden de [...]

2021-09-29T14:37:22+02:00augustus, 2021|

LDJ-benchmarkdashboards ondersteunen ‘lerende beweging’ in de jeugdhulp

In het Samenwerkingsverband Effectiviteit Jeugdhulp Nederland, kortweg SEJN, werken bijna 30 instellingen samen met kennis- en onderzoekspartners aan de effectiviteit van jeugdhulp. Een centraal onderdeel van SEJN is de Lerende Databank Jeugd (LDJ) die wordt gevoed vanuit BergOp. De instellingen die meedoen aan SEJN verzamelen daarin gegevens over de doelgroep, de aanpak en de [...]

2021-06-16T17:19:27+02:00juni, 2021|

1 september in BergOp: dashboards Scores en Effecten 2.0

De dashboards in BergOp blijven continu in ontwikkeling. Per 1 september komt er een nieuwe versie van de dashboards Scores en Effecten. Deze dashboards geven uw organisatie inzicht in de problematiek van cliënten en in de resultaten van de hulpverlening. We hebben de belangrijkste verbeteringen kort op een rij gezet. Met de nieuwe dashboards [...]

2021-06-17T12:31:12+02:00juni, 2021|

Nieuwe vragenlijsten voorjaar 2021

Onlangs zijn er weer nieuwe vragenlijsten beschikbaar gekomen in BergOp: BiT In Eigen Huis: Ben ik Tevreden? (gesprekslijst) BiT Module Zorgrelatie: Ben ik Tevreden? (gesprekslijst en observatielijst) BRIEF-2: Vragenlijst executieve functies (ouderrapportage, leraarrapportage, zelfrapportage) DROS 2.0: Dynamic Risk Outcome Scales FEEL-KJ Ouderrapportage: Vragenlijst voor emotieregulatie bij kinderen en jongeren NPV-J-3: Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst RISQ-SV: Triage screeningsinstrument De [...]

2021-08-04T14:08:19+02:00juni, 2021|

BRIEF-2 beschikbaar

De BRIEF-2 is de opvolger van de veelgebruikte BRIEF. Deze nieuwe versie is vanaf nu beschikbaar via BergOp. De BRIEF-2 Vragenlijst executieve functies voor 5- tot en met 18-jarigen is aanzienlijk korter, heeft meer positief geformuleerde vragen, de drie versies hebben een betere overlap en de lijsten zijn opnieuw genormeerd. De vragenlijst kan ingevuld worden [...]

2021-06-15T11:16:03+02:00april, 2021|

Verslag gebruikersbijeenkomst 19 maart 2021

Afgelopen vrijdag 19 maart 2021 vond de BergOp gebruikersdag plaats, voor het eerst digitaal. Alle deelnemers, bedankt voor jullie aanwezigheid! We hebben u hopelijk een mooi beeld gegeven van verschillende ontwikkelingen op het gebied van meten in de zorg. Uiteraard jammer dat we niet persoonlijk konden napraten, maar we hebben gelukkig positieve reacties ontvangen! Download [...]

2021-04-21T16:26:03+02:00maart, 2021|
Ga naar de bovenkant