Respons

Het Respons-dashboard geeft inzicht in hoeveel cliënten, ouders of andere betrokkenen vragenlijsten hebben ingevuld tijdens de hulpverlening. Pas als de respons op een vragenlijst hoog genoeg is, kunt u betrouwbare en representatieve uitspraken doen over de resultaten van uw zorgaanbod. Het Respons-dashboard helpt u om de vragenlijstverzameling te monitoren en waar nodig op tijd bij te sturen.

Bij het opvragen van de respons kunt u een selectie maken op basis van vragenlijst(en), periode en meetmoment. U kunt één of meerdere modules of teams gelijk bekijken. Via de export naar Excel krijgt u zicht op welke cliënten vragenlijsten hebben ingevuld.

Plaatje handleiding

Het Respons-dashboard is kosteloos beschikbaar voor organisaties met een BergOp Standaard licentie.

Meer weten over het Respons-dashboard? Bekijk hier alvast de handleiding.

Wilt u graag

  • Meer informatie ontvangen over BergOp?
  • BergOp in actie zien middels een demo?
  • Een persoonlijke offerte ontvangen?

Neem contact met ons op.

Vul het formulier hiernaast in en we reageren binnen enkele werkdagen op uw bericht. Bellen kan ook:

024 – 36 15 480

Voor technische support, neem contact op met onze technische helpdesk: 

024 - 70 09 738