Privacy en veiligheid

Privacy en VeiligheidAls professional in de zorg werkt u continu met gevoelige informatie van cliënten en betrokkenen. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met deze gegevens en besteden zeer veel aandacht aan de beveiliging en bescherming van gegevens in BergOp.

Deze gegevens in BergOp zijn alleen inzichtelijk voor degene die daartoe is geautoriseerd door de zorgverlener. Praktikon verwerkt persoonsgegevens in opdracht van een instelling of school. Wij kunnen niet zonder toestemming gegevens inzien, wijzigen of verwijderen. In de functionaliteit van BergOp sluiten we aan bij het beleid dat uw instelling heeft omtrent veiligheid en omgang met persoonsgegevens.

Beveiliging

In BergOp wordt veel persoonlijke informatie verzameld en bewaard. Voor de beveiliging van BergOp volgen we de regels van het toetsingskader van Zekere Zorg 3 zoals opgesteld door NOREA. Volgens dit kader is het de verantwoordelijkheid van de onderwijs- of zorginstelling zelf om conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te werken. Praktikon is bewerker van persoonsgegevens van cliënten van de instelling. Wij volgen de regels die de instelling hanteert voor het beschermen van persoonsgegevens. Deze regeling is vastgelegd in een zogenaamde bewerkersovereenkomst die de instelling met ons afsluit.

Ter extra bescherming van persoonsgegevens is het mogelijk om gebruik te maken van dubbele authenticatie. Dit kan ingesteld worden bij het versturen van vragenlijsten via wachtwoord of e-mail, waarbij de informant een verificatiecode ontvangt om toegang te krijgen tot het cliëntenportaal. Instellingen kunnen zelf bepalen of ze van deze extra beveiligingsmaatregel gebruik willen maken.

Scans

De technische beveiliging van BergOp voldoet aan de strenge beveiligingseisen volgens de regelgeving van bank- en creditcardmaatschappijen (PCI-DSS). Regelmatig voert een onafhankelijke partij een security assessment uit om de betrouwbaarheid van de toegang tot BergOp, de verbindingen en de opslag van data in BergOp te testen. Eventuele veiligheidsproblemen die daarbij aan het licht komen worden zo snel mogelijk opgelost. Daarnaast worden technische certificaten regelmatig up-to-date gebracht.

Meer weten?

Heeft u nog geen bewerkersovereenkomst met ons of heeft u vragen over de privacy en beveiliging van uw gegevens in BergOp? Neem dan contact op met ons.