PI Research heeft een verkorte versie van de vragenlijst Taken en Vaardigheden van Adolescenten (TVA) uitgebracht, de TVA-74. De TVA-74 kan ingevuld worden door jongeren en/of door ouders/mentoren en is ook voor beide groepen genormeerd.
Neem contact op met PI Research voor de handleiding en inhoudelijke vragen of met uw contactpersoon bij Praktikon om de TVA-74 via BergOp te gebruiken.