Nieuwe projecten met BergOp

//Nieuwe projecten met BergOp

Nieuwe projecten met BergOp

Gemeenten in West-Brabant West

De regio West-Brabant West heeft Praktikon opdracht gegeven om de gecontracteerde zorgaanbieders uit die regio te ondersteunen bij het uitvoeren van kwaliteitsmetingen. Aan de hand van deze metingen zet de regio de Kwaliteitsmonitor Jeugd op, een dashboard om meer zicht te krijgen op de kwaliteit en uitkomsten van de jeugdhulp. Hiervoor worden gegevens verzameld over de landelijke outcome-indicatoren uitval, cliënttevredenheid en doelrealisatie. Praktikon werkt bij dit project samen met Initi8, die de data-aanlevering aan de regio verzorgt, en TNO, die leer-werksessies organiseert voor het benutten van de verzamelde gegevens.

Gemeenten regio Amsterdam

De gemeenten in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben Praktikon opdracht gegeven om met BergOp gegevens te verzamelen over de uitkomsten van de door hen gefinancierde jeugdhulp. Om de cliënttevredenheid en het nut of resultaat van de hulp te meten, wordt de Cliëntervaringsmonitor (CEM+) gebruikt, een instrument dat door de gemeenten zelf is ontwikkeld. Praktikon werkt hierbij tevens samen met Initi8 uit Rotterdam, die het aanleveren van de data aan de gemeenten gaat verzorgen.

Onderzoek Traumasensitief Onderwijs

Praktikon voert in een consortium met Koraalgroep, Stichting Orion, 4Takt Onderwijs en Pluryn/Intermetzo een onderzoek uit naar Traumasensitief Onderwijs. Scholen die hieraan deelnemen, krijgen een training in het toepassen van de methode ‘Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen’. Daarnaast wordt er een handboek geschreven om traumasensitief werken succesvol in de hele school te implementeren en te borgen. Vooraf, tijdens en na de implementatie hiervan, worden leerlingen en leerkrachten gedurende twee jaar gevolgd met onder andere de BRIEF Screener, de BPM en de Klimaatschaal. Na het onderzoek hopen we uitspraken te kunnen doen over het effect dat deze methode heeft op de leerlingen, de leerkrachten en het klimaat in de klas.

Bij dit onderzoek wordt BergOp intensief gebruikt om de data te verzamelen.

2018-12-10T16:03:34+02:00november, 2018|