Onderwijs

Binnen het onderwijs wordt steeds meer gewerkt met gedragsvragenlijsten, bijvoorbeeld door een Intern Begeleider of schoolpsycholoog. Vragenlijsten kunnen in het onderwijs worden gebruikt voor screening en/of diagnostiek en om meer zicht te krijgen op de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag van leerlingen en op de sociale veiligheid op school. BergOp wordt al gebruikt in het basis-, voortgezet, regulier en speciaal onderwijs.

Vragenlijsten

Vragenlijsten en formulieren kunnen via BergOp online ingevuld worden door verschillende informanten, zoals leerlingen, ouders, leerkrachten en andere belangrijke personen in de omgeving van het kind. Daarnaast biedt BergOp de mogelijkheid om op klas- of schoolniveau te kijken naar bijvoorbeeld de sociale veiligheid. Enkele voorbeelden van vragenlijsten die op scholen worden ingezet zijn de TRF, LSEO, PMT-K-2, registratie gedragsincident en SCHOBL-R. Bekijk hier een overzicht van alle vragenlijsten in BergOp.

Praktijkvoorbeelden

  • Pi7 Zelfregulatie in het onderwijs (leerbaarheid)
  • Traumasensitief Onderwijs (TSO)

Lees hier meer over deze praktijkvoorbeelden.

Andere werkvelden

Wilt u graag

  • Meer informatie ontvangen over BergOp?
  • BergOp in actie zien middels een demo?
  • Een persoonlijke offerte ontvangen?

Neem contact met ons op.

Vul het formulier hiernaast in en we reageren binnen enkele werkdagen op uw bericht. Bellen kan ook:

024 – 36 15 480

Voor technische support, neem contact op met onze technische helpdesk: 

024 - 70 09 738