Dashboards

Met dashboards in BergOp krijgt u meer inzicht in de kwaliteit en effectiviteit van de zorg. Dashboards zijn grafische en interactieve overzichten, bijvoorbeeld van de behandeluitkomsten per team of behandelvorm. Zo kunt u naast individuele resultaten ook resultaten voor een groep cliënten opvragen. De dashboards bieden u aanknopingspunten voor verdere verbetering van de zorg.

De resultaten en grafieken uit de dashboards kunt u gemakkelijk in presentaties en rapportages gebruiken. Daarnaast kunnen de dashboards gebruikt worden om informatie aan te leveren aan externe partijen, zoals gemeenten.

Welke dashboards zijn er?

Respons

Inzicht in hoeveel cliënten, ouders of andere betrokkenen vragenlijsten hebben ingevuld over de hulpverlening. Dit dashboard is inbegrepen in de licentie BergOp Standaard.

lees meer

Scores en Effecten

Inzicht in de problematiek van cliënten en de resultaten van de hulpverlening. Voor deze dashboards wordt een aparte licentie afgesloten, de tarieven vindt u hier.

lees meer

Outcome-indicatoren

Inzicht in de resultaten van de ingezette hulp op de drie landelijke prestatie-indicatoren uitval, cliënttevredenheid en doelrealisatie.

lees meer

Ben ik Tevreden?

Specifiek voor het instrument Ben ik Tevreden?, waarmee u inzicht krijgt in respons, gemiddelde scores per domein en over verschillende jaren, en de verdeling van scores per item.

lees meer

Dashboards op maat

Naast onze standaarddashboards is het mogelijk om dashboards op maat te ontwikkelen voor uw organisatie.

Bent u geïnteresseerd in één van onze standaarddashboards? Of benieuwd naar de mogelijkheden en kosten van een eigen dashboard? Neem gerust contact met ons op.

Wilt u graag

  • Meer informatie ontvangen over BergOp?
  • BergOp in actie zien middels een demo?
  • Een persoonlijke offerte ontvangen?

Neem contact met ons op.

Vul het formulier hiernaast in en we reageren binnen enkele werkdagen op uw bericht. Bellen kan ook:

024 – 36 15 480

Voor technische support, neem contact op met onze technische helpdesk: 

024 - 70 09 738