Grafisch overzicht met Dashboards

Met Dashboards in BergOp krijgt u direct een schematisch overzicht van de data in BergOp. Dit kan worden weergegeven op niveau van hulpverlener, team, instelling of op landelijk niveau. Een Dashboard wordt altijd op maat ingericht.

Dasboards

Rapportage op maat

U kunt diverse overzichten krijgen, bijvoorbeeld van hoe vaak een bepaalde vragenlijst is afgenomen per maand, of wat het effect is een bepaalde behandelmethode. Een dashboard kan ook betrekking hebben op prestatie-indicatoren, het monitoren van effectiviteit of de levering van gegevens aan Stichting Benchmark (SBG). Naast de gegevens uit BergOp kunnen in deze dashboards ook de gegevens uit andere cliëntensystemen en databases worden toegevoegd.

Er kunnen dashboards gemaakt worden van bijvoorbeeld budgetbenutting, kosteneffectiviteit, personele gegevens en planningssimulaties. Ook is er de mogelijkheid om op basis van de data een prognose te maken, bijvoorbeeld van de in- en uitstroom. Met de dashboards kunt u direct zicht krijgen op de belangrijkste ontwikkelingen in uw instelling. De overzichten kunnen worden gebruikt in de dagelijkse praktijk, of om het beleid te evalueren en bij te sturen.

Aan de slag

Voor het ontwikkelen van deze geavanceerde overzichten werken we samen met het bedrijf INITI8. Wilt u meer weten over de mogelijkheden met Dashboards? Neem contact op met Praktikon.