Loading...
Home 2018-06-05T14:30:10+00:00
BergOp
Vragenlijsten

SEV en AVL tijdelijk niet toegankelijk

Op maandag 9 juli 2018 tussen 17.00 en 18.00 zijn de scores van de AVL en SEV tijdelijk niet op te vragen, door een server migratie aan de kant van Testweb. Als u tussen 17.00 [...]

Over BergOp

BergOp biedt het meest complete pakket aan instrumenten voor diagnostiek, effectonderzoek en Routine Outcome Monitoring (ROM) in de jeugdhulp, GGZ, verslavingszorg, justitiële inrichtingen, centra voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking en bijzonder onderwijs.

BergOp stelt u in staat om de resultaten van de geleverde zorg continu te meten. Visuele rapportages geven zicht op individuele resultaten. Grafische overzichten geven een helder beeld van de uitkomsten op groepsniveau. BergOp kan u tevens helpen bij het aanleveren van deze gegevens aan gemeenten of regio’s.

Het programma is een product van Praktikon, een onafhankelijke organisatie voor onderzoek en ontwikkeling in (jeugd)zorg en onderwijs.