Dashboards

Home/Dashboards
Dashboards2021-11-30T15:32:11+01:00

Dashboards Scores en Effecten

De dashboards Scores en Effecten in BergOp zijn klaar voor gebruik. Met deze dashboards krijgt u eenvoudig inzicht in de problematiek van cliënten binnen uw teams of zorgmodules.

Zo ziet u bijvoorbeeld welke problematiek er speelt bij cliënten die starten met zorg of hoe tevreden cliënten zijn over de ontvangen zorg. Daarnaast krijgt u zicht op de effecten van de behandeling door scores bij begin en einde van de zorg met elkaar te vergelijken. U kunt de resultaten uit het dashboard exporteren naar Excel of er een afbeelding van maken voor in presentaties en rapportages.

Voor Scores en Effecten sluit u een aparte licentie af. De tarieven vindt u hieronder.
Interesse? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon binnen Praktikon.

Aantal actieve cliënten 0 – 100 101 – 250 251 – 500 501 – 750 751 – 1000 1001 – 1500 1501 – 2000 2001 – 3000 3001 – 4000 4001 – 5000 5001 – 10000
Scores & Effecten €680,17 €784,81 €941,77 €1098,73 €1308,01 €1569,61 €1935,85 €2354,42 €2877,62 €2877,62 €2877,62

Alle prijzen zijn exclusief BTW. De prijzen worden jaarlijks geïndexeerd op basis van het Consumenten Prijsindexcijfer (CPI) van het CBS.

Ga naar de bovenkant