Cordaan: 'Met BergOp kunnen we onze cliënten nog beter ondersteunen'

Cordaan: 'Met BergOp kunnen we onze cliënten nog beter ondersteunen'

Chantal van Rijswijk is gedragsdeskundige bij Cordaan. Toen zij vier jaar geleden bij de organisatie aan de slag ging, was er nog geen systeem voor de digitalisering van vragenlijsten. Omdat Chantal in haar vorige baan werkte met BergOp en dat haar heel goed beviel, introduceerde ze BergOp bij haar collega’s van Cordaan. “Als gedragsdeskundigen nemen wij veel diagnostiek af. Onze cliënten zitten in de Wet langdurige zorg (Wlz). Dat betekent dat we op alle levensterreinen diagnostiek afnemen: wonen, leren, werken en dagbesteding.”

"Ons doel van het werken met vragenlijsten voor diagnostiek is helder: we willen onze cliënten nog beter begrijpen, zodat we ze zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Voorheen vulden we de vragenlijsten op papier in en verwerkten alles zelf. Van het scoren met de hand tot het inscannen van de lijsten. Dat was veel werk en erg tijdrovend.” Cordaan was al aan het kijken naar manieren waarop dit efficiënter kon en Chantal kreeg, tot haar plezier, de kans om dit project op te pakken.

Start up-team
“Ik kreeg ruimte én er werd een start up-team opgericht waar ik aan deelnam. In het team zaten verder vertegenwoordigers van ICT en applicatiebeheer en inhoudelijk deskundigen.” Chantal raadt organisaties die op dit punt staan aan om een dergelijk team in te richten zodat je alle stappen goed kunt afstemmen. En ook: “Er zijn ontzettend veel mogelijkheden en keuzes die je kunt maken. Dan kan zo’n project heel groot worden. Dat werkt vertragend. Wij hebben besloten te starten met de vragenlijsten die we al gebruikten. Je merkt vanzelf wat er nog mist of nodig is. Wij breiden het assortiment nog steeds uit.”

Tips van Chantal: richt een projectteam in en durf klein te beginnen

Zoektocht
Welke vragenlijsten het best passend zijn bij de cliënten van Cordaan is soms een zoektocht, geeft Chantal aan. “Onze doelgroep is heel gevarieerd in emotionele ontwikkelingsleeftijd. Een cliënt kan zelfstandig wonen en één keer in de week begeleiding krijgen en daarnaast het emotionele ontwikkelingsniveau van een jong kind hebben. Hoe kunnen we dan op een goede manier meten? Dat zijn vragen die we met Praktikon delen. De lijnen zijn kort, ze reageren snel en denken heel actief mee. In dit geval kwamen ze met de suggestie voor een andere vragenlijst. Ze staan ook altijd open voor aanpassingen. Ik word daar blij van.”

Tijdswinst
Vooralsnog zijn het de gedragsdeskundigen die werken in BergOp, dat is gekoppeld aan de individuele cliëntendossiers. “Wij voeren bijvoorbeeld start-, tussentijdse en eindmetingen uit en schetsen met behulp van de vragenlijsten in BergOp een beeld van de cliënt voor de begeleiders.” De tijdswinst ten opzichte van de oude werkwijze is enorm, aldus Chantal, en het scoren gaat nu ‘mega-efficiënt’. Daarbij zit ze vaak samen met cliënten achter de computer om grafieken te bekijken en toe te lichten. “Je hebt het in BergOp meteen mooi visueel en dat maakt dingen ook voor cliënten inzichtelijk.”

‘De samenwerking met Praktikon is super. Ik word daar blij van.’

Laagdrempelig
Nu BergOp er is merkt Chantal dat de gedragsdeskundigen sneller diagnostiek inzetten om een hypothese te toetsen of een verslag te onderbouwen. BergOp maakt dit laagdrempelig, zowel voor cliënt als voor professional. Voor de toekomst heeft Chantal in ieder geval twee wensen. Ze zou het fantastisch vinden wanneer er een database komt met vragenlijsten die specifiek zijn voor de doelgroep. En ze hoopt dat het werken met BergOp binnen Cordaan op termijn niet aan de gedragsdeskundigen blijft voorbehouden maar ook andere professionals vragenlijsten kunnen uitzetten. “Zodat we nog geïntegreerder kunnen aansluiten op de ondersteuningsbehoefte van de cliënt.”

 

Juni 2022

Gerelateerde Uitgelicht

Wilt u graag

  • Meer informatie ontvangen over BergOp?
  • BergOp in actie zien middels een demo?
  • Een persoonlijke offerte ontvangen?

Neem contact met ons op.

Vul het formulier hiernaast in en we reageren binnen enkele werkdagen op uw bericht. Bellen kan ook:

024 – 36 15 480

Voor technische support, neem contact op met onze technische helpdesk: 

024 - 70 09 738