Loading...
Home 2018-06-05T14:30:10+00:00
BergOp
Vragenlijsten

VAK 4-12 beschikbaar

Vanaf oktober 2018 is de Vragenlijst voor Angst bij Kinderen 4-12 jaar, uitgegeven door Pearson, beschikbaar in BergOp. Kijk in het overzicht beschikbare instrumenten voor de kosten en de andere beschikbare lijsten in BergOp. Wilt [...]

BRIEF Screener beschikbaar in BergOp

De BRIEF vragenlijst voor snelle screening van executieve functies bij kinderen en jongeren is een sterk verkorte versie van de volledige BRIEF-vragenlijsten. Deze Screener wordt gebruikt om snel een globaal beeld van het niveau van [...]

Over BergOp

BergOp biedt het meest complete pakket aan instrumenten voor diagnostiek, effectonderzoek en Routine Outcome Monitoring (ROM) in de jeugdhulp, GGZ, verslavingszorg, justitiële inrichtingen, centra voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking en bijzonder onderwijs.

BergOp stelt u in staat om de resultaten van de geleverde zorg continu te meten. Visuele rapportages geven zicht op individuele resultaten. Grafische overzichten geven een helder beeld van de uitkomsten op groepsniveau. BergOp kan u tevens helpen bij het aanleveren van deze gegevens aan gemeenten of regio’s.

Het programma is een product van Praktikon, een onafhankelijke organisatie voor onderzoek en ontwikkeling in (jeugd)zorg en onderwijs.