BergOp
Vragenlijsten

SP-NL beschikbaar

In 2013 is de Sensory Profile herzien en opnieuw genormeerd. Met de Sensory Profile-NL (SP-NL) meet u hoe goed kinderen sensorische informatie kunnen verwerken in alledaagse situaties. Deze vragenlijst kan vanaf nu via BergOp worden [...]

Gebruikersbijeenkomst geslaagd

Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen van BergOp? Hoe kan je de optie ROM-processen in BergOp het best benutten? Hoe benut je de gegevens uit BergOp? Allemaal vragen die aan bod kwamen bij de BergOp gebruikersbijeenkomst [...]

Over BergOp

BergOp biedt het meest complete pakket aan instrumenten voor diagnostiek, effectonderzoek en Routine Outcome Monitoring (ROM) in de jeugdhulp, GGZ, verslavingszorg, justitiële inrichtingen, centra voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking en bijzonder onderwijs.

BergOp stelt u in staat om de resultaten van de geleverde zorg continu te meten. Visuele rapportages geven zicht op individuele resultaten. Grafische overzichten geven een helder beeld van de uitkomsten op groepsniveau.

Het programma is een product van Praktikon, een onafhankelijke organisatie voor onderzoek en ontwikkeling in (jeugd)zorg en onderwijs.