BergOp
Vragenlijsten

CQ Index voor SBGGZ opgenomen in koppeling met Careweb

De verkorte CQ Index voor ambulante en klinische GGZ en VZ is ontwikkeld door Stichting Benchmark GGZ. Deze versie van de CQI is al enige tijd via BergOp in te vullen. Dit instrument is nu [...]

1000e vragenlijst in BergOp!

In januari 2017 is de 1000e vragenlijst in BergOp ingebouwd! Een echte mijlpaal, vinden wij. Veel klanten van BergOp maken gebruik van officiële, door uitgevers uitgegeven vragenlijsten op diverse vakgebieden. Zie hier een volledig overzicht [...]

Over BergOp

BergOp biedt het meest complete pakket aan instrumenten voor diagnostiek, effectonderzoek en Routine Outcome Monitoring (ROM) in de jeugdhulp, GGZ, verslavingszorg, justitiële inrichtingen, centra voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking en bijzonder onderwijs.

BergOp stelt u in staat om de resultaten van de geleverde zorg continu te meten. Visuele rapportages geven zicht op individuele resultaten. Grafische overzichten geven een helder beeld van de uitkomsten op groepsniveau.

Het programma is een product van Praktikon, een onafhankelijke organisatie voor onderzoek en ontwikkeling in (jeugd)zorg en onderwijs.