Jeugdzorg

BergOp wordt veel gebruikt door instellingen voor jeugdhulp, kinder- en jeugd GGZ en justitiële jeugdinstellingen/JeugdzorgPlus. Het gebruik van vragenlijsten bij een begeleidings- of behandeltraject is van grote waarde voor het effect van de hulpverlening.

Vragenlijsten

Vragenlijsten en formulieren kunnen via BergOp online worden ingevuld door verschillende informanten, zoals jongeren, ouder(s), leerkrachten, behandelaren en andere belangrijke betrokkenen. Het programma biedt veel jeugdspecifieke vragenlijsten voor screening, diagnostiek, behandeling en evaluatie. Enkele voorbeelden zijn de ADHD-screener, CBCL, TRF, YSR, OBVL, SDQ en de Exit-vragenlijst. Bekijk hier een overzicht van alle vragenlijsten in BergOp.

BergOp kan ook faciliteren in het aanleveren van gegevens over jeugdhulp aan bijvoorbeeld gemeenten. Hiervoor kan het dashboard Outcome-indicatoren gebruikt worden.

Praktijkvoorbeelden

  • Kwaliteitsmetingen bij interventies
  • Specialistische jeugdhulp: jeugdigen die niet meer thuis wonen
  • Monitor Pleegzorg

Lees hier meer over deze praktijkvoorbeelden.

Waarom iHUB kiest voor BergOp

Sinds 2021 zijn Horizon, Altra en De Opvoedpoli samengegaan onder de naam ‘iHUB’, een instelling voor jeugdzorg, speciaal onderwijs en jeugd-ggz. Horizon, Altra en De Opvoedpoli maken al geruime tijd gebruik van BergOp.

Guido Dibbets, manager ICT en Informatievoorziening bij iHUB:

"Zowel intern vanuit de organisatie als extern neemt de behoefte toe om het resultaat aan te tonen van al ons werk. Het platform dat Praktikon biedt geeft ons hiertoe de sleutel. Het biedt een schat aan data dat we in de komende tijd nog breder en intenser willen inzetten." 

 Harmke Leloux, onderzoeker bij iHUB:

"Er is bij Praktikon alle ruimte om mee te denken over de inrichting, en als het enigszins mogelijk is worden inrichtingswensen meegenomen in de doorontwikkeling. Er is dus veel ruimte voor maatwerk. Zo kun je ook je eigen templates maken en zelf inrichten wanneer een vragenlijst moet worden klaargezet in het ROM-proces.

Daarnaast zitten er ontzettend veel vragenlijsten in BergOp. En als er een lijst niet is, helpt Praktikon afstemmen met desbetreffende uitgever of de lijst mag worden ingebouwd. Ook zelfgemaakte lijsten kunnen worden ingebouwd."

Andere werkvelden

Wilt u graag

  • Meer informatie ontvangen over BergOp?
  • BergOp in actie zien middels een demo?
  • Een persoonlijke offerte ontvangen?

Neem contact met ons op.

Vul het formulier hiernaast in en we reageren binnen enkele werkdagen op uw bericht. Bellen kan ook:

024 – 36 15 480

Voor technische support, neem contact op met onze technische helpdesk: 

024 - 70 09 738