ROM

Home/ROM
ROM2018-06-05T08:49:10+02:00

Wat is BergOp ROM?

Routine Outcome Monitoring (ROM) is het regelmatig meten van de resultaten binnen een zorgtraject. Deze resultaten geven inzicht in de individuele voortgang van een cliënt en de effecten van een behandeling. BergOp ROM helpt om het meten zo eenvoudig en gemakkelijk mogelijk te maken.

Gestandaardiseerd en flexibel

Een goed lopend ROM-proces is zowel gestructureerd als flexibel. Veel metingen verlopen volgens een vastgesteld schema, maar in de praktijk lopen zorgtrajecten niet altijd als gepland. Met BergOp ROM beslist u zelf in welke mate u een ROM -proces standaardiseert en in hoeverre de metingen automatisch verlopen. Wilt u iets aanpassen of handmatig uitvoeren, dan kan dat altijd. De combinatie van gestandaardiseerd en flexibel zorgt ervoor dat de ROM-processen optimaal aansluiten bij uw wensen.

ROM-proces instellen

BergOp bevat een uitgebreid bestand met vragenlijsten voor de zorg. U kunt vooraf standaard ROM-processen instellen om vragenlijsten op een gestructureerde manier af te nemen. U bepaalt zelf de meetmomenten, vragenlijsten, de informanten en welke afdelingen gebruik zullen maken van het meetproces. Wanneer cliënten worden toegewezen aan het ROM-proces, worden de metingen automatisch ingepland. De uitvoeringen van de metingen kunt u altijd per cliënt bijstellen.

Ondersteuning op maat

De professionals van BergOp hebben veel ervaring met het inrichten van ROM-processen. Vanuit onze onderzoekskennis en praktijkervaring denken we graag met u mee. Wat wilt u meten? Wanneer wilt u dit meten? En welk instrument kan hiervoor het beste gebruikt worden? Samen met u zoeken we naar de best passende ROM-processen voor uw instelling. We komen graag met u in contact.

De ROM-module alsook het initiële inrichtingsgesprek is standaard inbegrepen in de licentie. Om de precieze mogelijkheden voor uw instelling te bespreken kunt u contact opnemen met Praktikon.

Ga naar de bovenkant