Aanlevering Stichting KiBG

 

Stichting Kwaliteit in Basis GGZ (KiBG) is een netwerk- en kennisorganisatie binnen de kortdurende generalistische GGZ, ook wel Basis GGZ. Aanbieders van deze zorg kunnen het Keurmerk Basis GGZ behalen. Dit keurmerk is bedoeld om een netwerk te creëren van vooruitstrevende partijen die samenwerken aan de kwaliteit van kortdurend generalistisch handelen. Met als doel dat zorgaanbieders, cliënten en zorgverzekeraars structureel samenwerken en kennis delen, zodat de zorg steeds beter wordt.

KiBGJPG

Spiegelrapportages

Zorgaanbieders met het Keurmerk Basis GGZ kunnen gegevens aanleveren via het InifinitCare Portaal en krijgen minimaal één keer per jaar een spiegelrapportage. Deze rapportage dient om het gesprek te voeren over opvallendheden en daarbij te reflecteren, leren en verbeteren.
Sinds 2022 kunnen ook ROM-gegevens worden toegevoegd aan de spiegelrapportages. Dit helpt om huidige inzichten beter in context te kunnen plaatsen en biedt meer inzicht in de effecten van de eigen geboden zorg.

Aanleveren via BergOp

Er zijn twee manieren om ROM-gegevens voor de spiegelrapportages aan te leveren bij InfinitCare:

  1. U levert als zorgaanbieder zelf de gegevens aan, door de informatie in een XML (of CSV) format te uploaden naar het InfinitCare Portaal, of;
  2. Praktikon, als ROM-leverancier, levert de informatie voor u aan middels de SAM webservice. Dit dient vooraf gemeld te worden bij InfinitCare, waarna zij een licentiesleutel beschikbaar stellen. In combinatie met een unieke zorgaanbiedercode (AGB-code) wordt voor een juiste aanlevering gezorgd.


Meer weten?
Er zijn kosten verbonden aan het aanleveren via BergOp. Neem voor meer informatie contact met ons op. Kijk ook op www.kibg.nl/spiegelrapportages.

Meteen aanmelden? Dat kan via www.infinitcare.com/registratie-voor-infinitcare-portaal.

 

Informatie met dank aan: Stichting KiBG en InfinitCare

Wilt u graag

  • Meer informatie ontvangen over BergOp?
  • BergOp in actie zien middels een demo?
  • Een persoonlijke offerte ontvangen?

Neem contact met ons op.

Vul het formulier hiernaast in en we reageren binnen enkele werkdagen op uw bericht. Bellen kan ook:

024 – 36 15 480

Voor technische support, neem contact op met onze technische helpdesk: 

024 - 70 09 738