Praktikon

BergOp is een product van Praktikon, een onafhankelijke organisatie voor onderzoek en ontwikkeling in (jeugd)zorg en onderwijs. Praktikon is gespecialiseerd in praktijk-gestuurd (effect)onderzoek, vragenlijstontwikkeling, training en monitoring. Praktikon biedt meer dan alleen BergOp, denk bijvoorbeeld aan SWIS Suite en ‘Ben ik Tevreden?’.

 

Onze visie op meten

Meten doe je samen! Meten is veel meer dan het verzamelen van gegevens. Wij geloven dat alleen door een goede samenwerking met onderzoekers, beleid en professionals uit de praktijk een goede dataverzameling op touw gezet kan worden. Wij leveren meer dan alleen software. We bieden u ondersteuning en geven advies. Vanuit onze expertise kijken we samen met u naar de beste oplossing. Wij streven ernaar om kwaliteit in de (jeugd-)zorg en het onderwijs te verbeteren door u te ondersteunen bij onderzoek. BergOp is het middel waarmee we dat willen bereiken.

Ontstaansgeschiedenis

Praktikon is voortgekomen uit de onderzoeksafdeling van het Paedologisch Instituut Nijmegen. Deze instelling was gericht op het bieden van onderwijs en zorg en het verrichten van onderzoek. De onderzoeksafdeling is in 1990 een zelfstandig onderzoeksinstituut geworden, maar was wel nog steeds onderdeel van het Paedologisch Instituut Nijmegen. Het onderzoeksinstituut kreeg de naam Praktikon en is door vele naams- en organisatiewisselingen vervolgens onderdeel geweest van o.a. Stichting de Waarden en Entrea (tegenwoordig entrea lindenhout). In 2009 is de volgende stap gezet doordat Praktikon een eigen zelfstandige, onafhankelijke organisatie is geworden in de vorm van een B.V.

Ook BergOp kent verschillende ontwikkelingen die uiteindelijk hebben geleid tot de webbased versie zoals we die tegenwoordig kennen. De eerste stappen zijn gezet in de jaren ’90. In de zoektocht naar instrumenten om problemen systematisch in beeld te brengen is de PIPER ontstaan. Een middel om scores digitaal te registreren en daarmee doelrealisatie in beeld te brengen.

Echter pas na het toevoegen van vragenlijsten en weergeven van een profiel op basis van de resultaten werd het programma een succes. Met nieuwe uitbreidingen is er ook een nieuwe naam nodig. Behandelingsgerichte evaluatie registratie (BER) moet de kern voor de nieuwe naam zijn, maar alleen BER klinkt niet goed genoeg. Toevallig heeft een van de leefgroepen binnen Entrea op dat moment de naam ‘Berg Op’. Dus wordt besloten om het programma hier naar te vernoemen en is de naam BergOp een feit.

Niet alleen de toename van het gebruiksgemak en de digitalisering van meetinstrumenten en resultaten leiden tot het succes van BergOp, maar de beschikbaarheid van grote databronnen levert meer mogelijkheden op voor onderzoek.

Wilt u graag

  • Meer informatie ontvangen over BergOp?
  • BergOp in actie zien middels een demo?
  • Een persoonlijke offerte ontvangen?

Neem contact met ons op.

Vul het formulier hiernaast in en we reageren binnen enkele werkdagen op uw bericht. Bellen kan ook:

024 – 36 15 480

Voor technische support, neem contact op met onze technische helpdesk: 

024 - 70 09 738