Uitgelicht

We delen graag met u wat ons, onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners in de praktijk bezighoudt: nieuws, bijeenkomsten, projecten en inspirerende voorbeelden.
Werk in uitvoering: BergOp Mobiel

Werk in uitvoering: BergOp Mobiel

De ontwikkelingen rondom BergOp Mobiel zijn in volle gang. De interactieve demo van de app is getest door het gebruikerspanel en op basis van de feedback is het design aangescherpt. De eerste versie wordt in de loop van 2023 verwacht. Benieuwd?

lees meer »
Cordaan: 'Met BergOp kunnen we onze cliënten nog beter ondersteunen'

Cordaan: 'Met BergOp kunnen we onze cliënten nog beter ondersteunen'

Chantal van Rijswijk is gedragsdeskundige bij Cordaan. Toen zij vier jaar geleden bij de organisatie aan de slag ging, was er nog geen systeem voor de digitalisering van vragenlijsten. Chantal introduceerde BergOp bij haar collega's en ging samen met een intern team én Praktikon aan de slag met de implementatie: "Ons doel van het werken met vragenlijsten voor diagnostiek is helder: we willen onze cliënten nog beter begrijpen, zodat we ze op alle levensterreinen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen."

lees meer »
Even voorstellen: security officer Gido Meijer

Even voorstellen: security officer Gido Meijer

Sinds enkele weken hebben wij versterking gekregen van een nieuwe Security Officer: Gido Meijer. Hij stelt zich graag aan u voor!

lees meer »
Samen leren van data: LDJ, KiBG en Akwa GGZ

Samen leren van data: LDJ, KiBG en Akwa GGZ

BergOp biedt u de mogelijkheid om data aan te leveren aan derden, voor bijvoorbeeld onderzoek of benchmarking. Het overkoepelende doel: samen leren van deze data. We vertellen u graag meer over enkele mooie voorbeelden op dit vlak, namelijk de Lerende Databank Jeugd (LDJ) van het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdhulp Nederland (SEJN), het InfinitCare Portaal van Stichting Keurmerk Basis GGZ (KiBG) en het dataportaal Akwa GGZ.

lees meer »
Dashboards ontwikkelen door

Dashboards ontwikkelen door

De dashboards in BergOp ontwikkelen door. In het najaar worden de Scores en Effecten dashboards verder uitgebreid met een 'Trends' dashboards. Hiermee kunt u scores en effecten van groepen cliënten over de tijd heen vergelijken. Daarnaast kunt u vanaf 1 juli de schalen in het individuele verloopprofiel inzichtelijk maken.

lees meer »
Nieuwe vragenlijsten voorjaar 2022

Nieuwe vragenlijsten voorjaar 2022

Recent zijn nieuwe vragenlijsten verschenen in BergOp:

- ADESS: Angst, Depressie En Stemming Schaal
- BRIEF-2 Screener: Vragenlijst voor snelle screening van executieve functies bij kinderen en jongeren (ouder-, leraar- en zelfrapportage)
- HAVIK: Handelingsgerichte Actuele Veiligheid Inschatting van het kind
- HoNOS+: Health of the Nation Outcome Scales +
- VOZZ: Vragenlijst over Zelfdoding en Zelfbeschadiging
- VTCI: Verkorte Termperament en Karakter Vragenlijst
- YSQ-S3: Young Schema Questionnaire - Short version 3
- WHODAS 2.0 verkort: Vragenlijst voor het vaststellen van beperkingen

lees meer »
Scheidingshulp in kaart met de SCRES

Scheidingshulp in kaart met de SCRES

Tot voor kort was er in Nederland geen gevalideerd instrument specifiek gericht op scheidingshulp. En dat terwijl er in de praktijk grote behoefte aan was. Het project Screening en Evaluatie van hulp bij complexe scheiding van Altra onderwijs en jeugdhulp en Sterk Huis heeft daar verandering in gebracht. Nu zijn er de SCRES-O en SCRES-K die professionals kunnen gebruiken in hun gesprekken met ouders én kinderen, en die de opbrengst van de scheidingshulp inzichtelijk maken. Onderzoekers en ontwikkelaars Olaf Goorden en Bernadette Janssen vertellen er meer over.

lees meer »
Waarom KOOS kiest voor BergOp

Waarom KOOS kiest voor BergOp

KOOS is een netwerkorganisatie voor specialistische jeugdhulp in de stad Utrecht. KOOS is ontstaan op initiatief van vijf jeugdzorgorganisaties als reactie op een aanbesteding. Erik Klaassen werkt als kwaliteitsadviseur bij KOOS. Hij vertelt waarom de netwerkorganisatie heeft gekozen voor BergOp als dé centrale plek voor vragenlijsten.

lees meer »
Passende vragenlijsten zorgen voor hogere respons

Passende vragenlijsten zorgen voor hogere respons

Laura Beurskens-Claessens werkt als onderzoeker/relatiemanager bij Praktikon. Vanuit Praktikon is zij ook als onderzoeker verbonden aan entrea lindenhout, een grote aanbieder van specialistische jeugdhulp in Gelderland. Marie-Anne Hendrix is jeugdzorgwerker bij entrea lindenhout. Zij werkt op een locatie voor ‘kamertraining plus’, waar jongeren gedurende tien maanden intensief begeleid worden naar de toekomst. Laura en Marie-Anne vertellen over het gezamenlijke traject dat leidde tot nieuwe vragenlijsten én een hogere respons.

lees meer »

Wilt u graag

  • Meer informatie ontvangen over onze software?
  • BergOp in actie zien middels een demo?
  • Technische support ontvangen?

Neem contact met ons op.

Vul het formulier hiernaast in en we reageren binnen 24 uur op uw bericht. Bellen kan ook:

024 – 36 15 480