Gemeenten

Voor gemeenten is het belangrijk om zicht te krijgen op de kwaliteit van jeugdzorg. Binnen de zorg spelen vragenlijsten een essentiële rol. Ze kunnen worden ingezet voor screening, signalering, toeleiding naar hulp, effectmeting, cliënttevredenheid en Routine Outcome Monitoring (ROM).

Vragenlijsten

Vragenlijsten kunnen via BergOp online worden ingevuld door verschillende informanten, zoals jongeren, ouder(s), behandelaren en andere belangrijke betrokkenen. Het programma biedt veel jeugdhulp-specifieke vragenlijsten voor screening, diagnostiek, behandeling en evaluatie. Enkele voorbeelden zijn de C-toets, SDQ, Exit-vragenlijst en RiS 2.0. Bekijk hier een overzicht van alle vragenlijsten in BergOp.

BergOp kan daarnaast ondersteunen in de aanlevering van gegevens aan gemeenten. Zo hebben we dashboards voor outcome-indicatoren ontwikkeld om de informatie uit BergOp overzichtelijk weer te geven en de informatie-uitwisseling te vergemakkelijken.

Praktijkvoorbeelden

BergOp wordt bij gemeenten en sociale wijkteams niet alleen gebruikt voor het verwerken van individuele gegevens, maar ook voor onderzoek op grotere schaal. Een voorbeeld van onderzoek bij sociale wijkteams door middel van BergOp: Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) ontwikkeling in modules.

Ook wordt BergOp ingezet voor tevredenheidsonderzoeken, bijvoorbeeld met de Cliënt Ervarings Monitor (CEM+) in de regio Amsterdam. Lees hier meer over ervaringen met cliënttevredenheid.

Andere werkvelden

Wilt u graag

  • Meer informatie ontvangen over BergOp?
  • BergOp in actie zien middels een demo?
  • Een persoonlijke offerte ontvangen?

Neem contact met ons op.

Vul het formulier hiernaast in en we reageren binnen enkele werkdagen op uw bericht. Bellen kan ook:

024 – 36 15 480

Voor technische support, neem contact op met onze technische helpdesk: 

024 - 70 09 738