Gehandicaptenzorg

Instellingen voor jongeren en/of volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking maken steeds meer gebruik van vragenlijsten. Deze worden ingezet om beter zicht te krijgen op het gedrag, de kwaliteit van leven of om de hulpverlening te evalueren. Ook worden vragenlijsten bij deze doelgroep vaak ingezet als onderdeel van diagnostiek.

Vragenlijsten

Vragenlijsten en formulieren kunnen via BergOp online ingevuld worden door verschillende informanten, zoals ouders, leerkrachten of andere belangrijke personen in het netwerk van de cliënt. Enkele voorbeelden van vragenlijsten die bij jongeren en volwassenen met een (L)VB worden ingezet zijn de MORS, HoNOS-LD, SRZ en Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM). Bekijk hier een overzicht van alle vragenlijsten in BergOp.

Andere werkvelden

Wilt u graag

  • Meer informatie ontvangen over onze software?
  • BergOp in actie zien middels een demo?
  • Technische support ontvangen?

Neem contact met ons op.

Vul het formulier hiernaast in en we reageren binnen 24 uur op uw bericht. Bellen kan ook:

024 – 36 15 480