Scores en Effecten

De dashboards voor Scores en Effecten zijn bedoeld om zicht te krijgen op de problematiek van cliënten en de resultaten binnen uw teams of zorgmodules. Zo ziet u bijvoorbeeld welke problematiek er speelt bij cliënten die starten met zorg of hoe tevreden cliënten zijn over de ontvangen zorg. Daarnaast krijgt u zicht op de effecten van de behandeling door scores bij begin en einde van de zorg met elkaar te vergelijken. Met behulp van filters in de dashboards selecteert u eenvoudig een vragenlijst, periode of bijvoorbeeld één of meerdere teams. De grafieken kunt u opslaan als afbeelding voor in rapportages of presentaties. Daarnaast kunt u de achterliggende individuele scores vanuit het dashboard exporteren naar Excel.

Het dashboard ‘Scores’ toont u de aard en ernst van de problematiek van uw doelgroep op één meetmoment. Indien beschikbaar worden ook de afkappunten voor het normaal en (sub)klinisch gebied weergegeven. Met het dashboard ‘Effecten’ krijgt u inzicht in de effecten van de zorg door de gemiddelde scores van twee meetmomenten met elkaar te vergelijken, waarbij de effectgrootte (effect size, ES) wordt weergegeven. Daarnaast krijgt u ook zicht op de individuele vooruitgang van cliënten middels de Reliable Change Index (RCI). U ziet het percentage cliënten dat hersteld, verbeterd, onveranderd of verslechterd is.

ES-CBCL-aanvang-einde-3-modulesJPG

Tarieven

Voor de dashboards voor Scores en Effecten sluit u een aanvullende licentie af. De tarieven vindt u hier. Interesse? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon binnen Praktikon.

Wilt u graag

  • Meer informatie ontvangen over onze software?
  • BergOp in actie zien middels een demo?
  • Technische support ontvangen?

Neem contact met ons op.

Vul het formulier hiernaast in en we reageren binnen enkele werkdagen op uw bericht. Bellen kan ook:

024 – 36 15 480