Loading...
Home 2018-06-05T14:30:10+00:00
BergOp
Vragenlijsten

Nieuwe vragenlijsten

Nieuwe vragenlijsten in BergOp zijn: Zelfinventarisatielijst (ZIL) Rating Scale of Impairment (RSI - ouder; RSI - leerkracht) Vragenlijst Omtrent Gedrag (VOG) Body Sensations Questionnaire (BSQ) Vragenlijst Belastende Ervaringen (VBE) Premonitory Urge for Tics Scale (PUTS) [...]

Tweefactor authenticatie mogelijk in BergOp

Sinds 14 januari 2019 is het mogelijk om de BergOp-accounts van uw medewerkers te beveiligen met tweefactor-authenticatie. De oude inlogprocedure op basis van een gebruikersnaam en wachtwoord voldoet niet meer aan de standaarden voor het [...]

Over BergOp

BergOp biedt het meest complete pakket aan instrumenten voor diagnostiek, effectonderzoek en Routine Outcome Monitoring (ROM) in de jeugdhulp, GGZ, verslavingszorg, justitiële inrichtingen, centra voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking en bijzonder onderwijs.

BergOp stelt u in staat om de resultaten van de geleverde zorg continu te meten. Visuele rapportages geven zicht op individuele resultaten. Grafische overzichten geven een helder beeld van de uitkomsten op groepsniveau. BergOp kan u tevens helpen bij het aanleveren van deze gegevens aan gemeenten of regio’s.

Het programma is een product van Praktikon, een onafhankelijke organisatie voor onderzoek en ontwikkeling in (jeugd)zorg en onderwijs.