Passende vragenlijsten zorgen voor hogere respons

Passende vragenlijsten zorgen voor hogere respons

Laura Beurskens-Claessens werkt als onderzoeker/relatiemanager bij Praktikon. Vanuit Praktikon is zij ook als onderzoeker verbonden aan entrea lindenhout, een grote aanbieder van specialistische jeugdhulp in Gelderland. Marie-Anne Hendrix is jeugdzorgwerker bij entrea lindenhout. Zij werkt op een locatie voor ‘kamertraining plus’, waar jongeren gedurende tien maanden intensief begeleid worden naar de toekomst. Laura en Marie-Anne vertellen over het gezamenlijke traject dat leidde tot nieuwe vragenlijsten én een hogere respons.

Kwaliteit bevorderen
Op de locatie van Marie-Anne werkten zij en haar collega’s sinds jaar en dag met de vragenlijsten CBCL en OBVL via BergOp. Het was geen geheim dat deze lijsten onvoldoende aansloten op de jongvolwassen doelgroep omdat ze meer op kinderen en opvoeden zijn gericht. Dat leidde niet alleen tot weerstand bij de jongeren zelf, maar ook bij de jeugdzorgwerkers die de lijsten moesten afnemen. Het gebruik van de lijsten werd ervaren als een ‘moetje’, waarmee de respons en vooral ook de toegevoegde waarde achterbleven. Laura: ‘Als organisatie wil je dat vragenlijsten de kwaliteit van je behandeling bevorderen.’

Bestaand en gevalideerd
Met de overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten zag entrea lindenhout de kans om hier in samenwerking met Praktikon verandering in te brengen. Zo begon de zoektocht naar vragenlijsten die wél aansloten. ‘Je gaat kijken naar bestaande, gevalideerde vragenlijsten, ook omdat je wil kunnen benchmarken met anderen. Zo ben ik bijvoorbeeld de databank van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) ingedoken. Daarin zitten veel gevalideerde vragenlijsten’, vertelt Laura. Marie-Anne: ‘Dat was prettig, want als jeugdzorgwerkers zijn wij niet zo thuis in vragenlijsten. We wisten vooral dat we niet gelukkig waren met de vragenlijsten zoals die er lagen.’

Waardevolle informatie
Laura: ‘De samenwerking verliep heel natuurlijk. Uiteindelijk zijn we, met betrokkenheid van meerdere professionals uit onze beide organisaties, uitgekomen bij de ZRM Jongeren en de TVA-74 voor jongeren en mentoren. Deze vragenlijsten zijn gericht op competenties en zelfredzaamheid van de jongeren en dat is precies waar met ‘kamertraining plus’ aan gewerkt wordt.’ Sinds februari 2020 worden deze vragenlijsten via BergOp gebruikt op de locatie waar Marie-Anne werkt. De lijsten worden afgenomen bij binnenkomst van de jongeren en aan het einde van de begeleidingsperiode. Marie-Anne: ‘Zowel op individueel als op teamniveau biedt dit waardevolle informatie over het verloop. Bereiken we wat we willen bereiken? Waar moeten we bijstellen of de verwachtingen managen?’

Volgende stap: dashboards
Met de nieuwe lijsten én Marie-Anne als interne aanjager is de respons een stuk hoger geworden: van tussen de 10 en 20% (vóór 2020) naar tussen de 70 en 100% (sinds februari 2020). Daarmee, zo legt Laura uit, kan ook de volgende stap gezet worden: het leren werken met en duiden van de dashboards. ‘Daar heb je een goede respons voor nodig. Je leert dan meteen werken met de echte data. Daarvoor moet je in het traject dus wel geduld hebben, maar het beklijft veel beter dan trainen met fictieve data. Dan blijft het toch een ver-van-je-bed-show.’ Laura begeleidt Marie-Anne bij het duiden van de dashboards en Marie-Anne brengt dit op haar beurt over op haar collega’s.

Tips uit de praktijk
Marie-Anne: ‘Er is nog veel te doen, maar ik ben erg blij dat we werk hebben gemaakt van het zoeken naar passende vragenlijsten. Dat is voor mij dé tip voor andere organisaties: laat de lijsten waarmee je meet ook echt aansluiten bij je primaire proces en doelgroep.’ Tot slot hebben Laura en Marie-Anne nog 2 tips voor organisaties die hier ook mee aan de slag willen:

  1. ‘Kies een interne aanjager om het werken met de vragenlijsten te stimuleren en op de agenda te houden.’
  2. ‘Zorg dat je het logistiek goed op orde hebt, zodat je weet wie wat wanneer verstuurt en wie wat wanneer terugkoppelt.’

Meer informatie?
Bent u benieuwd wat Praktikon voor uw organisatie kan betekenen in het vinden van de juiste vragenlijsten en het verhogen van de respons? Neem dan contact op met uw contactpersoon.

 

November 2020

Gerelateerde Uitgelicht