Loading...
Home2020-05-19T12:47:00+02:00
BergOp
Vragenlijsten

Storing BRIEF-2 vanavond 9-5-22 verholpen

Afgelopen update (7-5-22) is een wijziging doorgevoerd waardoor via het Cliëntenportaal (MijnBergOp) de BRIEF-2 niet goed getoond wordt. De respondent ziet na het klikken op de afname een wit scherm met een foutmelding ("Er is [...]

Nieuwe vragenlijsten voorjaar 2022

Er zijn weer nieuwe vragenlijsten! - ADESS: Angst, Depressie En Stemming Schaal - BiT Module In Eigen Huis: Ben ik Tevreden? Module In Eigen Huis - HAVIK: Handelingsgerichte Actuele Veiligheid Inschatting van het Kind - [...]

Over BergOp

BergOp biedt het meest complete pakket aan instrumenten voor diagnostiek, effectonderzoek en Routine Outcome Monitoring (ROM) in de jeugdhulp, GGZ, verslavingszorg, justitiële inrichtingen, centra voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking en bijzonder onderwijs.

BergOp stelt u in staat om de resultaten van de geleverde zorg continu te meten. Visuele rapportages geven zicht op individuele resultaten. Grafische overzichten geven een helder beeld van de uitkomsten op groepsniveau. BergOp kan u tevens helpen bij het aanleveren van deze gegevens aan gemeenten of regio’s.

Het programma is een product van Praktikon, een onafhankelijke organisatie voor onderzoek en ontwikkeling in (jeugd)zorg en onderwijs.

.

LogoPraktikon is NEN 7510 gecertificeerd.
De NEN 7510 is een Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de zorg. Met het certificaat wordt aangetoond dat Praktikon de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de aan haar toevertrouwde informatie goed geborgd heeft.

Ga naar de bovenkant