Cliënttevredenheid in beeld met de CEM+: 'De respons ligt al een stuk hoger'

Cliënttevredenheid in beeld met de CEM+: 'De respons ligt al een stuk hoger'

Karianne Kröner is kinder- en jeugdpsycholoog en systeemtherapeut. Zij is verbonden aan het Jeugdteam Oostzaan en Wormerland. Reinaud van de Fliert is senior contractmanager bij de gemeente Zaanstad. Beiden zijn betrokken bij de implementatie van de CEM+-vragenlijsten en het bijbehorende dashboard (zie onderaan voor meer informatie). Ze vertellen over hun eerste indrukken en ervaringen.

Wat opvalt, vertelt Reinaud, is dat meer cliënten aan het einde van de hulpverlening de vragenlijst invullen nu deze gedigitaliseerd en laagdrempelig vanuit BergOp kan worden aangeboden. “Voorheen haalden we ervaringen op via een enquêtebureau of een brief. De respons daarop was altijd heel erg laag. We zien dat die nu is gestegen naar ongeveer 25 procent. Dat kan natuurlijk nog beter, en daar werken we ook aan, maar het is echt al een stap voorwaarts.”

De cliënt goed meenemen in het ‘waarom’

Karianne vult aan: “Het is een vrijwillige keuze van de cliënt om mee te werken. Het blijft daarmee een aandachtspunt om jongeren en ouders de vragenlijst aan het einde van de hulp te laten invullen. Het is geen diagnostische vragenlijst die direct invloed heeft op het eigen traject. Ze doen het dus niet voor zichzelf maar voor de cliënten die ná hen komen. Dat is een verhaal dat we als hulpverleners duidelijk voor het voetlicht moeten brengen. In dat verhaal en de eigen motivatie om dat goed uit te dragen, kunnen we nog een slag maken.”

En het ophalen van ervaringen doe je als hulpverlener natuurlijk ook tíjdens het traject, zegt Karianne. Reinaud beaamt: “Dat is een doorlopend proces van evalueren en bijsturen.” Als jongeren en ouders zich daarin goed meegenomen voelen, kan dat ook helpen bij het verhogen van de respons op de CEM+. En dat blijft de inzet. Want hoe meer data, hoe nauwgezetter de analyses en uitkomsten. Daarbij is het gesprek met elkaar over de duiding van de uitkomsten onmisbaar, vinden Karianne en Reinaud. “Een cijfer alleen zegt niet zoveel maar juist het gesprek erover met elkaar heeft meerwaarde.”

Tijdswinst, kwaliteit en professionaliteit met BergOp

Allebei zijn erg blij met de mogelijkheden in BergOp en de ondersteuning van Praktikon. Ze geven aan dat werken met BergOp niet alleen tijdswinst oplevert, maar ook de kwaliteit en professionaliteit van de hulp én de onderbouwing daarvan vergroot. “Je brengt wat je doet in beeld en kunt inzichtelijk maken of je je doelen haalt en of je werkwijze aansluit bij de doelgroep. Dat alles draagt bij aan waar we het uiteindelijk voor doen: gezinnen helpen bij gezonder opgroeien en gezonder samenleven met elkaar”, besluit Karianne.

 

Over de cliëntervaringsmonitor CEM+

De cliëntervaringsmonitor CEM+ is ontwikkeld door Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland in samenwerking met verschillende aanbieders van jeugd- en gezinshulpverlening. Door het inzetten van de CEM+ krijgen de aanbieders van de hulp én de gemeenten als opdrachtgevers inzicht in de cliëntervaring. Praktikon ondersteunt de jeugdhulpaanbieders bij het implementeren van de CEM+. Zij kunnen gebruikmaken van BergOp om de CEM+-vragenlijsten digitaal af te nemen. Vanuit BergOp worden de gegevens van de cliënten zo verwerkt dat de privacy van iedereen gegarandeerd is.

Met het dashboard voor CEM+-vragenlijsten, waarvan de implementatie in volle gang is, kunnen doelgroepanalyses worden gemaakt en ontstaat een beeld van resultaten zoals doelrealisatie (kan de cliënt zonder hulp verder?) en de tevredenheid van de cliënt over de ontvangen hulp.

 

September 2022

Wilt u graag

  • Meer informatie ontvangen over BergOp?
  • BergOp in actie zien middels een demo?
  • Een persoonlijke offerte ontvangen?

Neem contact met ons op.

Vul het formulier hiernaast in en we reageren binnen enkele werkdagen op uw bericht. Bellen kan ook:

024 – 36 15 480

Voor technische support, neem contact op met onze technische helpdesk: 

024 - 70 09 738