(L)VB

Home/(L)VB
(L)VB2018-11-14T09:49:46+01:00

BergOp voor (L)VB

Instellingen voor jongeren en/of volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking maken steeds meer gebruik van vragenlijsten. Deze worden ingezet om beter zicht te krijgen op het gedrag, de behandeling of om de hulpverlening te evalueren. Ook worden vragenlijsten bij deze doelgroep vaak ingezet als onderdeel van diagnostiek.

Huidige gebruikers van BergOp

Er zijn diverse instellingen die ondersteuning bieden aan mensen met een (licht) verstandelijke beperking die al gebruik maken van de mogelijkheden van BergOp, bijvoorbeeld: Amarant, Ambiq, ‘s Heerenloo, Middin, Pluryn en Vitree.

Vragenlijsten

Vragenlijsten en formulieren kunnen via BergOp online ingevuld worden door verschillende respondenten, ouders, leerkrachten of andere belangrijke personen in de omgeving van de cliënt. Enkele voorbeelden van vragenlijsten die bij jongeren en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking worden ingezet zijn: MORS, HONOS-LD, SDQ en Zelfredzaamheids-Matrix. Bekijk hier een overzicht van alle vragenlijsten in BergOp.

Praktijkvoorbeelden

BergOp wordt bij instellingen voor mensen met een (L)VB niet alleen gebruikt voor het verwerken van individuele gegevens, maar ook voor onderzoek. Een voorbeeld van onderzoek door middel van BergOp: Idris resultaatmeting.

Ga naar de bovenkant