Pluryn

Home/Pluryn
Pluryn2018-06-05T08:49:09+02:00

Pluryn & BergOp

PlurynPluryn is een landelijk werkende organisatie voor zorg en behandeling aan mensen met complexe zorgvragen. Pluryn biedt ondersteuning op het gebied van wonen, werken, leren en vrije tijd aan mensen met een beperking, psychiatrische problematiek, psychische verslaving, gedragsproblematiek, NAH of een combinatie daarvan.

Het gebruik van BergOp door Pluryn is begonnen bij De Hoenderloo Groep, een orthopedagogisch behandelcentrum voor jongeren van  10 tot 18 jaar met zeer ernstige gedragsproblemen. Later is het gebruik van BergOp uitgebreid naar de hele instelling. Pluryn is gaan werken met BergOp en ROM vanuit de overtuiging dat het gebruik van vragenlijsten bijdraagt aan betere behandelresultaten.  Met behulp van BergOp worden de resultaten inzichtelijk gemaakt. De resultaten gebruikt Pluryn om op zowel individueel- als organisatieniveau te evalueren.  BergOp draagt bij aan transparantie. Een overzicht van resultaten kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden om aan te tonen dat een behandeling heel goed werkt.

“BergOp is een gebruiksvriendelijk programma. De ROM-module van BergOp neemt Pluryn veel werk uit handen. De digitale verzending en verwerking van vragenlijsten is heel makkelijk. Ook vind ik de flexibiliteit van het programma een groot voordeel. Het is altijd mogelijk om zelf nog dingen te wijzigen in de ROM-module, zoals data waarop vragenlijsten verstuurd moeten worden. Verder is de exportfunctie naar excel erg fijn voor onderzoekers die werken met  databestanden.” 

– Manon ter Hoeven, Coördinator onderzoekslogistiek Research & Development

Intensief Orthopedagogische Gezinsbehandeling

Eén van de eerste afdelingen binnen Pluryn die het werken met vragenlijsten vast in hun methodiek hebben opgenomen is de afdeling Intensief Orthopedagogische Gezinsbehandeling voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking. Deze afdeling begeleidt gezinnen met een kind dat tussen de 0 en 18 jaar oud is, gedragsproblemen vertoont, achterblijft in de ontwikkeling en nog andere hulpvragen heeft. De behandeling is gericht op de opvoeding. De hulpvragen van de gezinsleden staan centraal en de focus ligt op de kracht van het gezin. Dit betekent dat de gezinsleden zelf aan de slag gaan met doelen, zoals het uitbouwen van vaardigheden en aanleren van nieuwe vaardigheden. Daarnaast heeft de behandeling van  Pluryn tot doel om het inzicht van ouders en kinderen te vergroten in de problematiek van het aangemelde kind. Er is daarbij ook aandacht voor rollen en patronen binnen het gezin.

Bij de afdeling Intensief Orthopedagogische Gezinsbehandeling worden er op twee momenten vragenlijsten afgenomen: aan het begin en aan het eind van de behandeling. De vragenlijsten die bij Intensief Orthopedagogische Gezinsbehandeling worden afgenomen zijn de CBCL, de OBVL en de Kidscreen. De respondenten krijgen de keuze of ze de lijst op papier of digitaal willen invullen. Als het nodig is helpt de gezinsbegeleider bij het invullen. Lijsten die op papier worden ingevuld, worden vervolgens door de gezinsbegeleider in BergOp ingevoerd. Met behulp van de overzichten van de resultaten in BergOp wordt een vereenvoudigd document opgesteld. Zo worden de resultaten inzichtelijk en begrijpelijk gemaakt voor kinderen en ouders. De overzichten in BergOp worden gebruikt om de resultaten te bespreken.

“BergOp levert een mooi overzicht van informatie op. Het is een middel voor gesprek met zowel kinderen als hun ouders”

 – Elleke van Berckel, Gezinsbegeleider IOG-lvb.

Een praktijkvoorbeeld laat zien hoe een resultatenoverzicht in BergOp gebruikt kan worden om het gesprek aan te gaan met cliënten en ouders. Het gezin van de aangemelde cliënt Patrick had bij aanvang vragenlijsten ingevuld. Uit de resultaten van de Kidscreen die Patrick ingevuld had bleek dat er grote problemen waren, terwijl er volgens de resultaten van de CBCL en OBVL die ouders ingevuld hadden niet zoveel aan de hand leek te zijn. Toen de resultaten werden besproken met de ouders, kwam er naar voren dat ze sociaal wenselijk hadden geantwoord. Dat had een reden. Tien jaar geleden was Patrick uit huis geplaatst. Nu woont hij weer thuis, maar de ouders waren ontzettend bang dat Patrick wederom uit huis geplaatst zou worden. Daarom zijn ze bij het beantwoorden van de vragenlijsten niet helemaal eerlijk geweest. Naar aanleiding van een gesprek met de gezinsbegeleider hebben de ouders de vragenlijsten opnieuw ingevuld. Door de scores te bespreken hebben de ouders niet alleen meer inzicht gekregen in de problematiek van hun kind, maar zijn ze ook gestimuleerd om na te denken over hun eigen gedrag en over hoe ze samen in de opvoeding van hun kind staan.

Ga naar de bovenkant