Loading...
Home2020-05-19T12:47:00+02:00
BergOp
Vragenlijsten

Nieuwe website Praktikon

Praktikon heeft haar website geheel vernieuwd. We bedanken Bart Weber van Mediamogul voor het ontwerp en de bouw van de website, Simone Schouten van Dwarsweg Communicatie voor het schrijven en redigeren van de teksten en [...]

Handleiding VMG beschikbaar

De Vragenlijst Meegemaakte Gebeurtenissen is via BergOp in te vullen. Vanaf nu is de bijbehorende handleiding beschikbaar en gratis te downloaden via de website van Praktikon. Lees hier het volledige nieuwsbericht.

Over BergOp

BergOp biedt het meest complete pakket aan instrumenten voor diagnostiek, effectonderzoek en Routine Outcome Monitoring (ROM) in de jeugdhulp, GGZ, verslavingszorg, justitiële inrichtingen, centra voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking en bijzonder onderwijs.

BergOp stelt u in staat om de resultaten van de geleverde zorg continu te meten. Visuele rapportages geven zicht op individuele resultaten. Grafische overzichten geven een helder beeld van de uitkomsten op groepsniveau. BergOp kan u tevens helpen bij het aanleveren van deze gegevens aan gemeenten of regio’s.

Het programma is een product van Praktikon, een onafhankelijke organisatie voor onderzoek en ontwikkeling in (jeugd)zorg en onderwijs.

.

LogoPraktikon is NEN 7510 gecertificeerd.
De NEN 7510 is een Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de zorg. Met het certificaat wordt aangetoond dat Praktikon de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de aan haar toevertrouwde informatie goed geborgd heeft.

Ga naar de bovenkant