Vragenlijsten

Home/Vragenlijsten
Vragenlijsten2022-04-13T17:01:50+02:00

Algemeen beschikbare instrumenten

In BergOp staan meer dan 1.000 vragenlijsten, waarvan er ruim 350 algemeen beschikbaar zijn. Als u een licentie voor het gebruik van BergOp heeft, kunt u deze vragenlijsten gebruiken.

Hieronder vindt u een overzicht. Dit zijn de prijzen van 2022. U kunt de lijst ook hier downloaden. Staat de vragenlijst die u zoekt er niet bij, of heeft u zelf een vragenlijst ontwikkeld? Op uw verzoek kunnen we extra vragenlijsten inbouwen in BergOp. Neem contact op en vraag naar de mogelijkheden.

Naast vragenlijsten, kunt u vanaf 2020 ook tests afnemen via BergOp. Voor een overzicht van de tests, klik hier.

AfkortingNaamCategorieDoelgroepUitgever/auteur(s)Kosten1
(incl. btw) p/st
Dashboards2
11VB SignaleringstoolPotentiële LVB-slachtovers loverboys/mensenhandel in beeldRisico  jeugd, jongeren, jeugdigen, risico, risicotaxatie, grensoverschrijding, grensoverschrijdend, seksueel gedrag, seksueel misbruik, slachtoffer, risicofactoren, beschermende factoren, bescherming, huidige situatie, toekomst Loverboy social media sociale cultuur verzuim schoolverzuim weglopen wegloopgedrag gedragsverandering relaties seks redder siganalen lvb verstandelijke beperking beschermende factoren ouders JongerenKoraalGratis, op aanvraag
4DKL VierDimensionale KlachtenlijstPsychische klach-ten/functioneren  psychosociaal, distress, depressie, stemming, angst, somatisatie, lichamelijk, jongeren, volwassenen Jongeren
Volwassenen
Dr. B. Terluin (1996)Gratis
AASPSensory Profile-NL Tieners en VolwassenenOntwikkeling
Competenties  Kind, kinderen, ontwikkeling, sensoriek, sensorische informatieverwerking, gebrekkige registratie, prikkelzoekend, gevoelig voor prikkels, prikkelvermijdend, auditieve prikkels, visuele prikkels, vestibulaire prikkels, evenwicht, tactiele prikkels, tast, zintuigen, oraal sensorische informatieverwerking, modulatie, lichaamshouding, beweging, bewegen
Jongeren
Volwassenen
Pearson3€ 4,11
ABCL
Gedragsvragenlijst voor volwassenen van 18-59 jaarGedrag  Volwassenen, adult behavior, persoonlijkheid, angst, depressie, problemen, agressie, intrusief, somatisch, aandacht, ADHD, antisociaal, obsessief, compulsief, middelen, alcohol, drugs VolwassenenASEBA€ 0,79
(€ 0,39)
ACUTE ACUTE-2007 ScorebladRisico  Zeden, delinquenten, forensisch, risico, geweld, recidive, prioriteit VolwassenenDe Forensische ZorgspecialistenGratis
ADAPTVragenlijst voor adaptief gedragKwaliteit van leven Adaptieve vaardigheden; adaptief vermogen; verstandelijke beperking; adaptief gedrag; zelfstandig functioneren; onafhankelijk functioneren; lvb, vaardigheden; zelfzorg; hygiene; eten; huishouden; huishoudelijk; sociale vaardigheden; geld; post; dagstructuur; routine; verstandig; zelfstandigVolwassenenHogrefe4€ 2,90
ADESSAngst, Depressie En Stemming SchaalPsychische klach-ten/functioneren  Sociaal, vermijding, Anxiety, LVB, zwakbegaafd, Licht Verstandelijke beperking, Beperking, MVBVolwassenenGOUD consortiumGratis
A-DESDissociative Experience Scale voor AdolescentenCoping  adolescenten, jongeren, dissociatie, coping, screening JongerenArmstrong et al. (1997)Gratis
ADHD-screenerADHD-screenerGedrag (ADHD)  adhd, gedrag, volwassenen, aandachtstekort, hyperactiviteit, hyperactief, impulsief, impulsiviteit, VolwassenenKooij & Buitelaar (1997)Gratis
ADI-NLDepressievragenlijstPsychische klachten/functioneren  Volwassenen, depressie, stemming, overraportage, simuleren, depressieve klachten, cognitie, denken, emotie, affect, somatiek, somatisch, lichamelijk VolwassenenHogrefe4€ 3,15
AGS-1 Afwijkende Gedrag SchaalGedrag  probleemgedrag, residentie, residentieel, jongeren, prikkelbaar, lethargie, stereotypie, stereotypisch gedrag, hyperactief, hyperactiviteit, spraak, conformiteit JongerenSlosson Educational Publications€ 2,90
AISI 2-5 jaarAttachment Insecurity Screening Inventory (2-5 jaar)Ontwikkeling  hechting, screening, onveilig, vermijdend, ambivalent, gedesorganiseerd, veilig, kinderen, peuters, kleuters, ontwikkeling, ouders Jonge kinderenBasic Trust€ 2,42Scores
Effecten
AISI 6-12 jaar Attachment Insecurity Screening Inventory (6-12 jaar)Ontwikkeling  hechting, screening, onveilig, vermijdend, ambivalent, gedesorganiseerd, veilig, kinderen, ontwikkeling, ouders KinderenBasic Trust€ 2,42Scores
Effecten
AQAssessment QuestionnaireCliënttevredenheid/ zorgevaluatie  clienttevredenheid, zorgevaluatie, assessment, beoordeling, volwassenen, gevoelens, emoties VolwassenenDe ViersprongGratis
AQ Volwassenen Vragenlijst naar Gedrag en PersoonlijkheidGedrag (Autisme)
Persoonlijkheid  ass, Autisme, spectrum, volwassenen, gedrag, persoonlijkheid, sociaal, aandacht, detail, communicatie, fantasie, voorstellingsvermogen, veranderingen, flexibiliteit
VolwassenenHoekstra et al. (2008)Gratis
ARI-CP 2-5 Attachment Relationship Inventory – Caregiver Perception – 2-5 yearOntwikkeling  hechting, screening, onveilig, vermijdend, ambivalent, gedesorganiseerd, veilig, kinderen, peuters, kleuters, ontwikkeling, ouders Jonge kinderenBasic Trust en UvAGratis
ARIJ 3.0Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming (ARIJ), versie 3.0Risico  Jeugdbeschemring, risico, veiligheid, taxatie, kind, ouders, gezin, opvoeder, problemen, dreiging, geweld, fysiek, emotioneel, opvoeden, misbruik, verwaarlozing, mishandeling, uithuisplaatsing, seksueel, jongeren JongerenUvA3Gratis
ASRZelf in te vullen vragenlijst voor volwassenen (Ook in het Engels beschikbaar)Gedrag  volwassenen, emotie, gedrag, emotioneel, probleemgedrag, competentie, adaptief functioneren, angst, depressie, teruggetrokken, ontwijkend, lichamelijk, somatiek, somatisch, denkproblemen, denktempo, aandacht, agressie, regelovertredend, intrusief, internaliseren, externaliseren, persoonlijkheid, antisociaal, antisociale, obsessief, compulsief VolwassenenASEBA€ 0,79
(€ 0,39)
Scores
Effecten
ASV InformantenrapportageAutisme Spectrum Vragenlijst - InformantenrapportageGedrag (Autisme)  kinderen, jongeren, ass, autisme, spectrum, ouders, opvoeders, verzorgers, interactie, communicatie, afwijkend gedrag, repetitief gedrag, flexibiliteit, screening, diagnostiek, sociaal, sociale, relaties, empathie Kinderen
Jongeren
BSL€ 4,15
ASV ZelfrapportageAutisme Spectrum Vragenlijst - ZelfrapportageGedrag (Autisme)  kinderen, jongeren, ass, autisme, spectrum, interactie, communicatie, afwijkend gedrag, repetitief gedrag, flexibiliteit, screening, diagnostiek, sociaal, sociale, relaties, empathie JongerenBSL€ 4,15
AVL ADHD-VragenlijstGedrag (ADHD)  kind, hyperactief, aandacht, aandachtstekort, impulsiviteit, onrust, activiteit, actief, prikkelgevoelig, motoriek, remmingen, taakgericht, ongecontroleerd, overbeweegelijk Kinderen
Jongeren
BSL€ 4,15
B-toets jongeren De bejegeningstoets voor jongerenCliënttevredenheid/
Zorgevaluatie  jongeren, jeugdzorg, evaluatie, tevredenheid, cliënttevredenheid, zorgevaluatie, hulpverlener, behandeling, hulpverlening, gezin
JongerenPraktikonGratis
B-toets ouders De bejegeningstoets voor oudersCliënttevredenheid/
Zorgevaluatie  ouder, opvoeder, verzorger, jongeren, adolescenten, jeugdzorg, evaluatie, tevredenheid, cliënttevredenheid, zorgevaluatie, hulpverlener, behandeling, hulpverlening, gezin
VolwassenenPraktikonGratis
BAC-A Korte Evaluatie Checklist voor Adolescenten (12-17 jaar)Gedrag  pleegzorg, residentieel, residentiële, jongeren, adolescenten, screening, gedrag, gevoel, emotie, sociaal, interpersoonlijk, hechting, coping, stemming JongerenTarren-SweeneyGratis
BAC-C Korte Evaluatie Checklist voor Kinderen (4-11 jaar)Gedrag  pleegzorg, residentieel, residentiële, kinderen, screening, gedrag, emotie, sociaal, interpersoonlijk, hechting, coping KinderenTarren-SweeneyGratis
BART-YBalloon Analogue Risk Task for YouthRisico  jongeren, risico, risk taking, risicogedrag JongerenUvAGratis
BDHI-D
Buss-Durkee Hostility Inventory-DutchRisico  hostiliteit, geweld, jongeren, volwassenen, agressie, agressief gedrag, directe agressie, verbaal, fysiek, verbale agressie, fysieke agressie, indirecte agressie, wrok, sociale wenselijkheid Jongeren
Volwassenen
BSL€ 4,15
BDI-II-NL-RBeck Depression Inventory-Second EditionPsychische klach-ten/functioneren   depressie, stemming, jongeren, volwassene, zelfrapportage, cognitie, denken, emotie, affect, somatiek, somatisch, lichamelijkJongeren
Volwassenen
Pearson3€ 2,67
BESTE-H Beoordelingsschaal voor Tevredenheid en Effect – HulpverlenerversieCliënttevredenheid/
Zorgevaluatie  cliënttevredenheid, evaluatie, zorgevaluatie effect, effectiviteit, jeugdzorg, hulpverlener, behandeling
JongerenPraktikonGratis
BESTE-J Beoordelingsschaal voor Tevredenheid en Effect - JongerenversieCliënttevredenheid/
Zorgevaluatie  cliënttevredenheid, evaluatie, zorgevaluatie, effect, effectiviteit, jeugdzorg, jongeren, behandeling
JongerenPraktikonGratis
BESTE-O Beoordelingsschaal voor Tevredenheid en Effect - OuderversieCliënttevredenheid/
Zorgevaluatie  cliënttevredenheid, evaluatie, zorgevaluatie, effect, effectiviteit, jeugdzorg, volwassenen, behandeling
JongerenPraktikonGratis
BIS-11 Barratt Impulsivity ScalePersoonlijkheid  zelfrapportage, persoonlijkheid, gedrag, impulsief, impulsiviteit, motor, planning, plannen, aandacht, cognitieve instabiliteit, perseverance, zelf-controle, cognitieve complexiteit VolwassenenPatton, Stanford, & Barratt (1995)Gratis
BiT Gesprekslijst Ben ik Tevreden? Gesprekslijst Cliënttevredenheid/
Zorgevaluatie  kwaliteit, kwaliteit van leven, verstandelijke beperking, tevreden, cliënttevredenheid, cliëntervaring, zorgevaluatie, welbevinden, lichamelijk welbevinden, psychisch welbevinden, ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, zelfbepaling, autonomie, interpersoonlijk, interpersoonlijke relaties, sociaal, sociale, samenleving, maatschappelijk, maatschappelijke participatie, materieel welbevinden, financiën, financiële status, eigendom, rechten, privacy, residentie, residentieel
Volwassenen
Jongeren
Kinderen
PraktikonOp aanvraag
BiT ObservatielijstBen ik Tevreden? ObservatielijstCliënttevredenheid/
Zorgevaluatie  kwaliteit, kwaliteit van leven, verstandelijke beperking, tevreden, cliënttevredenheid, cliëntervaring, zorgevaluatie, welbevinden, lichamelijk welbevinden, psychisch welbevinden, ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, zelfbepaling, autonomie, interpersoonlijk, interpersoonlijke relaties, sociaal, sociale, samenleving, maatschappelijk, maatschappelijke participatie, materieel welbevinden, financiën, financiële status, eigendom, rechten, privacy, residentie, residentieel
Volwassenen
Jongeren
Kinderen
PraktikonOp aanvraag
BiT VerwantenlijstBen ik Tevreden? VerwantenlijstCliënttevredenheid/
Zorgevaluatie  tevreden, tevredenheid, evaluatie, zorgevaluatie, verwanten, familie, kwaliteit, kwaliteit van leven
Volwassenen
Jongeren
PraktikonOp aanvraag
BiT Module In Eigen HuisBen ik Tevreden? Module in Eigen Huis (gesprekslijst)Cliënttevredenheid/
Zorgevaluatie  tevreden, tevredenheid, evaluatie, zorgevaluatie, verwanten, familie, kwaliteit, kwaliteit van leven
Volwassenen
Jongeren
PraktikonOp aanvraag
BiT Module Werk en DagbestedingBen ik Tevreden? Module Werk en Dagbesteding - GesprekslijstCliënttevredenheid/ Zorgevaluatie  kwaliteit, kwaliteit van leven, verstandelijke beperking, tevreden, cliënttevredenheid, cliëntervaring, zorgevaluatie, welbevinden, lichamelijk welbevinden, psychisch welbevinden, ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, zelfbepaling, autonomie, interpersoonlijk, interpersoonlijke relaties, sociaal, sociale, samenleving, maatschappelijk, maatschappelijke participatie, materieel welbevinden, financiën, financiële status, eigendom, rechten, privacy, residentie, residentieel, werk, dagbesteding Volwassenen
Jongeren
PraktikonOp aanvraag
BiT Module ZorgrelatieBen ik Tevreden? Module Zorgrelatie (gesprekslijst en observatielijst beschikbaar)Cliënttevredenheid/
Zorgevaluatie  kwaliteit, kwaliteit van leven, verstandelijke beperking, tevreden, cliënttevredenheid, cliëntervaring, zorgevaluatie, welbevinden, lichamelijk welbevinden, psychisch welbevinden, ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, zelfbepaling, autonomie, interpersoonlijk, interpersoonlijke relaties, sociaal, sociale, samenleving, maatschappelijk, maatschappelijke participatie, materieel welbevinden, financiën, financiële status, eigendom, rechten, privacy, residentie, residentieel
Volwassenen
Jongeren
Kinderen
PraktikonOp aanvraag
BiT Klein KijkenBen ik Tevreden? Observatielijst voor cliënten met een Ernstige Meervoudige BeperkingCliënttevredenheid/
Zorgevaluatie  kwaliteit, kwaliteit van leven, verstandelijke beperking, tevreden, cliënttevredenheid, cliëntervaring, zorgevaluatie, welbevinden, lichamelijk welbevinden, psychisch welbevinden, ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, zelfbepaling, autonomie, interpersoonlijk, interpersoonlijke relaties, sociaal, sociale, samenleving, maatschappelijk, maatschappelijke participatie, materieel welbevinden, financiën, financiële status, eigendom, rechten, privacy, residentie, residentieel
Volwassenen
Jongeren
Kinderen
PraktikonOp aanvraag
BiT In Eigen HuisBen ik Tevreden? In Eigen Huis - GesprekslijstCliënttevredenheid/
Zorgevaluatie  kwaliteit, kwaliteit van leven,tevreden, cliënttevredenheid, cliëntervaring, zorgevaluatie, welbevinden, lichamelijk welbevinden, psychisch welbevinden, ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, zelfbepaling, autonomie, zelfredzaamheid, interpersoonlijk, interpersoonlijke relaties, sociaal, sociale, samenleving, maatschappelijk, maatschappelijke participatie, materieel welbevinden, financiën, financiële status, eigendom, rechten, justitie, werk, dagbesteding
Volwassenen
Jongeren
PraktikonOp aanvraag
BiT KwaliteitscheckBen ik Tevreden? KwaliteitscheckKwaliteitscheck  kwaliteit, kwaliteit van leven, tevreden, verstandelijke beperking, cliënttevredenheid, cliëntervaring, zorgevaluatie, welbevinden, lichamelijk welbevinden, psychisch welbevinden, ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, zelfbepaling, autonomie, zelfredzaamheid, interpersoonlijk, interpersoonlijke relaties, sociaal, sociale, samenleving, maatschappelijk, maatschappelijke participatie, materieel welbevinden, financiën, financiële status, eigendom, rechten, justitie, werk, dagbesteding, kwaliteitscheck, kwaliteit monitoren, monitoring OrganisatiesPraktikonOp aanvraag
BPM-P Beknopte probleemmeter - Ouderlijst voor 6-18 jarigen (ook Engelse, Turkse en Spaanse versie beschikbaar)Gedrag  CBCL, ouders, vader, moeder, probleemmeter, probleemgedrag, concentreren, boos, bang, agressie, angst Kinderen
Jongeren
ASEBA€ 0,79
(€ 0,39)
Scores
Effecten
BPM-TBeknopte probleemmeter - Leraarlijst 6-18 jarigen Gedrag  CBCL, leerkracht, docent, probleemmeter, probleemgedrag, concentreren, boos, bang, agressie, angst Kinderen
Jongeren
ASEBA€ 0,79
(€ 0,39)
Scores
Effecten
BPM-YBeknopte probleemmeter - Jongerenlijst voor 11-18 jarigen Gedrag  CBCL, kind, jongere, probleemmeter, probleemgedrag, concentreren, boos, bang, agressie, angst JongerenASEBA€ 0,79
(€ 0,39)
Scores
Effecten
BPRS
Brief Psychiatric Rating ScalePsychische klach-ten/functioneren  psychiatrie, psychiatrische symptomen, psychisch, psychische klachten, VolwassenenOQ-Measures€ 1,27 per cliënt
BRIEF - A zelfrapportageExecutieve Functies Gedragsvragenlijst voor Volwassenen ZelfrapportageGedrag (coping)  executieve functies, volwassenen,inhibitie, flexibiliteit, emotie, emotieregulatie, zelfevaluatie, werkgeheugen, plannen, organiseren, ordelijkheid, initiatief, taakevaluatie, gedragsregulatie, metacognitie, zelfrapportage, VolwassenenHogrefe4€ 8,11
BRIEF - A informantenrapportageExecutieve Functies Gedragsvragenlijst voor Volwassenen InformantenversieGedrag (coping)  executieve functies, volwassenen,inhibitie, flexibiliteit, emotie, emotieregulatie, zelfevaluatie, werkgeheugen, plannen, organiseren, ordelijkheid, initiatief, taakevaluatie, gedragsregulatie, metacognitie, informant VolwassenenHogrefe4€ 8,11
BRIEF - PVragenlijst Executieve Functies 2- tot 5-jarigenGedrag (coping)  kinderen, peuters, kleuters, executieve funcies, inhibitie, flexibiliteit, emotie, emotieregulatie, werkgeheugen, plannen, organiseren, zelfcontrole, metacognitie KinderenHogrefe4€ 8,11Scores
Effe
BRIEF-2 LeraarrapportageVragenlijst Executieve functies – LeraarrapportageGedrag (coping)  docent, executieve functies, emotie, gedrag, regulatie, werkgeheugen, plannen, organiseren, overzicht, inhibitie, flexibiliteit, metacognitie, JongerenHogrefe4€ 8,11
BRIEF-2 OuderrapportageVragenlijst Executieve functies – OuderrapportageGedrag (coping)  vader, moeder, executieve functies, emotie, gedrag, regulatie, werkgeheugen, plannen, organiseren, overzicht, inhibitie, flexibiliteit, metacognitie, JongerenHogrefe4€ 8,11
BRIEF-2 ZelfrapportageVragenlijst Executieve functies – ZelfrapportageGedrag (coping)  executieve functies, kinderen, jongeren, inhibitie, flexibiliteit, emotie, emotieregulatie, gedragsevaluatie, werkgeheugen, plannen, organiseren, ordelijkheid, netheid, volharding, gedragsregulatie, metacognitie, zelfrapportage JongerenHogrefe4€ 8,11
BRIEF-2 Screener LeraarrapportageVragenlijst voor snelle screening van executieve functies bij kinderen en jongeren - LeraarrapportageGedrag (coping)  kinderen, jongeren, docent, leerkracht, executieve functies, inhibitie, flexibiliteit, emotie, emotieregulatie, zelfevaluatie, werkgeheugen, plannen, organiseren, ordelijkheid, initiatief, taakevaluatie, gedragsregulatie, JongerenHogrefe4€ 1,82
BRIEF-2 Screener OuderrapportageVragenlijst voor snelle screening van executieve functies bij kinderen en jongeren - OuderrapportageGedrag (coping)  kinderen, jongeren, ouder, opvoeder, verzorger, executieve functies, inhibitie, flexibiliteit, emotie, emotieregulatie, zelfevaluatie, werkgeheugen, plannen, organiseren, ordelijkheid, initiatief, taakevaluatie, gedragsregulatie, JongerenHogrefe4€ 1,82
BRIEF-2 Screener ZelfrapportageVragenlijst voor snelle screening van executieve functies bij kinderen en jongeren - ZelfrapportageGedrag (coping)  kinderen, jongeren, zelfrapportage, executieve functies, inhibitie, flexibiliteit, emotie, emotieregulatie, zelfevaluatie, werkgeheugen, plannen, organiseren, ordelijkheid, initiatief, taakevaluatie, gedragsregulatie, JongerenHogrefe4€ 1,82
BSQ Body Sensations QuestionnairePsychische klachten/functioneren  Volwassenen, angst, lichamelijke sensaties, somatiek, paniek, somatische klachten, psychische klachten, lichaam, pijn VolwassenenAuteursGratis
BSABeoordeling Sociaal Aanpassingsvermogen (versie voor kinderen en voor jongeren beschikbaar)Gedrag (autisme)
Competenties
Bureau jeugdzorg, awbz, jeugdige, lvb, licht verstandelijke beperking, basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, ouders, spaciaal onderwijs, ontwikkelingsstoornis, ADHD, autism, pdd-nos, hechtingsstoornis, verlate ontwikkeling, taal-spraak ontwikkeling, screening, sociale vaardigheden, vaardigeheden, conceptuele vaardigheden, praktische vaardigheden
JongerenNJiGratis
BSI Brief Symptom InventoryPsychische klach-ten/functioneren  SCL-90-R, problemen, klachten, somatisch, cognitief, cognitieve, depressie, gevoeligheid, angst, fobie, hostiliteit, vijandelijkheid, paranoïde, psychisch, psychotisch, psychopathologie, volwassenen, somatiek, somatisch, lichamelijk, depressie, stemming, angst, affect VolwassenenPearson3€ 0,79Scores
Effecten
BSI-18 Brief Symptom Inventory 18Psychische klach-ten/functioneren  SCL-90-R, problemen, klachten, somatisch, cognitief, cognitieve, depressie, gevoeligheid, angst, fobie, hostiliteit, vijandelijkheid, paranoïde, psychisch, psychotisch, psychopathologie, volwassenen, somatiek, somatisch, lichamelijk, depressie, stemming, angst, affectVolwassenenPearson3€ 0,61
BYI-2-NLBeck Depression Inventory - Second Edition for Children and Adolescents (ook Engelse vertaling beschikbaar)Psychische klach-ten/functioneren  jongeren, adolescenten, screening, depressie, stemming, angst, boos, boosheid, zelfbeeld, verstorend gedrag, disruptieve stoornis, disruptive behavior, gedragsstoornis, ODD, CD, oppositioneel, opstandig, antisociaal JongerenPearson3€ 3,95
C-TRFGedragsvragenlijst voor kinderen van 1,5-5 jaar; informatie leiding - leerkrachtGedrag  leerkracht, docent, kind, internaliserend, externaliserend, Emotioneel, emotionele, affectieve problemen, Angst, stress, depressie, stemming, Lichamelijk, somatisch, somatiek, Teruggetrokken, Aandachtsproblemen, concentratie, Agressie, gedrag, oppositioneel, opstandig, autisme, hyperactiviteit, hyperactief, ADHD Jonge kinderenASEBA€ 0,79
(€ 0,39)
Scores
Effecten
C-toets JongerenC-toets Vragenlijst voor jongeren vanaf 12 jaar (2007)Cliënttevredenheid/
Zorgevaluatie  cliëntervaring, cliënttevredenheid, zorgevaluatie, behandeling, hulpverlening, behandelaar, hulpverlener, evaluatie, jongeren
JongerenSt. AlexanderGratis
C-toets OudersC-toets Vragenlijst voor ouders (2007)Cliënttevredenheid/
Zorgevaluatie  cliëntervaring, cliënttevredenheid, zorgevaluatie, behandeling, hulpverlening, behandelaar, hulpverlener, evaluatie, jongeren, ouders, verzorgers, opvoeders
VolwassenenSt. AlexanderGratis
C-toets OBC 2.1 JongerenHerziene versie van de C-toets OBC voor jongeren vanaf 12 jaar, versie voor Ambulant en voor IntramuraalCliënttevredenheid/ zorgevaluatie  cliëntervaring, cliënttevredenheid, zorgevaluatie, behandeling, hulpverlening, behandelaar, hulpverlener, evaluatie, jongeren, verstandelijke beperking, orthopedagogisch, orthopedagogiek, intramuraal, ambulant JongerenSt. AlexanderGratis, op aanvraag
C-toets OBC 2.1 OudersHerziene versie van de C-toets OBC voor ouders, versie voor Ambulant en voor IntramuraalCliënttevredenheid/ zorgevaluatie  cliëntervaring, cliënttevredenheid, zorgevaluatie, behandeling, hulpverlening, behandelaar, hulpverlener, evaluatie, jongeren, verstandelijke beperking, orthopedagogisch, orthopedagogiek, intramuraal, ambulant, ouders, verzorgers, opvoeders JongerenSt. AlexanderGratis, op aanvraag
CANCamberwell Assessment of Need (CAN)Kwaliteit van leven  hulpbehoefte, zorgbehoefte, zorggebruik, zorgevaluatie, cliënttevredenheid, cliëntervaring, basisbehoeften, gezondheid, functioneren, veiligheid, middelen, middelenmisbruik, sociaal, sociale, interpersoonlijke relaties, voorzieningen VolwassenenSlade et al (1999)Gratis
CANSAS cliëntenCamberwell Assessment of Need Short Appraisal Schedule voor cliëntenKwaliteit van leven  hulpbehoefte, zorgbehoefte, zorggebruik, zorgevaluatie, cliënttevredenheid, cliëntervaring, basisbehoeften, gezondheid, functioneren, veiligheid, middelen, middelenmisbruik, sociaal, sociale, interpersoonlijke relaties, voorzieningen VolwassenenDelespaul et al (2008)Gratis
CANSAS professionalsCamberwell Assessment of Need Short Appraisal Schedule voor professionalsKwaliteit van leven  hulpbehoefte, zorgbehoefte, zorggebruik, zorgevaluatie, cliënttevredenheid, cliëntervaring, basisbehoeften, gezondheid, functioneren, veiligheid, middelen, middelenmisbruik, sociaal, sociale, interpersoonlijke relaties, voorzieningen VolwassenenDelespaul et al (2011)Gratis
CAP-J 2.0Classificatiesysteem voor de Aard van de Problematiek - JeugdzorgRisico  Jeugdzorg, jeugd, psychosociaal, lichamelijk, somatiek, somatisch, gezondheid, opvoeding, ontwikkeling, cognitief, cognitieve, gezin, gedrag, problemen, impulsief, impulsiviteit, hyperactiviteit, aandachtstekort, automutilatie, zelfbeschadiging, stemming, angst, emotionele, emotioneel, persoonlijkheid, identiteit, middelen, verslaving, drugs, alcohol, sociaal, sociale, Kinderen
Jongeren
NjiGratis
CARE-NLChild Abuse Risk EvaluationRisico  Jeugdzorg, jeugd, psychosociaal, lichamelijk, somatiek, somatisch, gezondheid, opvoeding, ontwikkeling, cognitief, cognitieve, gezin, gedrag, problemen, impulsief, impulsiviteit, hyperactiviteit, aandachtstekort, automutilatie, zelfbeschadiging, stemming, angst, emotionele, emotioneel, persoonlijkheid, identiteit, middelen, verslaving, drugs, alcohol, sociaal, sociale, Risico mishandeling kindermishandelingKinderen
Jongeren
Corine de RuiterGratis, op aanvraag
CBCL 1,5-5Gedragsvragenlijst voor kinderen van 1,5 - 5 jaar (ook Arabische, Engelse, Franse, Poolse, Spaanse en Turkse versie beschikbaar)Gedrag  problemen, sociaal, emotioneel, aandacht, hyperactiviteit, opposiotioneel, obessiviteit, compulsiviteit, agressie, aggressiviteit, angst, depressie, ADHD depressiviteit, trauma, posttraumatische stress, internaliserelnd, externaliserend Jonge kinderenASEBA€ 0,79
(€ 0,39)
Scores
Effecten
CBCL 6-18Gedragsvragenlijst voor kinderen van 6 - 18 jaar (ook Arabische, Engelse, Franse, Turkse, Poolse, Spaanse en Turkse versie beschikbaar)Gedrag  problemen, sociaal, emotioneel, aandacht, hyperactiviteit, opposiotioneel, obessiviteit, compulsiviteit, agressie, aggressiviteit, angst, depressie, ADHD depressiviteit, trauma, posttraumatische stress, internaliserelnd, externaliserend Kinderen
Jongeren
ASEBA€ 0,79
(€ 0,39)
Scores
Effecten
CBI Gezin CentraalChecklist behandelintegriteit Gezin Centraal 2015Cliënttevredenheid/
Zorgevaluatie  Evaluatie, Zorgevaluatie, cliënttevredenheid, cliëntervaring, gezin, behandeling, behandelaar, hulpverlener, hulpverlening
VolwassenenPraktikonGratis
CBSACompetentiebelevingsschaal voor adolescentenCompetenties  adolescenten, jongeren, uiterlijk, sportief, sportiviteit, schoolprestatie, vriendschap, eigenwaarde, zelfbeeld, sociale acceptatie, probleemgedrag, JongerenPearson3€ 2,55
CBSKCompetentiebelevingsschaal voor kinderenCompetenties  kind, uiterlijk, sportief, sportiviteit, schoolprestatie, vriendschap, eigenwaarde, zelfbeeld, sociale acceptatie, probleemgedrag, KinderenPearson3€ 2,55
CCC-2-NLChildren's Communication Checklist-2Ontwikkeling  communicatie, kinderen, jongeren, spraak, spraakproductie, syntax, semantiek, coherentie, initiatie, stereotype taal, context, non-verbaal, sociaal, sociale, sociale interactie, sociale relaties, interpersoonlijk, interpersoonlijke relaties, interesses, pragmatiek KinderenPearson3€ 2,84
Checklist J-SGLVBChecklist Jeugdigen met Sterke Gedragsstoornissen en een Licht Verstandelijke BeperkingPsychische klachten/functioneren  Jongeren, licht verstandelijke beperking, LVB, risicofactoren, protectieve factor, kindkenmerken, systeemkenmerken, ouderkenmerken, zorgbehoefte, zorgtoewijzing, gedragsstoornis, agressie, gedragsbeoordeling JongerenVOBCOp aanvraag
CDCChecklist voor Dissociatieve stoornissen bij KinderenCoping  kinderen, jongeren, dissociatie, pathologie, psychiatrie, Jonge kinderen
Kinderen
Hartveld & Janssen (1992)Gratis
C-DESDissociative Experience Scale voor Kinderen (C-DES) (versie voor jongens en meisjes)Coping  kinderen, jongeren, dissociatie, pathologie, psychiatrie, trauma, posttraumatisch, ptss, ptsd Jonge kinderen
Kinderen
A. StruikGratis
CDI – 2 OudervragenlijstChildren's Depression InventoryPsychische klach-ten/functioneren  kinderen, jongeren, depressie, stemming, ouders, verzorgers, opvoeders, emotie, emotionele problemen, functionele problemen, negatieve stemming, zelfbeeld, zelfvertrouwen, interpersoonlijke, sociaal, sociale, JongerenHogrefe4€ 5,08
CDI – 2 Zelfrapportage Children's Depression InventoryPsychische klach-ten/functioneren  kinderen, jongeren, depressie, stemming, zelfrapportage, emotie, emotionele problemen, functionele problemen, negatieve stemming, zelfbeeld, zelfvertrouwen, interpersoonlijke, sociaal, sociale, JongerenHogrefe4€ 5,08
CD-RISCConnor-Davidson Resilience ScaleCoping  resilience, veerkracht, volwassenen, zelfrapportage, flexibiliteit, stress, coping, controle VolwassenenDavidsonGratis, op aanvraag
CEM+ Duurzame hulp Jongeren Cliënt Ervarings Monitor – versie voor Duurzame hulp, Jongeren (Engelse vertaling beschikbaar)Cliënttevredenheid/ zorgevaluatie  zorgevaluatie, cliëntevaluatie, cliëntervaring, evaluatie, behandeling, hulpverlening, zelfrapportage, hulpverlener, behandelaar JongerenGemeente AmsterdamGratis
CEM+ Duurzame hulp Ouders Cliënt Ervarings Monitor – versie voor Duurzame hulp, Ouders (Arabische, Engelse en Turkse vertaling beschikbaar)Cliënttevredenheid/ zorgevaluatie  zorgevaluatie, cliëntevaluatie, cliëntervaring, evaluatie, behandeling, hulpverlening, ouders, verzorgers, opvoeders, hulpverlener, behandelaar JongerenGemeente AmsterdamGratis
CEM+ Einde hulp Jongeren Cliënt Ervarings Monitor – versie voor Einde hulp, Jongeren (Engelse vertaling beschikbaar)Cliënttevredenheid/ zorgevaluatie  zorgevaluatie, cliëntevaluatie, cliëntervaring, evaluatie, behandeling, hulpverlening, zelfrapportage, hulpverlener, behandelaar JongerenGemeente AmsterdamGratis
CEM+ Einde hulp Ouders Cliënt Ervarings Monitor – versie voor Einde hulp, Ouders (Arabische, Engelse en Turkse vertaling beschikbaar)Cliënttevredenheid/ zorgevaluatie  zorgevaluatie, cliëntevaluatie, cliëntervaring, evaluatie, behandeling, hulpverlening, ouders, verzorgers, opvoeders, hulpverlener, behandelaar JongerenGemeente AmsterdamGratis
CERQ-JCERQ voor JongerenCoping  jongeren, emotie, emotieregulatie, coping, cognitieve coping, rumineren, mindset, relativeren, catastroferen, zelfrapportage JongerenDatec3€ 4,13
CERQ-VCERQ voor VolwassenenCoping  volwassenen, emotie, emotieregulatie, coping, cognitieve coping, rumineren, mindset, relativeren, catastroferen, zelfrapportage VolwassenenDatec3€ 4,13
CFRACalifornia Family Risk Assessment
*let op* gebruik van dit instrument zonder training brengt veiligheidsrisico’s met zich mee
Risico  verwaarlozing, opvoeding, opvoeder, mishandeling, risico, risicotaxatie, familie, gezin GezinJo HermannsGratis
Child EDE-QEDE-Q Vragenlijst voor kinderenGedrag (eetproblemen)  eten, eetproblemen, eetstoornissen, anorexia, boulimia, binge eating, kinderen, jongeren, lijnen, dieet, gewicht, lichaam, lichaamsvormen, eetbuien, lichaamsbeeld JongerenJansen, Mulkens & Jansen (2000)Gratis
CIDI-SAM
CIDI-SAMGebruik (verslaving)  volwassenen, verslaving, verslavingszorg, middelen, drugs, middelenmisbruik, middelengebruik, alcohol Volwassenen
Verslavingszorg
Cottler (2000)Gratis
CISSCoping Inventory for Stressful SituationsCoping  Coping, stress, trauma, vermijding, afleiding, taakgericht, emotieVolwassenenPearson3€ 2,86
CIWA-Ar
Clinical Institute Withdrawal Assessment for AlcoholGebruik (verslaving)  afkicken, afkickverschijnselen, withdrawal, volwassenen, alcohol, verslaving, verslavingszorg, middelen, middelenmisbruik, middelengebruik Volwassenen
Verslavingszorg
Gratis
CL 6-12 jaar
Competentielijst 6-12 jaar (voor ouders of medewerker)Competenties  competenties, kinderen, ontwikkeling, sociaal, sociale, interpersoonlijke, interpersoonlijke relaties, autonomie, zelfstandig, voorzieningen, maatschappelijke participatie JongerenPI ResearchGratis
CL 12-21 jaar
Competentielijst 12-21 jaar (voor ouders of medewerker)Competenties  competenties, jongeren, ontwikkeling, sociaal, sociale, interpersoonlijke, interpersoonlijke relaties, autonomie, zelfstandig, voorzieningen, maatschappelijke participatie JongerenPI ResearchGratis
COM-JCliënten Uitkomst Vragenlijst voor jongereCliënttevredenheid/
Zorgevaluatie  jongeren, gezin, zorgevaluatie, cliëntervaring, cliëntevaluatie, behandeling, behandelaar, hulpverlening, hulpverlener, effect, vooruitgang
JongerenFFT Inc/De BasculeGratis
COM-OCliënten Uitkomst Vragenlijst voor oudersCliënttevredenheid/
Zorgevaluatie  jongeren, gezin, zorgevaluatie, cliëntervaring, cliëntevaluatie, behandeling, behandelaar hulpverlening, hulpverlener, effect, vooruitgang, ouders, verzorgers, opvoeders, opstandig, oppositioneel, normoverschrijdend
VolwassenenFFT Inc/De BasculeGratis
CORE 34CORE 34Gedrag  effect, vooruitgang, behandeling, hulpverlening, depressie, stemming, angst, somatiek, somatisch, lichamelijk, fysiek, affect, cognitie VolwassenenCore System GroupGratis
CORSChild Outcome Rating Scale (onderdeel CDOI)), ook beschikbaar in het EngelsCliënttevredenheid/
Zorgevaluatie  kinderen, behandelverloop, vooruitgang, monitor, evaluatie, cliëntevaluatie
KinderenDuncan, Miller & Johnson (2002)€ 0,90 per cliënt
cPTCI
Child Post-Traumatic Cognitions InventoryPsychische klach-ten/functioneren
Trauma
 Trauma, coping
KinderenMeiser-Stedman et al.Gratis
CP-toets oudersToets voor (biologische) ouders van pleegkinderenCliënttevredenheid/
Zorgevaluatie  pleegzorg, pleeggezin, ouders, biologische ouders, cliënttevredenheid, zorgevaluatie, evaluatie, cliëntervaring, hulpverlening
VolwassenenSt. AlexanderGratis
CP-toets pleegkinderenToets voor pleegkinderen over hun biologische oudersCliënttevredenheid/
Zorgevaluatie  pleegzorg, pleeggezin, kinderen, jongeren, cliënttevredenheid, zorgevaluatie, evaluatie, cliëntervaring, hulpverlening
JongerenSt. AlexanderGratis
CQi ambulante GGZ en VZ – versie 5.1Ervaringen met de (ambulante) geestelijke gezondheidszorg (GGZ) of verslavingszorg (VZ)Cliënttevredenheid/ zorgevaluatie  Klantervaring, cliënttevredenheid, ambulant, evaluatie, beoordeling, Zelfrapportage, Volwassenen, bejegening, cliënt-therapeut relatie, samen beslissen, cooperatie, samenwerken, behandeling VolwassenenAkwa GGZ 2020GratisScores
(Verkorte) CQI ambulante GGZ & VZErvaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg - verkorte versieCliënttevredenheid/ zorgevaluatie  Klantervaring, cliënttevredenheid, ambulant, evaluatie, beoordeling, Zelfrapportage, Volwassenen, bejegening, cliënt-therapeut relatie, samen beslissen, cooperatie, samenwerken, behandeling VolwassenenSBGGZ 2016GratisScores
(Verkorte) CQI klinische GGZ & VZErvaringen met de klinische geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg - verkorte versieCliënttevredenheid/ zorgevaluatie  Klantervaring, cliënttevredenheid, klinisch, evaluatie, beoordeling, Zelfrapportage, Volwassenen, bejegening, cliënt-therapeut relatie, samen beslissen, cooperatie, samenwerken, behandeling, veiligheid, woonomgeving, leefomgeving VolwassenenSBGGZ 2016Graits
CQI kortdurende ambulante GGZ & VZErvaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorgCliënttevredenheid/
Zorgevaluatie  cliënttevredenheid, cliëntervaring, cliëntevaluatie, zorgevaluatie, behandeling, evaluatie, hulpverlening, hulpverlener, behandelaar, ggz, verslavingszorg, zelfrapportage
VolwassenenTrimbos Instituut 2011Gratis
CRAFFT intake jongereVragenlijst voor Middelengebruik en Verslavingsgedrag – versie voor jongerenGebruik (verslaving)  verslaving, verslavingszorg, middelen, middelengebruik, drugs, alcohol, jongeren, zelfrapportage, jongeren Jongeren
Verslavingszorg
MDFTGratis
CRAFFT intake oudersVragenlijst voor Middelengebruik en Verslavingsgedrag - versie voor oudersGebruik (verslaving)  verslaving, verslavingszorg, middelen, middelengebruik, drugs, alcohol, jongeren, zelfrapportage, ouders, verzorgers, opvoeders Jongeren
Verslavingszorg
MDFTGratis
CRAFFT follow-up jongereVragenlijst voor Middelengebruik en Verslavingsgedrag - versie voor jongerenGebruik (verslaving)  verslaving, verslavingszorg, middelen, middelengebruik, drugs, alcohol, jongeren, zelfrapportage, jongeren Jongeren
Verslavingszorg
MDFTGratis
CRAFFT follow-up oudersVragenlijst voor Middelengebruik en Verslavingsgedrag - versie voor oudersGebruik (verslaving)  verslaving, verslavingszorg, middelen, middelengebruik, drugs, alcohol, jongeren, zelfrapportage, ouders, verzorgers, opvoeders Jongeren
Verslavingszorg
MDFTGratis
CRIES 13 kindversieVragenlijst voor het screenen op post-traumatische stressklachten bij kinderen van 8 tot 18 jaar - KindversieCoping  ptss, ptsd, kinderen, jongeren, posttraumatisch, herbeleving, vermijding, prikkelbaarheid, stress, angst Kinderen
Jongeren
Olff (2005)Gratis
CRIES 13 ouderversieVragenlijst voor het screenen op post-traumatische stressklachten bij kinderen van 8 tot 18 jaar - OuderversieCoping  ptss, ptsd, kinderen, jongeren, posttraumatisch, herbeleving, vermijding, prikkelbaarheid, stress, angst, ouders, verzorgers, opvoeders Kinderen
Jongeren
Olff (2005)Gratis
CSICaregiver Strain IndexKwaliteit van leven  mantelzorg, caregiver, zorg, belasting VolwassenenKenniscentrum MantelzorgGratis
CSI+Caregiver Strain Index PlusKwaliteit van leven  mantelzorg, caregiver, zorg, belasting VolwassenenKenniscentrum MantelzorgGratis
CSRS Child Session Rating Scale (onderdeel CDOI)), ook beschikbaar in het EngelsCliënttevredenheid/
Zorgevaluatie  kinderen, cliënttevredenheid, cliëntervaring, cliëntevaluatie, zorgevaluatie, behandeling, hulpverlening, behandelaar. Hulpverlener, behandelcontact
KinderenDuncan, Miller & Johnson (2002)€ 0,90 per cliënt
CY-BOCSChildren’s Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale – interviewGedrag (OCD)  interview, kinderen, obsessief, compulsief, dwanggedachten, dwanghandelingen, controle KinderenDe BasculeGratis
CY-BOCS Symptom Checklist Children’s Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale – Symptom ChecklistGedrag (OCD)  kinderen, obsessief, compulsief, dwanggedachten, dwanghandelingen, controle, symptomen, klachten, lichamelijke sensaties, somatiek, somatisch, mentale sensaties, sensaties KinderenDe BasculeGratis
D2 D2 Aandachts- en concentratietest scoringsformulierCompetenties Spelling, dictee, snelheid, informatieverwerking, concentratie, aandacht Kinderen
Jongeren
Volwassenen
Hogrefe4€ 3,03, Op aanvraag
DAPP-SF-A Zelfrapportage Dimensionele assessment van persoonlijkheids-pathologie – Adolescentenversie – ZelfrapportagePersoonlijkheid  Zelfrapportage, adolescenten, persoonlijkheid, pathologie, jongeren, screening, diagnostiek, monitoring, emotieregulatie, emotionele disregulatie, sociaal, sociale, niet-sociaal gedrag, inhibitie, geremdheid, emotionele geremdheid, compulsief, compulsiviteit, sociale wenselijkheid JongerenHogrefe4€ 3,15
DASDyadic Adjustment ScaleGedrag  sociaal, sociale, sociale relatie, dyadisch, zelfrapportage, gedrag, consensus, cohesie, affect, expressie, affectieve expressie VolwassenenEFT NederlandGratis
DASS-21 Depression Anxiety Stress Scale – 21 items (Ook Engelse versie beschikbaar)Psychische klach-ten/functioneren  depressie, stemming, angst, stress, zelfrapportage VolwassenenLovibond & Lovibond 1995Gratis
DASS-42 Depression Anxiety Stress Scale – 42 itemsPsychische klach-ten/functioneren  depressie, stemming, angst, stress, zelfrapportage VolwassenenLovibond & Lovibond 1995Gratis
Delta Veiligheidslijst – Box 1 JBRisicofactoren kindermishandelingRisico  risico, risicotaxatie, kindermishandeling, kwetsbaarheid, gezin, ouders, seksueel misbruik, kinderen JongerenVan Montfoort en PI researchGratis
Delta Veiligheidslijst – Box 2 JBKenmerken veiligheid jeugdigeRisico  jongeren, risico, risicotaxatie, ouders, gezin, school, basisbehoeften, ontwikkeling, opvoeding, gezondheid, verzorging JongerenVan Montfoort en PI researchGratis
DemoralisatieDemoralisatieschaalPsychische klach-ten/functioneren  depressie, stemming, hulpeloos, zelfrapportage, stabiliteit, falen, betekenis, betekenisloos VolwassenenGratis
DESDissociative Experiences ScaleCoping  dissociatie, coping, screening, zelfrapportage VolwassenenCarlson & PutnamGratis
DESSAVragenlijst over sociaal-emotionele competentiesPersoonlijkheid sociaal, emotioneel, vaardigheden, persoonlijk, bewustzijn, optimistisch, positief, besluiten, besluitvorming, zelfwaarde, zelfbewustzijn, relationeel, doelgericht, gedrag JongerenHogrefe4€ 7,50
Doelen/GASDoelenformulier / Goal Attainment ScoreGedrag  Doelen, evaluatie, doelevaluatie, doelbepaling, vooruitgang, monitoring, behandeldoelen, behandeling, doelrealisatie Jongeren
Volwassenen
Gratis
DROS 2.0Dynamic Risk Outcome Scales 2.0Risico  behandeleffect, gedragsstoornis, verstandelijke beperking, risico, risicofactoren, risicotaxatie, delinquentie, externaliseren, probleemgedrag, risicovariabelen, sociaal, sociaal netwerk, criminaliteit, coping, grensoverschrijdend, impulsiviteit, verslaving, psychotisch, forensisch, psychiatrie, zwakbegaafd, verstandelijk, verstandelijk beperkt, beperktVolwassenenKenniscentrum TrajectumGratis, op aanvraag
DSVHDementieschaal voor mensen met een verstandelijke handicapPsychische klachten/functioneren  Dementie, vergeetachtig, Alzheimer, geheugen visueel functioneren, gehoor, pijn, hypothyreoïdie,
depressie, medicatie, foliumzuurdeficiëntie, CVA, slaap, DSDS, dementia scale down syndrome, syndroom,
VolwassenenBSL€ 4,15
DVZDementie Vragenlijst voor Verstandelijk Gehandicapten (DVZ)Psychische klach-ten/functioneren  Dementie, vergeetachtig, Alzheimer, geheugen visueel functioneren, gehoor, pijn, hypothyreoïdie,
depressie, medicatie, foliumzuurdeficiëntie, CVA, slaap,
VolwassenenPearson3€ 2,17
EDE interview scoringsformulierInterview ter vaststelling van de specifieke psychopathologie van eetstoornissenGedrag (eetproblemen)  anorexia, boulimia, lijnen, diëet, diëten, gewicht, obsessie, eetpatroon, voedsel, eten, obesitas, perfectionisme, onzekerheid, eetbui, overmatig, dun, slank, DSM-V JongerenJansen (2000)Gratis
EDE-QEDE-Q VragenlijstGedrag (eetproblemen)  anorexia, boulimia, lijnen, diëet, diëten, gewicht, obsessie, eetpatroon, voedsel, eten, obesitas, perfectionisme, onzekerheid, eetbui, overmatig, dun, slank, DSM-V JongerenNauta, Hospers, Kok & Jansen (2000)Gratis
EDI-3Inventarisatie van eetstoornissymptomenGedrag (eetproblemen)  anorexia, boulimia, lijnen, diëet, diëten, gewicht, obsessie, eetpatroon, voedsel, eten, obesitas, perfectionisme, onzekerheid, eetbui, overmatig, dun, slank, DSM-V JongerenHogrefe4€ 8,17
EDI-3 diagnoselijstInventarisatie van eetstoornissymptomen DiagnoselijstGedrag (eetproblemen)  anorexia, boulimia, lijnen, diëet, diëten, gewicht, obsessie, eetpatroon, voedsel, eten, obesitas, perfectionisme, onzekerheid, eetbui, overmatig, dun, slank, DSM-V JongerenHogrefe4€ 4,24
EFVExecutieve Functies VragenlijstGedrag (coping)  SCL-90-R, problemen, klachten, somatisch, cognitief, cognitieve, depressie, gevoeligheid, angst, fobie, hostiliteit, vijandelijkheid, paranoïde, psychisch, psychotisch, psychopathologie, volwassenen, somatiek, somatisch, lichamelijk, depressie, stemming, angst, affect JongerenBSL€ 4,15
EMPO Jongeren 3.1Empowerment vragenlijst Jongeren 3.1Coping  eigen kracht, grip, leefsituatie, controle, competentie, zimmerman, intrapersoonlijk, interactioneel, praktikon, pactum JongerenPraktikonGratisScores
Effecten
EMPO Ouders 3.1Empowerment vragenlijst Ouders 3.1Coping  copinggedrag, eigen kracht, grip, leefsituatie, controle, competentie, zimmerman, intrapersoonlijk, interactioneel, praktikon, pactum VolwassenenPraktikonGratisScores
Effecten
ERBIJEen Risico en Behoeftetaxatie Instrument JongvolwassenenRisico  Recidieve Inschattings Schalen, RISc, risicotaxatie, Dynamisch Risico Profiel, DRP, terugval, delicten, criminaliteit, crimineel, justitie, delinquent, jeugdzorg, jeugdzorgplus, JJI, Delictsgeschiedenis, Huisvesting, wonen, Opleiding, werk, leren, Inkomen, omgaan met geld, Relaties met partner, gezin, familie, Vrienden, kennissenkring, Druggebruik, Alcoholgebruik, Denkpatronen, gedrag, vaardigheden, Houding, probleemgedrag JongerenUvAGratis, op aanvraag
EQ-5D-3LEuroqol 5D (3 level versie)Kwaliteit van leven  gezondheid, mobiliteit, zelfzorg, dagelijkse activiteiten, pijn, ongemak, demografische kenmerken,
angst, depressie, mobiliteit, zelfzorg, dagelijkse activiteiten, pijn, ongemak
VolwassenenEuroqol Group€ 0,61
EQ-5D-5LEuroqol 5D (5 level versie)Kwaliteit van leven  gezondheid, mobiliteit, zelfzorg, dagelijkse activiteiten, pijn, ongemak, demografische kenmerken,
angst, depressie, mobiliteit, zelfzorg, dagelijkse activiteiten, pijn, ongemak
VolwassenenEuroqol Group€ 0,61
EQ-5D-YEuroqol 5D (versie voor jongeren)Kwaliteit van leven  gezondheid, mobiliteit, zelfzorg, dagelijkse activiteiten, pijn, ongemak, demografische kenmerken,
angst, depressie, mobiliteit, zelfzorg, dagelijkse activiteiten, pijn, ongemak
JongerenEuroqol Group€ 0,61
EuropASI 1994Europese versie van de “Addiction Severity Index”Gebruik (verslaving)  verslaving, verslaafd, drugs, misbruik, middelen, alcohol, relaties, gezondheid, justitie, politie, gokken, werk, opleiding, inkomen, Volwassenen
Verslavingszorg
Hartgers et al. (1994)Gratis
EXIT-vragenlijst NPTEXIT-vragenlijst Nieuwe Perspectieven bij TerugkeerCliënttevredenheid/
Zorgevaluatie  tevredenheid, doelrealisatie, doelen, resultaat, toekomst, hulp, evaluatie, ouders, vader, moeder
VolwassenenVan MontfoortGratis
Exit-vragenlijst JongerenExit-vragenlijst Jeugdhulp voor jongeren 2018 (Ook versie voor pleegzorg en Arabische, Dari en Tigrinya vertaling beschikbaar)Cliënttevredenheid/
Zorgevaluatie  tevredenheid, doelrealisatie, doelen, resultaat, toekomst, hulp, evaluatie, jongeren, jeugd,
JongerenSt. AlexanderGratisScores
Exit-vragenlijst OudersExit-vragenlijst Jeugdhulp voor ouders 2018 (Ook versie voor pleegzorg en Arabische, Dari en Tigrinya vertaling beschikbaar)Cliënttevredenheid/
Zorgevaluatie  tevredenheid, doelrealisatie, doelen, resultaat, toekomst, hulp, evaluatie, ouders, vader, moeder
VolwassenenSt. AlexanderGratisScores
Exit-vragenlijst ONSExit-vragenlijst voor Ouderschap na ScheidingCliënttevredenheid/ zorgevaluatie  tevredenheid, doelrealisatie, doelen, resultaat, toekomst, hulp, evaluatie, ouders, vader, moeder Volwassenen
Jongeren
Elker, Het PoortjeOp aanvraag
FAM CodeerbladCodeerblad Female Additional ManualRisico  Risico, taxatie, geweld, forensisch, psychiatrie, verslaving, delict, letsel, dreiging, dreigend, vrouwen, vrouw, traumaVolwassenenDe Forensische ZorgspecialistenGratis
FAREForensisch Ambulante Risico EvaluatieRisico  recidive, risico, behandelvooruitgang, ambulante, forensische, zorg, terugval, delicten, criminaliteit, crimineel, justitie, delinquent, jeugdzorg, jeugdzorgplus, JJI VolwassenenKwaliteit Forensische ZorgGratis
FEEL-KJ Ouderrapportage Vragenlijst voor emotieregulatie bij kinderen en jongeren - OuderrapportageCoping  Emotie, emotieregulatie, adaptief, maladaptief, extern gereguleerd, boosheid, angst, verdriet, . Probleemgericht handelen, Afleiding, Positieve stemming oproepen, Accepteren, Vergeten, Cognitieve probleemoplossing, Herevaluatie, Opgeven, Agressie, Terugtrekken, Zelfdevaluatie, Rumineren, Sociale steun, Expressie, Emotionele controle Kinderen

Jongeren
Hogrefe4€ 7,50
FEEL-KJ Zelfrapportage Vragenlijst voor emotieregulatie bij kinderen en jongeren - ZelfrapportageCoping  Emotie, emotieregulatie, adaptief, maladaptief, extern gereguleerd, boosheid, angst, verdriet, . Probleemgericht handelen, Afleiding, Positieve stemming oproepen, Accepteren, Vergeten, Cognitieve probleemoplossing, Herevaluatie, Opgeven, Agressie, Terugtrekken, Zelfdevaluatie, Rumineren, Sociale steun, Expressie, Emotionele controle Kinderen

Jongeren
Hogrefe4€ 7,50
FRFunctional Remission ScaleKwaliteit van leven  functionele, remissie, psychiatrische, aandoening, ROM, routine, outcome, monitoring, symptomatische (SR), GGZ, herstel VolwassenenWiersma et al (2014)Gratis
FTQ Tinnitus BezorgdheidKwaliteit van leven Oorsuizen, geluid, gehoor, irritatie, klank, catostropheren, omgaan met piep in oor, piep VolwassenenRoelofs et alGratis
FUVRA Follow Up VRAgenlijstKwaliteit van leven (NAH)  Child and Family Functioning Survey, CFFS, Niet Aangeboren Hersenletsel, NAH, participeren, Monitoren, Child and Adolescent Scale of Participation, CASP-DLV, Child and Adolescent Factors Inventory, CAFI-DLV, Child and Adolescent Scale, CASE-DLV, problemen, diagnose, omgevingsfactoren, Kinderen
Jongeren
De KloetGratis
GAFGlobal Assessment of FunctioningKwaliteit van leven  Functioneren, functioneert, DSM, diagnose, diagnosticeren, psychisch, sociaal, beroepsmatig, score, sociaal, psyhiatrisch, beoordelingsvermogen, denkvermogen, hallucinaties, wanen, communicatie, psychose, gevaar, gevaarlijk, suïcidaal, Jongeren
Volwassenen
Gratis
GCI-rOnderzoek naar het leefklimaat op de leefgroepKwaliteit van leven  Leefklimaat, klimaat, sfeer, groep, residentie, residentieel, ondersteuning, groei, begeleiding, repressive, omgang, leefomgeving, omgeving, rapportcijfer, leefgroep Jongeren
Volwassenen
Hogeschool Leiden en Universiteit van AmsterdamGratis
Gebruik en begrip van gebarenGebruik en begrip van gebarenOntwikkeling  kind, motoriek, cognitie, interactie, ontwikkeling KinderenNSDSKGratis
GGZ ThermometerGGZ Thermometer volwassenenzorgCliënttevredenheid/
Zorgevaluatie  geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, waarderen, tevredenheid, begeleiding, behandeling, inspraak, hulpverlener, resultaat, Routine Outcome Monitoring, ROM, Reliable Change Index, RCI
VolwassenenTrimbos InstituutGratis
GIH
Globale Indicatielijst HechtingOntwikkeling  Hechtingsproblematiek, interactie, relatie, veilig, onveilig, gedragskenmerken, basis, vertrouwen, opvoeden, opvoeder, Kinderen
Jongeren
Basic Trust€ 2,42
GKS-II Gezinsklimaatschaal IIGezin  sociaal, gezinsfunctioneren, opvoeding, ontwikkeling, problemen, Cohesie, Expressiviteit, Conflict, Organisatie, Controle, Normen, Sociale oriëntatie VolwassenenPearson3€ 2,09
GGV Gezin CentraalGezinsgespreksverslag Gezin Centraal 2015Gezin  Gezinnen, ambulant, interventie, wijkteams, gemeente, doelen, doelgericht, verbetering, oplossing, oplossingsgericht, training, coach, workshop, problemen, problematiek, VolwassenenPraktikonGratis
GVLGezinsvragenlijstGezin  sociaal, gezinsfunctioneren, opvoeding, ontwikkeling, problemen, responsiviteit, communicatie, organisatie, partnerrelatie, netwerk, JongerenBSL€ 4,15Scores
Effecten
GVL zonder vragen partnerrelatieGezinsvragenlijst zonder vragen over partnerrelatieGezin  sociaal, gezinsfunctioneren, opvoeding, ontwikkeling, problemen, responsiviteit, communicatie, organisatie, partnerrelatie, netwerk, JongerenBSL€ 4,15Scores
Effecten
GWG Gezin CentraalGezinsgericht werken op de groep volgens Gezin CentraalGezin  Gezinnen, ambulant, interventie, wijkteams, gemeente, doelen, doelgericht, verbetering, oplossing, oplossingsgericht, training, coach, workshop, problemen, problematiek, JongerenGezin CentraalGratis
HADS-NL
Hospital Anxiety Depression Scale
(Ook in het Engels beschikbaar)
VolwassenenPouwer et al (1997)Gratis
HAVIKHandelingsgerichte Actuele Veiligheid Inschatting van het KindRisico Mishandeling, verwaarlozing, trauma, veiligheidsplan, kwetsbaar, bodemeisen,KinderenJeugdbescherming regio AmsterdamOp aanvraag
HCR-20V3 Codeerblad Risicotaxatie van geweld. Historical Clinical Risk Management-20 Versie 3 - CodeerbladRisico  Risico, taxatie, geweld, forensisch, psychiatrie, verslaving, delict, letsel, dreiging, dreigend, VolwassenenDe Forensische ZorgspecialistenGratis
HIDHoe Ik Denk vragenlijstPersoonlijkheid  externaliserend, gedrag, adolescenten, congnitie, vertekening, zelfcentrering, oppositioneel, opstandig, fysiek, agressie, liegen, stelen, JongerenBrugmanGratis
HiPICHierarchische Persoonlijkheidsvragenlijst voor KinderenPersoonlijkheid  Big Five, persoonlijkheid, Emotionele stabiliteit, angst, zelfvertrouwen, Extraversie, energie, expressiviteit, optimisme, verlegenheid, Vindingrijkheid, creativiteit, intellect, nieuwsgierigheid, Welwillendheid, altruïsme, dominantie, egocentrisme, gehoorzaamheid, irriteerbaarheid, Consciëntieusheid, concentratie, doorzettingsvermogen, ordelijkheid, prestatiemotivatie KinderenHogrefe4€ 8,17
HKT-30Historie, Klinisch, Toekomst -30Overig  risico, taxatie, recidive, ter beschikking stelling, tbs, geweld, verlof, routine outcome monitoring, rom, delict, zeden, mishandeling, doodslag, brandstichting, levensgeschiedenis, Volwassenen
Verslavingszorg
Sylvia LammersGratis
HKT-RHistorie, Klinisch, Toekomst – RevisieOverig  risico, taxatie, recidive, ter beschikking stelling, tbs, geweld, verlof, routine outcome monitoring, rom, delict, zeden, mishandeling, doodslag, brandstichting, levensgeschiedenis, Volwassenen
Verslavingszorg
Stichting MesdagGratis, op aanvraag
HoNOSHealth of the Nation Outcome ScalesKwaliteit van leven  psychiatrie, sociaal, sociale, functioneren, geestelijke, gezondheid, gedragsproblemen, hyperactief, agressief, zelfverwonding, middelen, verslaving, misbruik, drugs, alcohol, medicatie, cognitie, hallucinatie, waan, wanen, depressie, VolwassenenMulder et al (2004)GratisScores
Effecten
HoNOSCA jongeren
Health of the Nation Outcome Scales voor kinderen en jongerenKwaliteit van leven  Antisociaal, agressie, hyperactiviteit, actief, concentratie, automutilatie, zelfbeschadiging, zelfverwonding, middelen, alcohol, drugs, psychiatrie, ouderen, sociaal, sociale, functioneren, geestelijke, gezondheid, medicatie, cognitie, hallucinatie, waan, wanen, depressie, gedragsproblemen, hyperactief, agressief, zelfverwonding, middelen, verslaving, misbruik, JongerenStaring et al (2003)Gratis
HoNOS 65+
Health of the Nation Outcome Scales voor 65+Kwaliteit van leven  psychiatrie, ouderen, sociaal, sociale, functioneren, geestelijke, gezondheid, gedragsproblemen, hyperactief, agressief, zelfverwonding, middelen, verslaving, misbruik, drugs, alcohol, medicatie, cognitie, hallucinatie, waan, wanen, depressie, VolwassenenStaring et al (2003)Gratis
HoNOS 65+ ScoreformulierScoreformulier van de Health of the Nation Outcome Scales voor 65+Kwaliteit van leven  psychiatrie, ouderen, sociaal, sociale, functioneren, geestelijke, gezondheid, gedragsproblemen, hyperactief, agressief, zelfverwonding, middelen, verslaving, misbruik, drugs, alcohol, medicatie, cognitie, hallucinatie, waan, wanen, depressie, VolwassenenStaring et al (2003)Gratis
HoNOS-LD
Health of the Nation Outcome Scales for People with Learning DisabilitiesKwaliteit van leven  psychiatrie, sociaal, sociale, functioneren, geestelijke, gezondheid, gedragsproblemen, hyperactief, agressief, zelfverwonding, middelen, verslaving, misbruik, drugs, alcohol, medicatie, cognitie, hallucinatie, waan, leerproblemen, ontwikkelingsstoornis, wanen, depressie, VolwassenenJonker et al (2007)Gratis
HoNOS Secure
Health of the Nation Outcome Scales – SecureKwaliteit van leven  psychiatrie, ouderen, sociaal, sociale, functioneren, geestelijke, gezondheid, gedragsproblemen, hyperactief, agressief, zelfverwonding, middelen, verslaving, misbruik, drugs, alcohol, medicatie, cognitie, hallucinatie, waan, wanen, depressie, VolwassenenSytema (2004)Gratis
HoNOS+Health of the Nation Outcome Scales + (versie gebruikt voor zorgvraagtypering)Kwaliteit van leven  Nederlandse zorgautoriteit, zorgvraag, financiering, type, tool, recent gedrag, historisch gedrag, hyperactief, agressie, zelfverwonding, suicide, middelengebruik, alcohol, drugs, cognitief, lichamelijk, handicap, wanen, hallucinaties, depresssie, angst, psychische problemen, adl, wonen, vaardigheden, onredelijkVolwassenenNZaGratis
HSDQHolland Sleep Disorders QuestionnairePsychische klachten/functioneren  Slaap slaapstoornis moe vermoeid vermoeidheid insomnia parasomnia crsd hypersomonoelntie
Rls-lms
sbd
VolwassenenHogrefe4€ 3,63
ICL-RInterpersoonsvragenlijstPersoonlijkheid/
Gedrag (interacties)  Interpersoonlijke gedragsstijlen, roos van Leary, behandeling, evalueren, Affiliatie, Dominantie, Leidend, beïnvloedend, Competitief, onafhankelijk, Aanvallend, agressief, Kritisch, wantrouwend, Gereserveerd, zwijgzaam, Teruggetrokken, verlegen, Afhankelijk, volgend, Coöperatief, aanleunend, Verantwoordelijk, helpend, Gezellig, extravert
VolwassenenCor de Jong€ 1,82
ICS
Schaal voor verstaanbaarheid in de contextOntwikkeling  kind, verstaanbaar, uitspraak, verbaal, verbale, dyspraxieKinderenMcLeod, Harrison & McCormackGratis
IIP-64
Inventory of Interpersonal Problems - 64Gedrag (interacties)  Interpersoonlijke problemen, sociale interactie, omgang met anderen, dominerend, controlerend, wraakzuchtig, zelfgerecht, koel, afstandelijk, sociaal geïnhibeerd, onderworpen opstellend, overmatig accomoderend, zelfopofferend, opdringerig, behoeftig, Jongeren
Volwassenen
NPIGratis
IPM Gezin CentraalInterventieverslag Pedagogisch Medewerker Gezin CentraalGezin  Interventieverslag, pedagogisch medewerker, Gezin Centraal, evaluatie, zorg, jeugd, jongeren JongerenGezin CentraalGratis
ITSP – Oudervragenlijst 0-6 maandenInfant/Toddler Sensory Profile – oudervragenlijst 0-6 maandenOntwikkeling  kind, baby, peuters, sensorische informatieverwerking, gebrekkige registratie, prikkels, prikkelgevoeligheid, ontwikkeling KinderenPearson3€ 2,79
ITSP – Oudervragenlijst 7-36 maandenInfant/Toddler Sensory Profile – oudervragenlijst 7-36 maandenOntwikkeling  kind, baby, peuters, sensorische informatieverwerking, gebrekkige registratie, prikkels, prikkelgevoeligheid, ontwikkeling KinderenPearson3€ 2,79
Jeugdthermometer GGZ jongerenJeugdthermometer GGZ voor jongerenCliënttevredenheid/
Zorgevaluatie  jongeren, evaluatie, zorg, behandeling, cliënttevredenheid, waardering, tevredenheid
JongerenTrimbos InstituutGratis
Jeugdthermometer GGZ ouders (eigen)Jeugdthermometer GGZ voor ouders
(over eigen behandeling)
Cliënttevredenheid/
Zorgevaluatie  jongeren, ouderbegeleiding, evaluatie, zorg, behandeling, cliënttevredenheid, waardering, tevredenheid
VolwassenenTrimbos InstituutGratis
Jeugdthermometer GGZ ouders (kind)Jeugdthermometer GGZ voor ouders
(over behandeling kind)
Cliënttevredenheid/
Zorgevaluatie  jongeren, evaluatie, zorg, behandeling, cliënttevredenheid, waardering, tevredenheid
KinderenTrimbos InstituutGratis
Kidscreen-10 kinderenKidscreen-10 voor kinderenKwaliteit van leven  Kwaliteit van leven, kinderen, jongeren, fysiek, emotioneel, sociaal, cognitief, functioneren, lichamelijk welzijn, negatieve gevoelens, zelfbeeld, autonomie, relaties, school, vrienden, oudersKinderen
Jongeren
KIDSCREEN Group EuropeGratis
Kidscreen-10 oudersKidscreen-10 voor oudersKwaliteit van leven  Kwaliteit van leven, kinderen, jongeren, fysiek, emotioneel, sociaal, cognitief, functioneren, lichamelijk welzijn, negatieve gevoelens, zelfbeeld, autonomie, relaties, school, vrienden, ouders Kinderen
Jongeren
KIDSCREEN Group EuropeGratis
Kidscreen-27 kinderen Kidscreen-27 voor kinderenKwaliteit van leven  Kwaliteit van leven, kinderen, jongeren, fysiek, emotioneel, sociaal, cognitief, functioneren, lichamelijk welzijn, negatieve gevoelens, zelfbeeld, autonomie, relaties, school, vrienden, ouders Kinderen
Jongeren
KIDSCREEN Group EuropeGratis
Kidscreen-27 oudersKidscreen-27 voor ouders
(Ook Engelse vertaling beschikbaar)
Kwaliteit van leven  Kwaliteit van leven, kinderen, jongeren, fysiek, emotioneel, sociaal, cognitief, functioneren, lichamelijk welzijn, negatieve gevoelens, zelfbeeld, autonomie, relaties, school, vrienden, ouders Kinderen
Jongeren
KIDSCREEN Group EuropeGratis
Kidscreen-52 kinderen Kidscreen-52 voor kinderenKwaliteit van leven  Kwaliteit van leven, kinderen, jongeren, fysiek, emotioneel, sociaal, cognitief, functioneren, lichamelijk welzijn, negatieve gevoelens, zelfbeeld, autonomie, relaties, school, vrienden, ouders Kinderen
Jongeren
KIDSCREEN Group EuropeGratisScores
Kidscreen-52 oudersKidscreen-52 voor oudersKwaliteit van leven  Kwaliteit van leven, kinderen, jongeren, fysiek, emotioneel, sociaal, cognitief, functioneren, lichamelijk welzijn, negatieve gevoelens, zelfbeeld, autonomie, relaties, school, vrienden, ouders KinderenKIDSCREEN Group EuropeGratisScores
Kwaliteitsmeting ASH 2.0 Kwaliteitsmeting Ambulante Spoedhulp 2.0Zorgevaluatie  Kwaliteitseisen, spoedhulp, traject, doelgericht, snel, crisis, zorg, informatie, analyse, evaluatie, uitkomsten, intercollegiaal overleg, jongeren, gezin, zorgevaluatie, cliëntervaring, cliëntevaluatie, behandeling, behandelaar, hulpverlening, hulpverlener, effect, vooruitgang Jongeren
Volwassenen
Vereniging Spoedhulp JeugdGratis, op aanvraag
KKL Korte Klachten LijstPsychische klach-ten/functioneren  angst, concentratieproblemen, geheugenproblemen, depressiviteit, lichamelijke klachten, prikkelbaarheid, relatieproblemen, zelfmoordgedachten, eetstoornissen, automutilatie, seksuele problemen, gynaecologische problemen, slaapproblemen, verslavingen VolwassenenBSL€ 4,15
L.A.V.
Lichaams Attitude VragenlijstGedrag (eetproblemen)  Eetgedrag, eetstoornis, eten, dieet, lichaam, vertekend lichaamsbeeld, negatief lichaamsbeeld, lichaamsattitude, negatieve waardering, lichaamsomvang, lichaamsbeleving, lichaamservaring, lichaamsontevredenheid, vrouwen, jongeren, volwassenen Jongeren
Volwassenen
Probst et al. (1998)Gratis
LIRIK Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid – herziene versie 2014Risico  Kind, Jeugd, Jongeren, Risicotaxatie, Veiligheid, Mishandeling, Kindermishandeling, Gevaar, Bedreiging, Geweld, Misbruik, Verwaarlozing, Opvoeder, Ouder, Gezin, Pleger KinderenNJI€ 1,21
LiSat-9
Kwaliteit van leven vragenlijstKwaliteit van leven  Kwaliteit van leven, levenskwaliteit, tevredenheid, algemene dagelijkse levensverrichtingen, ADL, vrije tijd, werk, beroep, huishouden, studie, financiën, sexleven, huwelijksrelatie, gezinsleven, contact met vrienden VolwassenenM.W.M. PostGratis
LittlEars
Auditieve vragenlijst LittlEarsOntwikkeling  Auditief, auditieve ontwikkeling, luisteren, slechthorend, hoorontwikkeling, hoorapparaat, cochleaire implantaat, doof, kinderen KinderenMED-ELGratis
LS/CMI
Level of Service/Case Management InventoryKwaliteit van leven  Risico, risicofactoren,beschermende factoren, delictgedrag, delictgeschiedenis, opleiding, werk, familie, relatie, vrije tijd, ontspanning, vrienden, kenissen, alcohol, drugsproblemen, procriminele attitude, anti-sociaal patroon, crimineel gedrag, criminaliteit VolwassenenBouman et al.Gratis
LSEOLeerlingvolgsysteem Sociaal Emotionele OntwikkelingSchool/Studie
Gedrag (interacties)  onderwijs, basisonderwijs, school, leerling, sociaal-emotioneel, sociaal-emotionele, sociaal emotionele ontwikkeling, sociale vaardigheden, assertiviteit, assertief, emotionaliteit, emotioneel
JongerenPraktikonGratis
LPFS-SR-NL
Niveaus van persoonlijkheidsfunctioneren zelfrapportage schaalPersoonlijkheid
Kernfuncties, identiteit, zelfsturing, empathie, intimiteit,
VolwassenenDe ViersprongGratis
LSVG Lijst Signalen van Verstoord GehechtheidsgedragOntwikkeling
Hechting, coping, jeugdhulp jeugdbescherming, richtlijnen jeugdhulp, veilig, onveilig, gehecht
KinderenBoris & Zeanah (2005)Gratis
LTO Last Thermometer voor OudersGezin  ouders, verzorgers, ondersteuning, opvoeding, opvoeden, opvoedingsproblemen, ervaren steun, ervaren onbegrip, ziekte, praktische problemen, gezin, sociale problemen, emotionele problemen, lichamelijke problemen, cognitieve problemen, probleemgedrag VolwassenenEmma Kinderziekenhuis AMCGratis
LVTLeervoorwaardentestSchool/Studie  onderwijs, school, leerling, leersituatie, gedragsproblemen, leerstoornis, ontwikkelingsstoornis, leerkracht, medeleerlingen, cognitief, cognitieve, sociaal-emotioneel, sociaal-emotionele, direct, indirect, motivatie, taakgerichtheid, concentratie, concentreren, werktempo, planmatigheid, volharding, sociale oriëntatie, sociale positie, relaties JongerenBSL€ 4,15Scores
Effecten
MANSA-12phManchester Short Assessment of quality of life (12 vragen)Kwaliteit van leven  Kwaliteit van leven, levenskwaliteit, volwassenen, tevredenheid, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, sociale relaties, familie, gezin, vrienden, financiële situatie, financieel, seksuele leven, werksituatie, privé, dagbesteding, woonsitiatie VolwassenenPhamousGratis
MANSA-12vn
Manchester Short Assessment of quality of life (12 vragen)Kwaliteit van leven  Kwaliteit van leven, levenskwaliteit, volwassenen, tevredenheid, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, sociale relaties, familie, gezin, vrienden, financiële situatie, financieel, seksuele leven, werksituatie, privé, dagbesteding, woonsitiatie VolwassenenVan Nieuwenhuizen en anderenGratis
MANSA-16vnManchester Short Assessment of quality of life (16 vragen) (Ook in het Engels beschikbaar)Kwaliteit van leven  Kwaliteit van leven, levenskwaliteit, volwassenen, tevredenheid, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, sociale relaties, familie, gezin, vrienden, financiële situatie, financieel, seksuele leven, werksituatie, privé, dagbesteding, woonsitiatieVolwassenenVan Nieuwenhuizen en anderenGratisScores
Effecten
MATE-nl 2.1Meten van Addicties voor Triage en Evaluatie (ook in het Engels beschikbaar; Mate 1 (middelengebruik) en deel Q1 en Q3 zijn los af te nemen)Gebruik (verslaving)  Verslavingszorg, verslaving, verslaafd, verslaven, middelenmisbruik, middelengebruik, drugs, alcohol, afhankelijkheid, verlangen, zorgzwaarte, lichamelijke klachten, persoonlijkheid, behandeling, behandelaar, beperkingen, compensatie, compenseren, WHO, depressie, angst, stress, somatische comorbiditeit, psychiatrische comorbiditeit Volwassenen
Verslavingszorg
Bêta BoekenGratis
MATE-Uitkomsten-nl 2.1Meten van Addicties voor Triage en Evaluatie – UitkomstenGebruik (verslaving)  Verslavingszorg, verslaving, verslaafd, verslaven, middelenmisbruik, middelengebruik, drugs, alcohol, afhankelijkheid, verlangen, zorgzwaarte, lichamelijke klachten, persoonlijkheid, behandeling, behandelaar, beperkingen, compensatie, compenseren, WHO, depressie, angst, stress, somatische comorbiditeit, psychiatrische comorbiditeit Volwassenen
Verslavingszorg
Bêta BoekenGratis
MATE-QMeten van Addicties voor Triage en Evaluatie - QuestionnaireGebruik (verslaving)  Verslavingszorg, verslaving, verslaafd, verslaven, middelenmisbruik, middelengebruik, drugs, alcohol, afhankelijkheid, verlangen, zorgzwaarte, lichamelijke klachten, persoonlijkheid, behandeling, behandelaar, beperkingen, compensatie, compenseren, WHO, depressie, angst, stress, somatische comorbiditeit, psychiatrische comorbiditeit, cliënt Volwassenen
Verslavingszorg
Bêta BoekenGratis
MATE-Q UitkomstenMeten van Addicties voor Triage en Evaluatie – Questionnaire UitkomstenGebruik (verslaving)  Verslavingszorg, verslaving, verslaafd, verslaven, middelenmisbruik, middelengebruik, drugs, alcohol, afhankelijkheid, verlangen, zorgzwaarte, lichamelijke klachten, persoonlijkheid, behandeling, behandelaar, beperkingen, compensatie, compenseren, WHO, depressie, angst, stress, somatische comorbiditeit, psychiatrische comorbiditeit, cliënt Volwassenen
Verslavingszorg
Bêta BoekenGratis
MATE-SMeten van Addicties voor Triage en Evaluatie – SelectieGebruik (verslaving)  Verslavingszorg, verslaving, verslaafd, verslaven, middelenmisbruik, middelengebruik, drugs, alcohol, afhankelijkheid, verlangen, zorgzwaarte, lichamelijke klachten, persoonlijkheid, behandeling, behandelaar, beperkingen, compensatie, compenseren, WHO, depressie, angst, stress, somatische comorbiditeit, psychiatrische comorbiditeit, cliënt Volwassenen
Verslavingszorg
Bêta BoekenGratis
MCJO - JongerenModelvragenlijst Cliëntervaring Jongeren en Ouders - Vragenlijst JongerenCliënttevredenheid/ zorgevaluatie  Cliënttevredenheid, cliëntervaring, gemeente, jeugdhulp, tevredenheid, voorzieningen, zorg, effect, zelfstandig, zelfstandigheid, zelfredzaam, zelfredzaamheid, hulp, begeleiding, Jongeren
Gemeente
St. Alexander, UvA en VNGOp aanvraag
MCJO - OudersModelvragenlijst Cliëntervaring Jongeren en Ouders - Vragenlijst OudersCliënttevredenheid/ zorgevaluatie  Cliënttevredenheid, cliëntervaring, gemeente, jeugdhulp, tevredenheid, voorzieningen, zorg, effect, zelfstandig, zelfstandigheid, zelfredzaam, zelfredzaamheid, hulp, begeleiding, Jongeren
Gemeente
St. Alexander, UvA en VNGOp aanvraag
MetaphonMetaphonOntwikkeling  Logopedie, logopedisch, spraak, spraakpatronen, spraakontwikkeling, klemtoon, fonetisch, fonologisch, initiaal, finaal, Fronting, Stopping, Gliding, Devoicing, H-satie, Backing, Denasalisatie, Lateralisatie, Dentalisatie, Consonantdeletie, Consonantdeletie, Clusterreductie Jonge kinderenPearson3€ 2,28
Metaphon ProcesspecifiekMetaphon Processpecifiek onderzoekOntwikkeling  Logopedie, logopedisch, spraak, spraakpatronen, spraakontwikkeling, klemtoon, fonetisch, fonologisch, initiaal, finaal, Fronting, Stopping, Gliding, Devoicing, H-satie, Backing, Denasalisatie, Lateralisatie, Dentalisatie, Consonantdeletie, Consonantdeletie, Clusterreductie Jonge kinderenPearson3€ 2,28
MfTMotivatie voor behandelingCliënttevredenheid/
Zorgevaluatie  Motivation for treatment, motivatie, behandeling, doel, probleemherkenning, hulp, hulpvraag
VolwassenenNISPAGratis
MfT-OMotivatie voor behandeling – ObservatieschaalCliënttevredenheid/
Zorgevaluatie  Motivation for treatment, motivatie, behandeling, doel, probleemherkenning, hulp, hulpvraag, observatie
VolwassenenNISPAGratis
MMSEMini Mental State ExaminationPsychische klach-ten/functioneren  Motivation for treatment, motivatie, behandeling, doel, probleemherkenning, hulp, hulpvraag, observatie Volwassenen
Ouderen
Kok en Verhey (2002)Gratis
Monitor PleegzorgMonitor PleegzorgOverig  Pleegzorg, opvoedbelasting, uithuisplaatsing, plaatsing, pleegouders, jeugdbescherming, bureau jeugdzorg, gezinshuis, JongerenNJi, Parlan, Youké, Kompaan en de Bocht, Horizon en De RadingOp aanvraag
N-CDI Woorden en gebaren
N-CDI Woorden en gebaren: OudervragenlijstOntwikkeling  woorden, gebaren, woordenschat, begrip, taalmogelijkheden, taal, grammatica, semantiek, syntaxis, Jonge kinderenAccoEenmalig opstarttarief
N-CDI Woorden en zinnen
N-CDI Woorden en zinnen: OudervragenlijstOntwikkeling  woorden, zinnen, woordenschat, begrip, taalmogelijkheden, taal, grammatica, semantiek, syntaxis, Jonge kinderenAccoEenmalig opstarttarief
N-CDI 3
N-CDI 3 OudervragenlijstOntwikkeling  woorden, woordenschat, begrip, taalmogelijkheden, taal, grammatica, semantiek, syntaxis, Jonge kinderenAccoEenmalig opstarttarief
NDINeck Disability Index (NDI)Fysieke beperkingen

lichamelijk, fysiek, beperkingen, Nekklachten, nekpijn, pijn, persoonlijke verzorging, tillen, lezen, hoofdpijn, concentratie, werk, autorijden, slapen, vrije tijd, zelfrapportage, cliënt/patiënt
Jongeren
Volwassenen
Vernon, 1991Gratis
NEO-FFI-3NEO Five Factor InventoryPersoonlijkheid  big five, persoonlijkheid, persoonlijkheidstest, persoonlijkheidskenmerken, persoonlijksdimensies, Neuroticisme, Angst, Ergernis, Depressie, Schaamte, Impulsiviteit, Kwetsbaarheid, Extraversie, Hartelijkheid, Sociabiliteit, Dominantie, Energie, Avonturisme,
Vrolijkheid, Openheid, Fantasie, Esthetiek, Gevoelens, Verandering, Ideeën, Waarden, Altruïsme (Vertrouwen, Oprechtheid, Zorgzaamheid, Inschikkelijkheid,
Bescheidenheid, Medeleven, Consciëntieusheid, Doelmatigheid, Ordelijkheid, Betrouwbaarheid, Ambitie, Zelfdiscipline, Bedachtzaamheid
VolwassenenHogrefe4€ 10,89
NEO-PI-3PersoonlijkheidsvragenlijstPersoonlijkheid  big five, persoonlijkheid, persoonlijkheidstest, persoonlijkheidskenmerken, persoonlijksdimensies, Neuroticisme, Angst, Ergernis, Depressie, Schaamte, Impulsiviteit, Kwetsbaarheid, Extraversie, Hartelijkheid, Sociabiliteit, Dominantie, Energie, Avonturisme,
Vrolijkheid, Openheid, Fantasie, Esthetiek, Gevoelens, Verandering, Ideeën, Waarden, Altruïsme (Vertrouwen, Oprechtheid, Zorgzaamheid, Inschikkelijkheid,
Bescheidenheid, Medeleven, Consciëntieusheid, Doelmatigheid, Ordelijkheid, Betrouwbaarheid, Ambitie, Zelfdiscipline, Bedachtzaamheid
VolwassenenHogrefe4€ 15,13
NKPVNederlandse Klinische PersoonlijkheidsvragenlijstPersoonlijkheid  Persoonlijkheidsvragenlijst, persoonlijkheidskenmerken, Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), NPV-2-R, Negativisme, Somatisering, Verlegenheid, Ernstige psychopathologie, Extraversie, Narcisme Jongeren
Volwassenen
Boom€ 6,28
NNSTScoreformulier Receptieve en Expressieve Schaal voor kinderen met een auditieve handicapOntwikkeling  Nederlandstalige Nonspeech Test, verbale, non-verbale, communicatie, taal, taalbergip, taalproductie, peuters, taalproblemen, verstandelijke, beperking, handicap, auditieve, visuele, aandacht, logopedie, woorden, woordenschat, begrip, taalmogelijkheden, taal, grammatica, semantiek, syntaxis, Jonge kinderenAccoEenmalig opstarttarief
North CarolinaNorth Carolina Gezinsrisicotaxatie van mishandeling/misbruik/verwaarlozingRisico  risico, veiligheid, taxatie, jeugdbescherming, bureau jeugdzorg, verwaarlozing, mishandeling, misbruik, uithuisplaatsing, seksueel, kind, gezin, problemen, alcohol, drugs, financiële, slachtoffer, letsel, gezinswerker JongerenVraagKrachtGratis
NPV-2-R Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst-2-RPersoonlijkheid  persoonlijkheidskenmerken, Neuroticisme-Emotionele stabiliteit, sociale angst, Rigiditeit, verongelijktheid, egoïsme, dominantie, zelfwaardering, psychiatrie, psychiatrische, VolwassenenBoom€ 8,81
NPV-J-3 Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst – 3Persoonlijkheid  persoonlijkheidskenmerken, Neuroticisme-Emotionele stabiliteit, sociale angst, Rigiditeit, verongelijktheid, egoïsme, dominantie, zelfwaardering, psychiatrie, psychiatrische, Inadequatie, Volharding, Sociale inadequatie, Recalcitrantie, Dominantie JongerenBoom€ 6,28
NRI-BSVNetwork of Relationships Inventory – Behavioral Systems VersionGedragJongerenVan Aken en HesselsGratis
NVENederlandse Vragenlijst voor EetgedragGedrag (eetproblemen)  Eetgedrag, eetpatroon, eten, emotioneel, extern, lijngericht, dieet, jongeren, adolescenten, volwassenen, overgewicht, obees, niet-obees, eetstoornis Jongeren
Volwassenen
Hogrefe4€ 8,11
OBVL Opvoedingsbelasting Vragenlijst (ook Arabische, Engelse, Franse, Spaanse en Turkse vertaling en versie voor pleegouders beschikbaar)Gezin  Opvoedingsbelasting, Opvoeder, opvoeden, opvoedgedrag, Ouder, Kind, Jeugd, Jongeren, Stemming, Depressie, Rolbeperking, Gezondheidsklachten, Fysieke klachten, Somatiek, VG&O, VSOG, VGFO, VMG VolwassenenPraktikon€ 0,31Scores
Effecten
OBVL-KOpvoedingsbelasting Vragenlijst – kort (ook versie voor pleegouders en Engelse vertaling beschikbaar)Gezin  Opvoedingsbelasting, Opvoeder, Ouder, Kind, Jeugd, Jongeren, Stemming, Depressie, VG&OVolwassenenPraktikon€ 0,31 per cliëntScores
Effecten
OKIV-R Kind - MoederOuder-Kind Interactie Vragenlijst – RevisedGezin  Relatie, verhouding, hechting, moeder, kind, interactie, conflicthantering, acceptatie, opvoeding, opvoeden, ervaring JongerenBSL€ 4,15
OKIV-R Kind - VaderOuder-Kind Interactie Vragenlijst – RevisedGezin  Relatie, verhouding, hechting, vader, kind, interactie, conflicthantering, acceptatie, opvoeding, opvoeden, ervaring JongerenBSL€ 4,15
OKIV-R OudersOuder-Kind Interactie Vragenlijst voor ouders – RevisedGezin  Relatie, verhouding, hechting, vader, moeder, kind, interactie, conflicthantering, acceptatie, opvoeding, opvoeden, ervaring VolwassenenBSL€ 4,15
OLBPDQOswestry Low Back Pain Disability QuestionnaireFysieke beperkingen

lichamelijk, fysiek, beperkingen, Rugpijn, rugklachten, belemmeringen, dagelijkse leven, werkzaamheden, ernst, pijn, pijnstillers, zelfverzorging, tillen, lopen, zitten, staan, slapen, seksleven, sexleven, sociale leven, reizen, transport, zelfrapportage, cliënt/patiënt
Jongeren
Volwassenen
Fairbanks, 1980Gratis
OPSOpvoedingsPraktijk SchaalGezin  Opvoedingsbelasting, Opvoeder, opvoeden, Ouder, Kind, VolwassenenPIONNGratis
OQ-45.2Outcome Questionnaire (ook Engelse versie beschikbaar)Cliënttevredenheid/
Zorgevaluatie  Routine Outcome Monitoring, ROM, Tussentijdse evaluatie, Behandelresultaat, Volwassenen, Interpersoonlijke relaties, Sociale relaties, Sociaal functioneren, Sociale rol, Functioneren, Werk, Symptomatisch, Distress, Angst, Stress, Lichamelijk, Somatiek, Somatische, Depressie, Stemming, Middelen, Verslaving, Misbruik, Alcohol, Drugs
VolwassenenOQ-Measures€ 1,27 per cliëntScores
Effecten
ORSOutcome Rating Scale (onderdeel CDOI)), ook beschikbaar in het EngelsCliënttevredenheid/
Zorgevaluatie  Behandeling, behandelcontact, relatie, doelen, doelrealisatie, therapie, cliënttevredenheid, evaluatie
Jongeren
Volwassenen
Duncan, Miller & Johnson (2002)€ 0,90 per cliënt
PALPlezierige Activiteiten LijstGedrag  Dagbesteding, Plezier, Plezierig, activiteiten, vrije tijd, vrijetijdsbesteding, hobby's, sociale activiteiten, sensation seeking activiteiten, huiselijke activiteiten, cultuur, wetenschap, reizen, passieve activiteiten, ontspannen, intimiteit, persoonlijke aandacht VolwassenenRoozen et al. (2008)Gratis
Parent Daily ReportDagelijkse rapportage – oudersGezin  gezin, ouders, ouder, moeder, vader, kind, gedragsproblemen, observatie, observeren VolwassenenPMTOGratis
ParticipatieladderParticipatieladderKwaliteit van leven  Betaald werk, onbetaald werk, deelname geordaniseerde activiteiten, sociale contacten, geïsoleerd VolwassenenVNGGratis
PBIParental Bonding InstrumentGezin  ouders, moeder, vader, jongeren, jeugd, ontwikkeling, opvoeding, opvoeden, hechting, gehechtheidsstijlen, geestelijke gezondheid, geestelijke ontwikkeling, zorg-emotionele warmte, protectie, overprotectie, zorg VolwassenenArrindell en Kolk (2004)Gratis
PCSPain Catastrophizing ScaleFysieke beperkingen

lichamelijk, fysiek, beperkingen, Rugpijn, rugklachten, gedachten, gevoelens, denken, intensiteit, angst, zelfrapportage, cliënt/patiënt
Jongeren
Volwassenen
Sullivan, M. et al.Gratis
PD-screenerPD-screenerGedrag  screening, interview, behandeling VolwassenenGratis
PHQ-9Patiënten Gezondheidsvragenlijst - 9Gedrag en persoonlijkheid

lichamelijk, fysiek, beperkingen, gezondheid, problemen, klachten, interesse, plezier, neerslachtig, depressief, hopeloos, stemming, depressie, slapen, energie, moe, eetlust, eetgedrag, gevoel, taal, spraak, concentratie, beweging, rusteloos, gedachten, suÏcide, zelfverwonding, functioneren, zelfrapportage, cliënt/patiënt
Jongeren
Volwassenen
Drs. Robert L. Spitzer et al.Gratis
PMT-K-2Prestatie Motivatie Test voor KinderenSchool/Studie
Competenties  prestatiemotief, presteren, motivatie, positieve faalangst, negatieve faalangst, sociale wenselijkheid, onderwijs, leerling, school, gezinssituatie, gezin, begeleiding, begeleiden, kinderen, jongeren
KinderenPearson3€ 5,64Scores
Effecten
PSQIPittsburgh Sleep Quality IndexGedrag (slaap)  Slaap kwaliteit verstoring rust uitgerust slapen partnerVolwassenenMapi Research TrustGratis, op aanvraag
PUTSPremonitory Urge for Tics ScaleGedrag  jongeren, tics, ernst, intensiteit, complexiteit, mate van interfereren, interferentie, hinder, gevoelens, emotie Jongeren
Volwassenen
AccareGratis
PQ-16Ervaringenlijst (Prodromal Questionnaire)Psychische klach-ten/functioneren  psychotisch, psychotische stoornis, psychotische symptomen, psychose, subklinische symptomen, screening, lijdensdruk, belemmering, ARMS, at risk mental state, risicopopulatie, risico, hallucinaties, sociaal functioneren VolwassenenParnassiaGratis
PRFQParental Reflective Functioning QuestionnaireGezin  Opvoeden opvoeding mentaliseren pseudo-mentaliseren hechting reflectie reflecteren verzorgen verzorger kind Kinderen
Jongeren
AuteursGratis, voor onderzoek
PrismPrismGebruik (verslaving)  Patiënt, verslaving, verslaafd, middelengebruik, middelenmisbruik, alcohol, drugs,lijdensdruk, tekening, tekenen, ziekte, zelfrapportage, zelf-rapport Volwassenen
Verslavingszorg
Gratis
Procesevaluatie Ouderschap Blijft 2.0Procesevaluatie Ouderschap Blijft instrument versie 2.0Cliënttevredenheid/ zorgevaluatie  Werkzame factoren, doen wat werkt, therapietrouw, psycho-educatie, motiverende gespreksvoering, bemiddelingstgechnieken, systeemgericht werken VolwassenenAltra/iHUB/Sterk HuisGratis
Procesevaluatie ONSProcesevaluatie Ouderschap Na ScheidingCliënttevredenheid/ zorgevaluatie  Werkzame factoren, doen wat werkt, therapietrouw, psycho-educatie, motiverende gespreksvoering, bemiddelingstgechnieken, systeemgericht werken VolwassenenAltra/iHUB/Sterk HuisGratis
P-toets 2.0Toets voor pleegouders 2.0Cliënttevredenheid/ zorgevaluatie  cliëntervaring, cliënttevredenheid, zorgevaluatie, behandeling, hulpverlening, behandelaar, hulpverlener, evaluatie, jongeren, pleegouder, pleegvader, pleegmoeder, pleegkind, pleegzorg VolwassenenJeugdzorg NederlandGratis
PANSS Gestructureerd interviewPositive and Negative Syndrome Scale - Gestructureerd interviewPsychische klachten/functioneren psychopathologie psychiatrische stoornissen angst depressie agressie

Jongeren
Volwassenen
Gratis
QoLCQuality of Life and CareKwaliteit van leven  Kwaliteit van leven, levenskwaliteit, levensgebieden, levensdomeinen, lichamelijk functioneren, zelfstandig functioneren, psychisch functioneren, woonsituatie, dagbesteding, financiële situatie, sociale contacten, persoonlijke relaties, seksuele leven, vrijetijdsbesteding, algemeen welzijn VolwassenenTrimbos InstituutGratis
QOL-PMDVragenlijst over de kwaliteit van leven van personen met een ernstige meervoudige beperkingKwaliteit van leven  Kwaliteit van leven, levenskwaliteit, ernstige meervoudige beperking, sociale contacten, sociale interactie, activiteiten, communicatie, geestelijke gezondheidstoestand, lichamelijke gezondheidstoestand, privacy VolwassenenMultiPlusEenmalig opstarttarief
RCQ-2Readiness Change QuestionnaireCliënttevredenheid/
Zorgevaluatie  Verslavingszorg, verslaving, verslaafd, alcohol, drugs, drankprobleem, drankproblemen, veranderbereidheid, veranderen, verbeteren, abstinent, abstinentie, motivatie
Volwassenen
Verslavingszorg
De Jong en SchippersGratis
RAF GGZ JeugdRisicotaxatie-instrument voor de Ambulante Forensische GGZ – JeugdversieRisico  Risico, risicotaxatie, jongeren, jeugd, delicten, opleiding, werk, financiën, woonomgeving, woonsituatie, gezin, partner, sociaal netwerk, vrije tijd, middelen, emotioneel, persoonlijk, houding, behandeling, seksuele problematiek, recidiverisico JongerenDe WaagEenmalige kosten en training verplicht
RAND-36Het meten van de algemene gezondheidstoestandKwaliteit van leven  Kwaliteit van leven, levenskwaliteit, communicatie, fysiek functioneren, sociaal functioneren, rolbeperking, fysieke problemen, emotionele problemen, mentale gezondheid, vitaliteit, pijn, algemene gezondheidsbeleving, gezondheidsverandering, gezondheidstoestand, gezondheidsevaluatie VolwassenenUMCGGratis
Reden non-responsReden non-respons GGZ benchmarkOverig  vragenlijst, respons, non-respons, respondent, onderzoek, behandeling, behandelen, behandelaar, zorgevaluatie, zorg AllenSBGGratis
Registratie GedragsincidentRegistratie GedragsincidentSchool/Studie
Gedrag  School, onderwijs, klas, groep, gedrag, leerling, leerkracht, jongeren, probleemgedrag, maatregelen, observatie,
JongerenPIONN / PBSGratis
RemoralisatieschaalRemoralisatieschaalPsychische klach-ten/functioneren  zelfbeleving, remoralisatie, demoralisatie, zelfvertrouwen, zelfwaardering, zelftevredenheid, motivatie, doelen VolwassenenAmbulatoriumGratis
RIS 2.0Risicotaxatie-instrument Seksueel grensoverschrijdend gedrag (RiS) Aangevuld met signalen en risico’s meisjesslachtoffers loverboys (RIS-L) Versie 2.0Risico  jeugd, jongeren, jeugdigen, risico, risicotaxatie, grensoverschrijding, grensoverschrijdend, seksueel gedrag, seksueel misbruik, slachtoffer, risicofactoren, beschermende factoren, bescherming, huidige situatie, toekomst JongerenNJi en Jeugdzorg NLGratis
RSI – Leerkrachtversie Rating Scale of Impairment – LeerkrachtversiePsychische klach-ten/functioneren  Leerkracht, school, psychologisch, fysiek, cognitief, stoornis, dagelijks leven, kinderen, jongeren, beperking, gedrag, sociaal, mobiliteit, conditie, fysiek, lichamelijkJongerenHogrefe4€ 3,63
RSI – Ouderversie Rating Scale of Impairment – Ouderversie (6-11 en 12-18 jaar)Psychische klach-ten/functioneren  Ouders, psychologisch, fysiek, cognitief, stoornis, dagelijks leven, kinderen, jongeren, beperking, gedrag, sociaal, mobiliteit, conditie, fysiek, lichamelijk, familie, huishoudelijk, verzorging, medisch, school JongerenHogrefe4€ 3,63
RISQ-SVRISQ-SVRisico  risico, triage, triage-instrument,risicotaxatie, forensisch, forensische psychiatrie, bescherming, beschermende factoren, protectieve factoren, preventie, preventief, hulpbronnen, interne factoren, externe factoren, intern, extern, context, Triage, screening, risico, matched care, hulpmiddel, gezin, verwijzen, JongerenVIGO groepOp aanvraag
RSESRosenberg
Zelfwaarderingsschaal
Psychische klach-ten/functioneren  jongeren, volwassenen, zelfwaardering, zelfbeeld, eigenwaarde, gevoelens, zelfbeleving, zelfvertrouwen, zelftevredenheidJongeren
Volwassenen
Rosenberg (1965)
Zwart & De Raedt (2008)
GratisScores
Effecten
RVLRouw VragenLijstCoping  rouw, rouwen, rouwreacties, rouwklachten, dood, verlies, coping, copen, overlijden, overleden, eenzaam, gecompliceerde rouw, pathologische rouw, verliesverwerking, nabestaanden, dierbaren VolwassenenBoelen, De Keijser en Van den BoutGratis
SAF Schaal Adaptief FunctionerenSchool/studie
Gedrag  onderwijs, leerkracht, school, functioneren, leerling, licht verstandelijk beperkt, lvb, adaptief, ondersteuning, behoeften, afstemmen, niveau, screening, signalering, basisonderwijs
JongerenWissinkGratis, op aanvraag
SAPROF Codeerblad SAPROF Beschermende factoren voor gewelddadig gedragRisico  Geweld, gewelddadig, risico, risicotaxatie, forensisch, forensische psychiatrie, bescherming, beschermende factoren, protectieve factoren, preventie, preventief, hulpbronnen, seksueel geweld, interne factoren, externe factoren, intern, extern, context, VolwassenenSAPROF International€ 2,42
SAPROF-YV Codeerblad SAPROF Beschermende factoren voor gewelddadig gedrag voor JongerenRisico  Geweld, gewelddadig, risico, risicotaxatie, forensisch, forensische psychiatrie, bescherming, beschermende factoren, protectieve factoren, preventie, preventief, hulpbronnen, seksueel geweld, interne factoren, externe factoren, intern, extern, context, JongerenSAPROF International€ 2,42
SAQOL-39 De levenskwaliteitsschaal voor mensen met een beroerte (en afasie)Kwaliteit van leven  Kwaliteit van leven, levenskwaliteit, kwaliteitsmeting, gezondheid, gezond, fysiek, communicatie, communiceren, psychosociaal, beroerte, afasie, chronische afasie, revalidatie, sociale integratie, maatschappelijke integratie, VolwassenenHogeschool UtrechtGratis
SASKO-JVragenlijst voor sociale angst bij jongerenPsychische klachten/functioneren  sociaal spreekangst middelpunt afwijzing tekortkoming informatieverwerking interactie eenzaamJongerenHogrefe4€ 3,63
SAVRYStructured Assessment of Violence Risk in YouthRisico  Risico, risicotaxatie, jeugd, jongeren, adolescenten, geweld, geweldsrisico, klinisch, risicofactoren, bescherming, beschermende factoren, protectieve factoren, gewelddadig gedrag, preventie, preventief, jeugdforensische praktijk, jeugdbescherming, JongerenIntermetzoIn overleg
SBCScale of Body Connection - LichaamsbewustzijnCoping  Lichaam, lichameljk, lichamelijk bewustzijn, lichamelijke dissociatie, lichaamsprocessen, lichaamsbeleving, somatische klachten, waarneming, waarnemen, aandacht, lichamelijke sensaties, emotionele toestand, emotie VolwassenenPrice & Thompson (2007)GratisScores
Effecten
SCARED-NL Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (nl) voor kinderenPsychische klach-ten/functioneren  Kind, kinderen, adolescenten, jongeren, jeugd, zelfrapportage, angst, angststoornis, therapie, gegeneraliseerde angststoornis, separatieangststoornis, sociale fobie, paniekstoornis, OCD, obsessief-compulsieve stoornis, ptsd, ptss, posttraumatische en acute stressstoornis, fobie, dierfobie, medische fobie, situationele fobie, stress KinderenBoom€ 3,02
SCARED-NL ouderversieScreen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (nl) voor oudersPsychische klach-ten/functioneren  Ouders, vader, moeder, kind, kinderen, adolescenten, jongeren, jeugd, zelfrapportage, angst, angststoornis, therapie, gegeneraliseerde angststoornis, separatieangststoornis, sociale fobie, paniekstoornis, OCD, obsessief-compulsieve stoornis, ptsd, posttraumatische en acute stressstoornis, fobie, dierfobie, medische fobie, situationele fobie, stress KinderenBoom€ 3,02
SCHOBL-R
Schoolgedrag beoordelingslijstSchool/Studie
Gedrag  School, onderwijs, basisonderwijs, speciaal onderwijs, klas, groep, gedrag, leerling, leerkracht, jongeren, schoolgedrag, gedragsbeoordeling, beoordeling, observatie, observeren, ontwikkeling, sociale ontwikkeling, sociaal-emotioneel functioneren
JongerenVitamines4 OntwikkelingOp aanvraag
SCHOBL Compleet
Schoolgedrag beoordelingslijstSchool/Studie
Gedrag  School, onderwijs, basisonderwijs, speciaal onderwijs, klas, groep, gedrag, leerling, leerkracht, jongeren, schoolgedrag, gedragsbeoordeling, beoordeling, observatie, observeren, ontwikkeling, sociale ontwikkeling, sociaal-emotioneel functioneren
JongerenVitamines4 OntwikkelingOp aanvraag
SCID-5-PV SCID-5 PersoonlijkheidsvragenlijstPersoonlijkheid  Persoonlijkheid, zelfrapportage, screeningsinstrument, screenen, persoonlijkheidsstoornis, DSM, cluster, vermijdende-persoonlijkheidsstoornis, afhnkelijke-persoonlijkheidsstoornis, dwangmatige-persoonlijkheidsstoornis, paranoïde-persoonlijkheidsstoornis, schizotypische-persoonlijkheidsstoornis, schizoïde-persoonlijkheidsstoornis, histrionische-persoonlijkheidsstoornis, narcistische-persoonlijkheidsstoornis, borderline-persoonlijkheidsstoornis, antisociale-persoonlijkheidsstoornis Jongeren
Volwassenen
Boom€ 2,76
SCID-5-SV Gestructureerd klinisch interview voor DSM-5 Syndroomstoornissen – VragenlijstPsychische klach-ten/functioneren  syndroomstoornis, zelfrapportage, screeningsinstrument, screenen, DSM, stemming, stemmingsepisodes, persisterende depressieve stoornis, psychotische symptomen, psychose, verslavingsstoornis, angststoornis, OCD, obsessieve-compulsieve stoornis, posttraumatische stressstoornis, PTSD, externaliserende stoornis, eetstoornis, somatisch, symptoomstoornis, slaap-waakstoornis Jongeren
Volwassenen
Boom€ 2,76
SCL-90KlachtenlijstPsychische klach-ten/functioneren  Multidimensionale klachtenlijst, geestelijke klachten, lichamelijke klachten, screeningsinstrument, screenen, behandelresultaten, behandelresultaat, psychoneuroticisme, psychoneurotisch-somatisch niet-welbevinden, angst, agorafobie, depressie, somatische klachten, wantrouwen en interpersoonlijke sensitiviteit, Insufficiëntie van denken en handelen, slaapproblemen, hostiliteit Jongeren
Volwassenen
Pearson3€ 2,71
SCL-90-SMultidimensionale vragenlijst over psychische en lichamelijke klachtenPsychische klach-ten/functioneren  Multidimensionale klachtenlijst, geestelijke klachten, lichamelijke klachten, klachten, screeningsinstrument, screenen, behandelresultaten, behandelresultaat, psychoneuroticisme, psychoneurotisch-somatisch niet-welbevinden, angst, agorafobie, depressie, somatische klachten, wantrouwen en interpersoonlijke sensitiviteit, Insufficiëntie van denken en handelen, slaapproblemen, hostiliteit, agressie, angst, depressie, dwang, dwangmatigheid, rusteloosheid, somatisatie, somatiek, agorafobie, psychoticisme, interpersoonlijke sensitivieit, paniek, paniekstoornis, sociale angst, gegeneraliseerde angst, psychische belastingJongeren
Volwassenen
Hogrefe4€ 1,82Scores
Effecten
SCORE-15Score-15: Therapeutschaal en Zelfrapportage beschikbaarGezin
Cliënttevredenheid/
Zorgevaluatie
 Gezin, gezinsleden, gezinsproblemen, therapie, hulpverlening, therapeut, behandeling, zorg, zorgevaluatie,
VolwassenenUniversiteit GentGratis
SCRES-KScreening en Evaluatie bij Scheidingshulp – versie KinderenGezin  Echtscheiding, scheiding, scheidingshulp, onderzoek, ouders, gezin, gezinsfunctioneren, vechtscheiding, complexe scheiding Kinderen
Jongeren
Altra/iHUB/Sterk HuisGratis, op aanvraag
SCRES-OScreening en Evaluatie bij Scheidingshulp – versie OudersGezin  Echtscheiding, scheiding, scheidingshulp, onderzoek, ouders, gezin, gezinsfunctioneren, vechtscheiding, complexe scheiding Kinderen
Jongeren
Altra/iHUB/Sterk HuisGratis, op aanvraag
SCQVragenlijst Sociale Communicatie - LevensloopOntwikkeling  Kind, kinderen, autismespectrumstoornis, ASS, ASS-symptomen, diagnostische +screening, levensloop, wederkerige sociale interactie, communicatie, beperkte gedragspatronen, repetitieve gedragspatronen, stereotiepe gedragspatronen Jonge kinderen
Kinderen
SIG€ 1,33
SDAS-11Social Dysfunction and Agression ScaleGedrag (interacties)  Gedrag, observatie, gedragsobservatie, agressiviteit, agressief, agressie, fysieke agressie, geweld, verbale agressie, prikkelbaarheid, automutilatie AllenSignalsymposiaGratis
SDI AanvangSociaaldemografische Informatie bij AanvangOverig  Sociaaldemografische informatie, eerder ontvangen zorgvorm, geboorteland, leefsituatie, dagbesteding, maatregel, aard problematiek, sociaaleconomische status, beroep, informatie ouders AllenPraktikonGratis
SDI AfsluitingSociaaldemografische Informatie bij AfsluitingOverig  Sociaaldemografische informatie, eerder ontvangen zorgvorm, geboorteland, leefsituatie, dagbesteding, maatregel, aard problematiek, sociaaleconomische status, beroep, informatie ouders AllenPraktikonGratis
SDI Follow-upSociaaldemografische Informatie bij Follow-upOverig  Sociaaldemografische informatie, eerder ontvangen zorgvorm, geboorteland, leefsituatie, dagbesteding, maatregel, aard problematiek, sociaaleconomische status, beroep, informatie ouders AllenPraktikonGratis
SDQ Jongeren Sterke Kanten en Moeilijkheden voor jongerenGedrag  Kind, Jeugd, Jongeren, Emotie, Emotioneel, Emotionele, Angst, Gedrag, Hyperactiviteit, Aandachtstekort, Aandacht, Sociale relaties, Interpersoonlijke relaties, Relaties, Leeftijdsgenoten, Prosociaal, Internaliseren, Externaliseren, JongerenGoodman€ 0,36Scores
Effecten
SDQ Leerkrachten Sterke Kanten en Moeilijkheden voor leerkrachtenGedrag  Leerkracht, Docent, Kind, Jeugd, Jongeren, Emotie, Emotioneel, Emotionele, Angst, Gedrag, Hyperactiviteit, Aandachtstekort, Aandacht, Sociale relaties, Interpersoonlijke relaties, Relaties, Leeftijdsgenoten, Prosociaal, Internaliseren, Externaliseren, JongerenGoodman€ 0,36
SDQ Ouders Sterke Kanten en Moeilijkheden voor ouders (ook Arabische, Engelse (4-1 en 11-17) en Franse vertaling beschikbaar)Gedrag  Ouder, Opvoeder, Kind, Jeugd, Jongeren, Emotie, Emotioneel, Emotionele, Angst, Gedrag, Hyperactiviteit, Aandachtstekort, Aandacht, Sociale relaties, Interpersoonlijke relaties, Relaties, Leeftijdsgenoten, Prosociaal, Internaliseren, Externaliseren, JongerenGoodman€ 0,36Scores
Effecten
SDQ/3-4 leerkrachtenSterke kanten en Moeilijkheden voor leerkrachtenGedrag  Leerkracht, Docent, Kind, Emotie, Emotioneel, Emotionele, Angst, Gedrag, Hyperactiviteit, Aandachtstekort, Aandacht, Sociale relaties, Interpersoonlijke relaties, Relaties, Leeftijdsgenoten, Prosociaal, Internaliseren, Externaliseren, Jonge kinderenGoodman€ 0,36
SDQ/3-4 Ouders Sterke kanten en Moeilijkheden voor oudersGedrag  Ouder, Opvoeder, Kind, Emotie, Emotioneel, Emotionele, Angst, Gedrag, Hyperactiviteit, Aandachtstekort, Aandacht, Sociale relaties, Interpersoonlijke relaties, Relaties, Leeftijdsgenoten, Prosociaal, Internaliseren, Externaliseren, Jonge kinderenGoodman€ 0,36
SDQ – 20Somatoform Dissociation QuestionnaireGedrag  Somatiek, Somatisch, Lichamelijk, Dissociatie, Psychiatrie, Zelfrapportage, Volwassenen VolwassenenNijenhuis et alGratis
SDSCSlaapverstoringsschaal voor kinderenOntwikkeling  Kind, kinderen, ontwikkeling, slapen, slaap, slaapproblemen, slaapstoornis, slaapverstoringsschaal, slaap-waakritme, slaapwandelen, inslapen, doorslapen, slaapgerelateerde ademhalingsstoornis, slaperigheid KinderenBruni et alGratis
SEV Sociaal-Emotionele VragenlijstPsychische klach-ten/functioneren  kinderen, jongeren, sociaal-emotionele ontwikkeling, speciaal onderwijs, behandeleffect, evaluatie, aandachtstekort, hyperactiviteit, impulsiviteit, gedrag, gedragsproblematiek, gedragsproblemen, oppositioneel gedrag, opstandig gedrag, oppositioneel-opstandig, agressief gedrag, antisociaal gedrag, angstig, sociaal angstig, angstig-depressief, autistisch JongerenBSL€ 7,82
SET-NLSchoolbrede Evaluatie ToetsSchool/studie  Kind, kinderen, school, evaluatie, evaluatietoets, leerlingen, leerkrachten, ouders AllenWindesheimTraining vereist
SIDAS Suicidal Ideation Attributes ScalePsychische klach-ten/functioneren  Zelfmoord, cultuur, suïcide, school, ggz, automutilatie, pijn Jongeren
Volwassenen
Van Spijker et al.Gratis
SHBKSlaap Hygiëne Balans voor KinderenOntwikkeling  jonge kinderen, slapen, slaap, slaapproblemen, inslapen, ouderrapportage, slaaponderzoek Jonge kinderen
Kinderen
University of Southern MissisipiGratis
SIDP-IVGestructureerd interview voor de DSM-IV PersoonlijkheidsstoornissenPersoonlijkheid  interview, gestructureerd interview, semi-gestructureerd interview, persoonlijkheid, persoonlijkheidsstoornis, DSM, diagnose, diagnostiek, activiteiten en belangstelling, werk, relaties, sociale contacten, emoties, observaties, zelfperceptie, kijk op anderen, stress en boosheid, sociale conformiteit AllenDr. C. de Jong€ 3,03
SIPP-118 Severity Indices of Personality Problems - 118 itemsPersoonlijkheid Functioneren, persoonlijkheid, zelfcontrole, regulatie, zelfbeeld, reflectie, zelfreflectie, identiteit, betrouwbaarheid, intimiteit, relatie, relaties, concordantie, agressie agressieregulatie, samenwerking, respect, frustratie, frustratietolerantie, tolerantie,AllenDe ViersprongGratis
SIPP-SFSeverity Indices of Personality Problems – Short FormPersoonlijkheid Functioneren, persoonlijkheid, zelfcontrole, regulatie, zelfbeeld, reflectie, zelfreflectie, identiteit, betrouwbaarheid, intimiteit, relatie, relaties, concordantie, agressie agressieregulatie, samenwerking, respect, frustratie, frustratietolerantie, tolerantie, verkort, kortAllenDe ViersprongGratis
SMASMA hulpmiddelenkaartGebruik (verslaving)  verslaving, verslaafd, middelengebruik, middelenmisbruik, drugs, alcohol, tabak, sigaretten, shag, cannabis, amfetamines, speed, XTC, GHB, paddo's, heroïne, cocaïne, adolescenten, jongeren JongerenBPSW, NIP en NVOGratis
SMISchema Modi VragenlijstPersoonlijkheid  Cognitieve schema's, schemamodi, schemamodel, schematherapie, gemoedstoestand, persoonlijkheid, gedrag, persoonlijkheidsstoornis, jongeren JongerenYoung et alGratis
SOG 4-7Schaal voor Ouderlijk Gedrag kinderen 4-7 jaarGezin  Gezin, kinderen, kind, ouder-kind interactie, ouder-kind relatie, ouderlijk gedrag, probleemgedrag, opvoeding, opvoeden, ouderversie VolwassenenVan Leeuwen/KU LeuvenGratis
SOG 8+Schaal voor Ouderlijk Gedrag 8+Gezin  Gezin, kinderen, kind, ouder-kind interactie, ouder-kind relatie, ouderlijk gedrag, probleemgedrag, jeugdzorg, opvoeding, opvoeden, ouderversie VolwassenenVan Leeuwen/KU LeuvenGratis
SOG KMSchaal voor Ouderlijk Gedrag Kind over MoederGezin  Gezin, kinderen, kind, ouder-kind interactie, ouder-kind relatie, ouderlijk gedrag, probleemgedrag, jeugdzorg, opvoeding, opvoeden, kinderversie, kind over moeder, moeder JongerenVan Leeuwen/KU LeuvenGratis
SOG KVSchaal voor Ouderlijk Gedrag Kind over VaderGezin  Gezin, kinderen, kind, ouder-kind interactie, ouder-kind relatie, ouderlijk gedrag, probleemgedrag, jeugdzorg, opvoeding, opvoeden, kinderversie, kind over vader, vader JongerenVan Leeuwen/KU LeuvenGratis
SP-NL OudervragenlijstSensory Profile – Oudervragenlijst 4-12 jaarOntwikkeling  Kind, kinderen, ontwikkeling, sensoriek, sensorische informatieverwerking, gebrekkige registratie, prikkelzoekend, gevoelig voor prikkels, prikkelvermijdend, auditieve prikkels, visuele prikkels, vestibulaire prikkels, evenwicht, tactiele prikkels, tast, zintuigen, oraal sensorische informatieverwerking, modulatie, lichaamshouding, beweging, bewegen KinderenPearson3€ 4,18
Spsy
Screeningsinstrument Psychische stoornissenCompetenties
Gedrag  psychische stoornis, SDQ, eetstoornissen, anorexia, zelfdestructief gedrag, psychotische kenmerken, alcohol, drugs, middelengebruik, middelenmisbruik, emotionele problemen, gedragsproblemen, hyperactiviteit, aandachtstekortstoornis, sociale problemen, pro-sociaal gedrag,
JongerenYouth in Mind &
Trimbos Instituut
€ 0,36
SRSSession Rating Scale (onderdeel CDOI)), ook beschikbaar in het EngelsCliënttevredenheid/
Zorgevaluatie  Behandeling, behandelcontact, relatie, doelen, doelrealisatie, therapie, cliënttevredenheid, evaluatie
VolwassenenDuncan, Miller & Johnson (2002)€ 0,90 per cliënt
SRS-2 informantenlijst 3-jarigenSocial Responsiveness Scale-2 – Informantenlijst 3-jarigenGedrag (autisme)  ASS, autisme, autismespectrumstoornis, screening, screenen, sociale beperkingen, sociaal functioneren, sociale situaties, sociaal bewustzijn, sociale cognitie, sociale communicatie, sociale motivatie, autistische preoccupaties, DSM-V, kind, kinderen KinderenHogrefe4€ 5,93
SRS-2 Informantenlijst 4- tot 18-jarigenSocial Responsiveness Scale-2 – Informantenlijst 4- tot 18-jarigen (ook Vlaamse normen beschikbaar)Gedrag (autisme)  ASS, autisme, autismespectrumstoornis, screening, screenen, sociale beperkingen, sociaal functioneren, sociale situaties, sociaal bewustzijn, sociale cognitie, sociale communicatie, sociale motivatie, autistische preoccupaties, DSM-V, kind, kinderen, jongeren KinderenHogrefe4€ 5,93
SRS-A InformantenlijstSocial Responsiveness Scale – Informantenlijst over volwassenenGedrag (autisme)  ASS, autisme, autismespectrumstoornis, screening, screenen, sociale beperkingen, sociaal functioneren, sociale situaties, sociaal bewustzijn, sociale cognitie, sociale communicatie, sociale motivatie, autistische preoccupaties, DSM-V, volwassenen, jongeren VolwassenenHogrefe4€ 5,93
SRS-A ZelfrapportageSocial Responsiveness Scale – Zelfinvullijst voor volwassenenGedrag (autisme)  ASS, autisme, autismespectrumstoornis, screening, screenen, sociale beperkingen, sociaal functioneren, sociale situaties, sociaal bewustzijn, sociale cognitie, sociale communicatie, sociale motivatie, autistische preoccupaties, DSM-V, volwassenen, jongeren VolwassenenHogrefe4€ 5,93
SRZ/SRZ-i Sociale redzaamheidsschalenKwaliteit van leven  Kwaliteit van leven, levenskwaliteit, gehandicaptenzorg, verstandelijk gehandicapten, verstandelijke beperking, kind, kinderen, jongeren, sociale zelfredzaamheid, taalgebruik, taakgerichtheid, sociale gerichtheid, samenleving JongerenPearson3€ 2,41
SRZ-PSociale redzaamheidschaalKwaliteit van leven  Kwaliteit van leven, levenskwaliteit, gehandicaptenzorg, verstandelijk gehandicapten, verstandelijke beperking, kind, kinderen, jongeren, sociale zelfredzaamheid, verbaal-numeriek, samenleving JongerenPearson3€ 2,41Scores
SSP-NL OudervragenlijstShort Sensory Profile – verkorte Oudervragenlijst 4-12 jaarOntwikkeling  Kind, kinderen, ontwikkeling, sensoriek, sensorische informatieverwerking, gebrekkige registratie, prikkelzoekend, gevoelig voor prikkels, prikkelvermijdend, auditieve prikkels, visuele prikkels, vestibulaire prikkels, evenwicht, tactiele prikkels, tast, zintuigen, oraal sensorische informatieverwerking, modulatie, lichaamshouding, beweging, bewegen, verkorte versie KinderenPearson3€ 2,71
START:AVShort-Term Assessment of Risk and Treatability: Adolescenten Versie. Uitgebreid Codeerblad.Risico  Risico, risicotaxatie, risicofactoren, risicomanagement, geweld, gewelddadig gedrag, delictgedrag, risicodomeinen, middelengebruik, ongeoorloofde afwezigheid, suïcide, zelfbeschadiging, slachtofferschap, zelfverwaarlozing, jeugd, jongeren JongerenOGHOp aanvraag
START:AV bij vertrekShort-Term Assessment of Risk and Treatability: Adolescenten Versie. Bij vertrekRisico  Risico, risicotaxatie, risicofactoren, risicomanagement, geweld, gewelddadig gedrag, delictgedrag, risicodomeinen, middelengebruik, ongeoorloofde afwezigheid, suïcide, zelfbeschadiging, slachtofferschap, zelfverwaarlozing, jeugd, jongeren JongerenOGHOp aanvraag
STABLE 2007 Scoreformulier STABLE 2007 ScoreformulierRisico  Behandelplan, behandeling, behandelaar, risicofactoren, risicomanagement, zedendelicten, delictgedrag, risicotaxatie VolwassenenDe Forensische ZorgspecialistenGratis
STATIC-99R Codeerblad STATIC-99R CodeerbladRisico  Risico, risicotaxatie, risicofactoren, risicomanagement, geweld, gewelddadig gedrag, delictgedrag, zedendelicten, recidiverisico VolwassenenDe Forensische ZorgspecialistenGratis
STEP 2010
Snelle Standaard Taxatie Ernst Problematiek 2010Risico  Kind, jongere, jeugd, jeugdzorg, risico, taxatie, functioneren, problematiek, ontwikkeling, psychosociaal, sociaal, cognitie, fysiek, somatisch, somatiek, omgeving, gezin, opvoeding, JongerenNJiGratis
SQ-48Symptom Questionnaire – 48Psychische klach-ten/functioneren  Routine Outcome Monitoring, ROM, Zelfrapportage, Volwassenen, Angst, Stress, Depressie, Stemming, Somatiek, Somatisch, Lichamelijk, Sociale fobie, Agorafobie, Vijandigheid, Hostiliteit, Boosheid, Cognitie, Executieve functies, Werk, Vitaliteit, Optimisme VolwassenenLUMCGratis
SVL-22
Schok Verwerkings Lijst – 22 vragenGedrag (coping)  PTSD, PTSS, Posttraumatische stressstoornis, stress, trauma, traumatische gebeurtenissen, herbeleven, herbeleving, vermijden, vermijding, schokverwerking, schok, prikkels, prikkelbaarheid, rouw Jongeren
Volwassenen
KleberGratisScores
Effecten
SVLK - kindversieSchokverwerkingslijst voor kinderen – kindversieGedrag (coping)  schok, schokverwerking, kinderen, PTSD, PTSS, posttraumatische stressstoornis, stress, trauma, traumatische gebeurtenissen, schok, herbeleving, herbeleven, vermijding, vermijden, prikkels, prikkelbaarheid, rouw KinderenBoom€ 2,43
SVLK - ouderversie
Schokverwerkingslijst voor kinderen - ouderversieGedrag (coping)  schok, schokverwerking, kinderen, PTSD, PTSS, posttraumatische stressstoornis, stress, trauma, traumatische gebeurtenissen, schok, herbeleving, herbeleven, vermijding, vermijden, prikkels, prikkelbaarheid, rouw KinderenBoom€ 2,43
SVR-20 Codeerblad The Seksual Violence Risk-20 – ScoreformulierRisico  Risico, risicotaxatie, risicofactoren, zedendelinquenten, forensisch, gewelddadig, seksueel geweld, crimineel gedrag, criminaliteit VolwassenenDe Forensische ZorgspecialistenGratis
Tampa SchaalTampa schaal voor kinesiofobieFysieke beperkingen
kinesiofobie, pijn, klachten, ervaring, gevoelens, denken, gedachten, zelfrapportage, angst, letsel, lichaamsoefeningen, gezondheidstoestand, gevaar, gezondheid, lichamelijk actief, inactief, cliënt/patiënt, lichamelijk, fysiek, beperkingen
Jongeren
Volwassenen
Miller, R.P et al.Gratis
TAPQOL
TNO-AZL Preschool Children's Quality of Life questionnaireKwaliteit van leven  Kwaliteit van leven, levenskwaliteit, kind, kinderen, gezondheid, gezondheidstoestand, chronische aandoening, ziekte, emoties, emotionele reacties, lichamelijk, sociaal, psychologisch KinderenTNO/LUMCGratis
TCS
Uw gedachten over tinnitusKwaliteit van leven  Oorsuizen, geluid, gehoor, irritatie, klank, catostropheren, omgaan met piep in oor, piep VolwassenenSullivan et alGratis
Tevredenheid met het levenTevredenheid met het levenKwaliteit van leven  Tevredenheid, kwaliteit van leven, levenskwaliteit, volwassenen, alcohol, drugs, huishouden, werk, opleiding, financiën, sociaal leven, persoonlijke gewoonten, relatie, partner, familie, justitie, emotioneel, communicatie, gezondheid, algemeen VolwassenenH.G. RoozenGratis
Tevredenheid eindTevredenheid over de hulpverlening (Eindlijst) – Voor JeugdzorgPlusCliënttevredenheid/
Zorgevaluatie  Tevredenheid, hulpverlening, behandeling, zorg, zorgevaluatie, cliënttevredenheid, jongeren, jeugd
JongerenStichting Alexander / Jeugdzorg NLOp aanvraag
Tevredenheid trajectTevredenheid over de hulpverlening (Trajectlijst) – Voor JeugdzorgPlusCliënttevredenheid/
Zorgevaluatie  Tevredenheid, hulpverlening, behandeling, zorg, zorgevaluatie, cliënttevredenheid, jongeren, jeugd
JongerenStichting Alexander / Jeugdzorg NLOp aanvraag
TFI-NL (groen, geel en rood)Tiered Fidelity Inventory (Nederlandse versie) - versie voor groene, gele en rode interventies beschikbaarSchool/studie  School, studie, leerling, leerkracht, SWPBS, implementatie, Schoolwide Positive Behavior Support, Tier AllenWindesheimTraining vereist
TFI-NL Plan van aanpak (groen, geel en rood)Tiered Fidelity Inventory (Nederlandse versie) - versie voor groene, gele en rode interventies beschikbaarSchool/studie  School, studie, leerling, leerkracht, SWPBS, implementatie, Schoolwide Positive Behavior Support, Tier AllenWindesheimTraining vereist
TiC-P KinderenVragenlijst over de gezondheid van uw kind in de afgelopen 3 maandenKwaliteit van leven  Kwaliteit van leven, levenskwaliteit, gezondheid, gezondheidstoestand, psychische problemen, kind, kinderen, ouder, verzorger, JongerenGE-iMTAEenmalige kosten
TiC-P VolwassenenVragenlijst over uw zorggebruik en werk in de afgelopen 3 maandenKwaliteit van leven  Kwaliteit van leven, levenskwaliteit, gezondheid, gezondheidstoestand, psychische problemen, kind, kinderen, ouder, verzorger, volwassenen VolwassenenGE-iMTAEenmalige kosten
THITinnitus Handicap InventoryKwaliteit van leven Oorsuizen, geluid, gehoor, irritatie, klank, catostropheren, omgaan met piep in oor, piep VolwassenenNewman et alGratis
TNGTTests Nederlandse Gebarentaal (9 tests)CompetentieGebarentaal, Gebaren, NGT, Audiologisch, Taalproblemen, Woordenschat, doof, dove

KinderenKentalis i.o.v. NSGKGratis
TQTinnitus QuestionnaireKwaliteit van leven Oorsuizen, geluid, gehoor, irritatie, klank, catostropheren, omgaan met piep in oor, piep VolwassenenPsychological corporationGratis
TRF/6-18Gedragsvragenlijst voor kinderen van 6-18 jaar - informatie leerkracht (ook Engelse vertaling beschikbaar)Gedrag  Leerkracht, docent, kind, jongere, jeugd, internaliseren, externaliseren, functioneren, school, leren, competenties, angst, stress, depressie, stemming, teruggetrokken, lichamelijk, somatisch, somatiek, sociale problemen, sociale relaties, sociale problemen, cognitie, denkproblemen, concentratie, aandacht, regelovertredend, oppositioneel, agressie, agressiviteit, denktempo. obsessief-compulsief, hyperactief, hyperactiviteit, impulsiviteit Kinderen
Jongeren
ASEBA€ 0,79
(€ 0,39)
Scores
Effecten
Triple P Checklist opvoedtakenParenting Task Checklist; PTCGezin  ouders, opvoeding, opvoeden, opvoedstijl, gedragsproblemen, probleemgedrag, kind, kinderen, vertrouwen, zelfvertrouwen, omgang met kind JongerenTriple PGratis
Triple P Checklist ouderlijke problemenParent Problem Checklist; PPCGezin  ouders, opvoeding, opvoeden, opvoedstijl, gedragsproblemen, probleemgedrag, kind, kinderen, ouderlijke problemen, ouderlijke discussies, meningverschillen, ruzie, JongerenTriple PGratis
Triple P Cliënttevredenheid/
zorgevaluatie/ vooruitgang
Triple P Cliënttevredenheid/
zorgevaluatie/ vooruitgang – Transitions
Cliënttevredenheid/
Zorgevaluatie  ouders, opvoeding, opvoeden, opvoedstijl, gedragsproblemen, probleemgedrag, kind, kinderen, cliënttevredenheid, evaluatie, zorgevaluatie,
JongerenTriple PGratis
Triple P
Discussiethema’s Tieners
Issues Checklist; ICGezin  ouders, opvoeding, opvoeden, opvoedstijl, gedragsproblemen, probleemgedrag, kind, kinderen, jongeren, tiener, discussie JongerenTriple PGratis
Triple P GezinsachtergrondFamily Background Questionnaire; FBQGezin  ouders, opvoeding, opvoeden, opvoedstijl, gedragsproblemen, probleemgedrag, kind, kinderen, gezin, achtergrond, Family Background Questionnaire JongerenTriple PGratis
Triple P GezinsachtergrondTriple P Gezinsachtergrond – Stepping StonesGezin  ouders, opvoeding, opvoeden, opvoedstijl, gedragsproblemen, probleemgedrag, kind, kinderen, gezin, achtergrond, stepping stones JongerenTriple PGratis
Triple P GezinsachtergrondTriple P Gezinsachtergrond – TransitionsGezin  ouders, opvoeding, opvoeden, opvoedstijl, gedragsproblemen, probleemgedrag, kind, kinderen, gezin, achtergrond, transitions JongerenTriple PGratis
Triple P Lifestyle – Aanvullende vragenlijstTriple P Lifestyle Oudercursus – Aanvullende vragenlijst evaluatie Triple P LifestyleGezin  ouders, opvoeding, opvoeden, opvoedstijl, gedragsproblemen, probleemgedrag, kind, kinderen, aanvullende vragen, lifestyle, lengte, gewicht, overgewicht, obesitas JongerenTriple PGratis
Triple P Lifestyle –GezinsachtergrondTriple P Lifestyle Oudercursus – Vragenlijst gezinsachtergrondGezin  ouders, overgewicht, obesitas, opvoeding, opvoeden, opvoedstijl, gedragsproblemen, probleemgedrag, kind, kinderen, lifestyle, gezin, achtergrond JongerenTriple PGratis
Triple P Lifestyle – LeefstijlgedragsvragenlijstTriple P Lifestyle Oudercursus – LeefstijlgedragsvragenlijstGezin  ouders, overgewicht, obesitas, opvoeding, opvoeden, opvoedstijl, gedragsproblemen, probleemgedrag, kind, kinderen, lifestyle, leefstijl JongerenTriple PGratis
Triple P Lifestyle –TevredenheidsvragenlijstTriple P Lifestyle Oudercursus - TevredenheidsvragenlijstCliënttevredenheid/
Zorgevaluatie  ouders, opvoeding, opvoeden, opvoedstijl, gedragsproblemen, overgewicht, obesitas, probleemgedrag, kind, kinderen, lifestyle, tevredenheid, evaluatie, zorgevaluatie
JongerenTriple PGratis
Triple P OpvoedingsschaalParenting Scale; PS (Vlaamse variant)Gezin  ouders, opvoeding, opvoeden, opvoedstijl, gedragsproblemen, probleemgedrag, kind, kinderen, omgaan met stress JongerenTriple PGratis
Triple P Ouderchecklist dagelijks probleemgedragParent Daily Report Checklist; PDRCGezin  ouders, opvoeding, opvoeden, opvoedstijl, gedragsproblemen, probleemgedrag, kind, kinderen, gedrag, doelgedrag, dagelijks gedrag JongerenTriple PGratis
Triple P Schaal voor Algemeen GezinsfunctionerenFamily Assessment Device; FAD – Stepping StonesGezin  ouders, opvoeding, opvoeden, opvoedstijl, gedragsproblemen, probleemgedrag, kind, kinderen, gezin, gezinsfunctioneren, gezinsactiviteiten JongerenTriple PGratis
Triple P TevredenheidsvragenlijstClient Satisfaction Questionnaire; CSQCliënttevredenheid/
Zorgevaluatie  ouders, opvoeding, opvoeden, opvoedstijl, gedragsproblemen, probleemgedrag, kind, kinderen, cliënttevredenheid, evaluatie, zorgevaluatie,
JongerenTriple PGratis
Triple P Verbittering schaalAcrimony Scale; AS – TransitionsGedrag  ouders, opvoeding, opvoeden, opvoedstijl, gedragsproblemen, probleemgedrag, kind, kinderen, ex-partner, verbittering, scheiding, ruzie JongerenTriple PGratis
Triple P Vragenlijst conflictgedrag oudersConflict Behaviour Questionnaire; CBQ – oudersGedrag  ouders, opvoeding, opvoeden, opvoedstijl, gedragsproblemen, probleemgedrag, kind, kinderen, ruzie, conflicten JongerenTriple PGratis
Triple P Vragenlijst conflictgedrag TMTriple P Vragenlijst conflictgedrag – tiener over moederGedrag  ouders, opvoeding, opvoeden, opvoedstijl, gedragsproblemen, probleemgedrag, kind, kinderen, ruzie, conflicten, tiener, moeder JongerenTriple PGratis
Triple P Vragenlijst conflictgedrag TVTriple P Vragenlijst conflictgedrag – tiener over vaderGedrag  ouders, opvoeding, opvoeden, opvoedstijl, gedragsproblemen, probleemgedrag, kind, kinderen, ruzie, conflicten, tiener, vader JongerenTriple PGratis
Triple P Vragenlijst kwaliteit partnerrelatieRelation Quality Index; RQIGezin  ouders, opvoeding, opvoeden, opvoedstijl, gedragsproblemen, probleemgedrag, kind, kinderen, partner VolwassenenTriple PGratis
Triple P Vragenlijst opvoedingscompetentieParenting Sense of Competence Scale; PSoCGezin  ouders, opvoeding, opvoeden, opvoedstijl, gedragsproblemen, probleemgedrag, kind, kinderen, competentie JongerenTriple PGratis
Triple P Vragenlijst opvoedingspraktijkParenting Experience Survery; PESGezin  ouders, opvoeding, opvoeden, opvoedstijl, gedragsproblemen, probleemgedrag, kind, kinderen, ouderschap, JongerenTriple PGratis
Triple P Vragenlijst opvoedingsstijl (0-12 jr)Parenting Scale; PSGezin  ouders, opvoeding, opvoeden, opvoedstijl, gedragsproblemen, probleemgedrag, kind, kinderen, opvoedingsstijl, jongeren JongerenTriple PGratis
Triple P Vragenlijst opvoedingsstijl ATriple P Vragenlijst opvoedingsstijl voor adolescentenGezin  ouders, opvoeding, opvoeden, opvoedstijl, gedragsproblemen, probleemgedrag, kind, kinderen, opvoedingsstijl, adolescenten, jongeren, jeugd JongerenTriple PGratis
TSCCVragenlijst over traumasymptomen bij kinderenCoping  PTSD, PTSS, Posttraumatische stressstoornis, stress, trauma, traumatische gebeurtenissen, herbeleven, herbeleving, vermijden, vermijding, schokverwerking, schok, prikkels, prikkelbaarheid, rouw, negatieve levenservaringen, dissociatie, depressie, angst, woede, seksuele zorgen, emotionele problemen, gedragsproblemen, ontkenning, atypische respons, kind, kinderen, jongeren, jeugd JongerenHogrefe4€ 8,11
TSCYCVragenlijst over traumasymptomen bij jonge kinderenCoping  PTSD, PTSS, Posttraumatische stressstoornis, stress, trauma, traumatische gebeurtenissen, herbeleven, herbeleving, vermijden, vermijding, schokverwerking, schok, prikkels, prikkelbaarheid, rouw, negatieve levenservaringen, dissociatie, depressie, angst, woede, seksuele zorgen, emotionele problemen, gedragsproblemen, ontkenning, atypische respons, kind, kinderen, jongeren, jeugd Kinderen
Jongeren
Hogrefe4€ 8,17Scores
Effecten
TSDCITourette Syndrome 'Diagnostic Confidence Index'Coping  Tourette, kind, kinderen, jeugd, jongeren, tics, motorische tics, vocale tics, complexe tics, Coprolia, Echophenomena, Echopraxie, Echolalie, Palilallie Kinderen
Jongeren
AccareGratis
Tussentijdse evaluatieTussentijdse evaluatie (voor ouders en jongere)Cliënttevredenheid/
Zorgevaluatie  Tevredenheid, hulpverlening, behandeling, zorg, zorgevaluatie, cliënttevredenheid, jongeren, jeugd, ouders, tussentijds
JongerenSt. AlexanderGratis
TVAVragenlijst Taken en Vaardigheden van AdolescentenSchool
Studie
Competenties  School, studie, leerling, leerkracht, vaardigheden, competenties, taken, omgang met leeftijdsgenoten, autonomie, zelfsturing, toekomst, werk, seksualiteit, relatie, partner, zelfverzorging,
JongerenPI Research€ 1,21
TVA-74Vragenlijst Taken en Vaardigheden van Adolescenten – verkorte versie. Versie voor Jongeren en versie voor Ouders en Mentoren beschikbaar.School/studie
Competenties
 School, studie, leerling, leerkracht, vaardigheden, competenties, taken, omgang met leeftijdsgenoten, vriendschappen, complimenten, conflicten, sportiviteit, autonomie, zelfsturing, toekomst, werk, seksualiteit, relatie, partner, zelfstandigheid, verkorte versie
JongerenPI Research€ 1,21Scores
Effecten
UCLUtrechtse Coping LijstGedrag (coping)  Coping, copinggedrag, copingreactie, omgang met stress, persoonlijkheidsstijl, actief aanpakken, palliatieve reactie, vermijden, sociale steun, passief reactiepatroon, expressie van emoties, geruststellende gedachten Jongeren
Volwassenen
Pearson3€ 1,73Scores
Effecten
USER-PUtrechtse Schaal voor Evaluatie van Revalidatie-Participatie (USER-Participatie)Kwaliteit van leven  revalidatie, polikliniek, poliklinisch, volwassenen, werk, studie, huishouden, activiteiten, beperkingen, tevredenheid, kwaliteit van leven, levenskwaliteit VolwassenenPost et alGratis
VAK4-12
Vragenlijst voor Angst bij Kinderen 4-12 jaarPsychische klach-ten/functioneren  kind, kinderen, angst, dreiging, situaties, objecten, falen, kritiek, onbekende, verwondingen, dieren, gevaar, dood, medische situaties, bang KinderenPearson3€ 3,59
VBEVragenlijst Belastende ErvaringenTrauma  trauma, stress, belastende ervaring, traumatische gebeurtenissen, verwaarlozing, mishandeling, seksuele bedreiging, emotionele mishandeling, lichamelijke mishandeling, misbruik, pesten, pestgedrag, VolwassenenNijenhuis, Van der Hart en VanderlindenGratis
VBMVragenlijst Behandelmotivatie - Verkorte algemene versieCliënttevredenheid/
Zorgevaluatie  Clienttevredenheid, zorgevaluatie, client, behandeling, behandelaar, zorg, evaluatie, motivatie,
Jongeren
Volwassenen
Helm, van der, Stams, Wissink, & Jongh, de (2012)Gratis
Veilig thuis?Beoordeling van veiligheid – overzicht van aandachtspuntenRisico  Veiligheid, veilig, onveilig, thuis, thuissituatie, seksueel misbruik, fysiek misbruik, psychisch misbruik, mishandeling, basale verzorging, bescherming, affectieve relatie, ouder-kind relatie, aandacht van ouder, regelmaat, structuur, continuïteit JongerenNJiGratis
Veiligheidsbarometer jeugdVeiligheidsbarometer jeugd – versie voor 12- en 12+ beschikbaar voor woongroep en gezinshuisCliënttevredenheid/ zorgevaluatie  Veiligheid, veilig, onveilig, subjectieve veiligheidservaring, veiligheidsbeleving, zelf-rapportage, zelfrapportage, residentiële groepen, groepsleiding, groepssfeer, bespreekbaarheid van seksualiteit, kind, kinderen, jongeren, jeugd Kinderen
Jongeren
Jeugdzorg Nederland en TriviumLindenhofGratis
Veiligheidsbarometer jeugd 2019Veiligheidsbarometer jeugd – herziene versie uit 2019, versie voor 12-, 12+ en pleegzorg beschikbaarCliënttevredenheid/ zorgevaluatie  Veiligheid, veilig, onveilig, subjectieve veiligheidservaring, veiligheidsbeleving, zelf-rapportage, zelfrapportage, residentiële groepen, groepsleiding, groepssfeer, bespreekbaarheid van seksualiteit, kind, kinderen, jongeren, jeugd Kinderen
Jongeren
Timon en PactumGratis, op aanvraag
VFOVragenlijst Fundamentele OnthechtingOntwikkeling  Fundamentele onthechting, sociale onthechting, binding, hechting, emotionele onthechting, gedrag, ouder, leerkracht Kinderen
Jongeren
BSL€ 4,15
VG&OVragenlijst Gezin & Opvoeding (ook Arabische, Engelse, Franse, Spaanse en Turkse vertaling en versie voor pleegouders beschikbaar)Gezin  Gezin, Opvoeding, OBVL, opvoedingsbelasting, VGFO, gezinsfunctioneren, VSOG, ouder, opvoeders, VMG + toevoegen trefwoorden van deze 4 vragenlijsten! VolwassenenPraktikon€ 0,69Scores
Effecten
(bij sub-vragenlijsten)
VG&O kortVragenlijst Gezin & Opvoeding (ook Arabische, Engelse, Franse, Spaanse en Turkse vertaling en versie voor pleegouders beschikbaar)Gezin  Gezin, Opvoeding, OBVL, opvoedingsbelasting, VGFO, gezinsfunctioneren, VSOG, ouder, opvoeders, VMG + toevoegen trefwoorden van deze 4 vragenlijsten! VolwassenenPraktikon€ 0,69Scores
Effecten
(bij sub-vragenlijsten)
VGFVragenlijst GezinsfunctionerenGezin  gezin, kind, ouder, gezinsfunctioneren, opvoeding, opvoedingsproblemen, vader, moeder, opvoedingsvaardigheden, opvoedingsvaardigheid, veiligheid, basiszorg, sociale contacten, jeugdbeleving, individueel functioneren, partnerrelatie VolwassenenPI Research & NJiGratis
VGFOVragenlijst Gezinsfunctioneren voor Ouders (ook Arabische, Engelse, Franse, Spaanse en Turkse vertaling en versie voor pleegouders beschikbaar)Gezin  gezin, kind, ouder, gezinsfunctioneren, opvoeding, opvoedingsproblemen, opvoeden, opvoedgedrag, vader, moeder, opvoedingsvaardigheden, opvoedingsvaardigheid, basiszorg, sociale contacten, jeugdbeleving, partnerrelatie, VG&O, VSOG, OBVL, VMG VolwassenenPraktikon€ 0,31Scores
Effecten
VHG – versie 2011Vragenlijst Handelen Groepsleider – versie 2011Cliënttevredenheid/
Zorgevaluatie  groepsleider, behandeling, zorg, kind, kinderen, leefgroep, zelfstandigheid, vertrouwen, regels, afspraken, gehoorzamen, negatief gedrag, redzaamheid, individuele aandacht, ondersteuning, ondersteunen,
KinderenPraktikonGratis
Vineland ScreenerVineland Screener 0-6 jaarGedrag  Adaptief gedrag, kind, kinderen, screening, ontwikkeling, ontwikkelingsniveau, communicatieve vaardigheden, dagelijkse vaardigheden, motorische vaardigheden, sociale vaardigheden KinderenHogrefe4€ 5,45Scores
VISK Vragenlijst voor Inventarisatie van Sociaal gedrag van KinderenGedrag (interacties)  kind, kinderen, ASS, autisme, autisme spectrum stoornis, probleemgedrag, PDD-NOS, pervasieve ontwikkelingsstoornis, gedrag, sociale situatie, sociale interactie, oriëntatieproblemen, sociale informatie, stereotiep gedrag, angst voor veranderingen KinderenBoom€ 3,67
VIS-V Rapportage door de anderVragenlijst voor de Inventarisatie van Sociaal gedrag bij Volwassenen rapportage door de anderGedrag (interacties)  volwassenen, sociaal gedrag, ASS, autisme, autisme spectrum stoornis, probleemgedrag, reduced contact, contact, reduced empathy, empathie, violations of social conventions, reduced social insight, sensory stimulation, motor stereotypies, insistence on sameness, sociale situatie, sociale interactie, oriëntatieproblemen, sociale informatie, stereotiep gedrag, angst voor veranderingen VolwassenenUMCGOp aanvraag
VIS-V Zelfrapportage Vragenlijst voor de Inventarisatie van Sociaal gedrag bij Volwassenen - ZelfrapportageGedrag (interacties)  volwassenen, sociaal gedrag, ASS, autisme, autisme spectrum stoornis, probleemgedrag, reduced contact, contact, reduced empathy, empathie, violations of social conventions, reduced social insight, sensory stimulation, motor stereotypies, insistence on sameness, sociale situatie, sociale interactie, oriëntatieproblemen, sociale informatie, stereotiep gedrag, angst voor veranderingen, zelfrapportage, zelf-rapportage VolwassenenUMCGOp aanvraag
VM-JVragenlijst Middelengebruik voor jongerenGebruik (verslaving)  jongeren, verslavingszorg, verslaving, verslaafd, verslaven, middelenmisbruik, middelengebruik, drugs, alcohol, afhankelijkheid, verlangen, Jongeren
Verslavingszorg
Gratis
VM-OVragenlijst Middelengebruik voor oudersGebruik (verslaving  jongeren, verslavingszorg, verslaving, verslaafd, verslaven, middelenmisbruik, middelengebruik, drugs, alcohol, afhankelijkheid, verlangen, Jongeren
Verslavingszorg
Gratis
VOG-LVragenlijst over Ontwikkeling en Gedrag – versie voor leerkrachtenGedrag  emotie, gedragsproblemen, kinderen, jeugdigen, verstandelijke handicap, beperking, leerkrachten, activiteitenbegeleiders, CBCL, beschrijving, storend en anti-sociaal, in zichzelf gekeerd, communicatiestoornissen, angst, sociale beperkingen Kinderen
Jongeren
WPS Publishers€ 2,15
VOG-OVragenlijst over Ontwikkeling en Gedrag – versie voor oudersGedrag  emotie, gedragsproblemen, kinderen, jeugdigen, verstandelijke handicap, ouders, CBCL, beschrijving, storend en anti-sociaal, in zichzelf gekeerd, communicatiestoornissen, angst, sociale beperkingen Kinderen
Jongeren
WPS Publishers€ 2,15
VMGVragenlijst Meegemaakte Gebeurtenissen (ook Arabische, Engelse, Franse, Spaanse en Turkse vertaling en versie voor pleegouders beschikbaar)Gezin  kind, kinderen, jongeren, stress, trauma, ingrijpende gebeurtenissen, levensgebeurtenissen, positief, negatief, positieve, negatieve, VG&O, VGFO, VSOG, OBVL VolwassenenPraktikon€ 0,31
Voorgeschiedenis adoptieVoorgeschiedenis adoptieOntwikkeling  kind, kinderen, adoptie, adopteren, lichamelijke verwaarlozing, emotionele verwaarlozing, mishandeling, lichamelijke ontwikkeling, motorische ontwikkeling, emotionele ontwikkeling, sociale ontwikkeling, gezin, adoptievader, adoptiemoeder, ervaringen, verwachtingen, wachttijd, geschiedenis KinderenBasic Trust€ 0,80
Voorgeschiedenis biologische kinderenVoorgeschiedenis biologische kinderenOntwikkeling  kind, kinderen, zwangerschap, babytijd, bevalling, geboorte, taalontwikkeling, motorische ontwikkeling, sociale ontwikkeling, vader, moeder, geschiedenis KinderenBasic Trust€ 0,80
Voorgeschiedenis pleegzorgVoorgeschiedenis pleegzorgOntwikkeling  kind, kinderen, pleegzorg, lichamelijke verwaarlozing, emotionele verwaarlozing, mishandeling, lichamelijke ontwikkeling, motorische ontwikkeling, emotionele ontwikkeling, sociale ontwikkeling, gezin, pleegvader, pleegmoeder, ervaringen, verwachtingen, geschiedenis KinderenBasic Trust€ 0,80
VOZZVragenlijst over Zelfdoding en ZelfbeschadigingPsychische klachten/functioneren  Zelfmoord, cultuur, suïcide, school, ggz, automutilatie, pijnJongerenBSL€ 4,15
VPV informantenversieVragenlijst Psychosociale Vaardigheden InformantenrapportageCompetenties  jongeren, psychosociale vaardigheden, psychosociaal, zelfstandig, samenleving, interpersoonlijk, intrapersoonlijk, relationeel, relationele vaardigheden, affectief, affectieve vaardigheden, zelfsturing, zelfbewustzijn, informant, ouders, verzorgers JongerenBSL€ 3,95
VPV zelfrapportageVragenlijst Psychosociale Vaardigheden ZelfrapportageCompetenties  jongeren, psychosociale vaardigheden, psychosociaal, zelfstandig, samenleving, interpersoonlijk, intrapersoonlijk, relationeel, relationele vaardigheden, affectief, affectieve vaardigheden, zelfsturing, zelfbewustzijn, zelfrapportage, zelf-rapport JongerenBSL€ 3,95
Vragenlijst Arbeidsvaardigheden begeleiderVragenlijst Arbeidsvaardigheden voor begeleiderCompetenties  begeleider, werk, arbeid, arbeidsvaardigheid, arbeidsfunctioneren, werkzaamheden, vaardigheden, collega's, werkmateriaal, gereedschap, tijden, kwaliteit, plezier, doelen, taakcompetentie, inzet, initiatief, betrouwbaarheid, sociale arbeidsvaardigheden VolwassenenTrimbos InstituutGratis
Vragenlijst Arbeidsvaardigheden zelfbeoordelingVragenlijst Arbeidsvaardigheden zelfbeoordelingCompetenties  zelfrapportage, zelf-rapport, werk, arbeid, arbeidsvaardigheid, arbeidsfunctioneren, werkzaamheden, vaardigheden, collega's, werkmateriaal, gereedschap, tijden, kwaliteit, plezier, doelen, taakcompetentie, inzet, initiatief, betrouwbaarheid, sociale arbeidsvaardigheden VolwassenenTrimbos InstituutGratis
Vragenlijst Zelfbepaling Vragenlijst ZelfbepalingKwaliteit van leven  zelfbepaling, zelfwaardering, zelfvertrouwen, locus of control, IPC-scales, intern, extern VolwassenenJarabeeGratis
VSOG Verkorte Schaal voor Ouderlijk Gedrag (ook Arabische, Engelse, Franse, Spaanse en Turkse vertaling en versie voor pleegouders beschikbaar)Gezin  Ouderlijk gedrag, ouders, pleegouders, kind, kinderen, opvoeding, opvoeden, opvoedgedrag, gezin, verzorgers, positief, ouderlijk gedrag, regels, straffen, belonen, hard straffen, VG&O, OBVL, VGFO, VMGVolwassenenPraktikon€ 0,31Scores
VTCIVerkorte Temperament en Karakter VragenlijstPersoonlijkheid Kort, 12 jaar, screening, prikkels, prikkelzoekend, leed, leedvermijdend, sociaal,sociaalgericht, interactie, volhardend, zelfsturend, zelfsturing, coping, coöperatief, samenwerking, zelftrancedentJongeren
Volwassenen
Datec€ 8,24
VvGK 6-16Vragenlijst voor gedragsproblemen bij kinderen 6-16 jaarGedrag  gedrag, gedragsproblemen, gedragsstoornis, kind, kinderen, ADHD, aandacht, hyperactiviteit, impulsiviteit, aandachtstekort, oppositioneel, conduct disorder, Kinderen
Jongeren
Pearson3€ 3,75
WAV-12Werkalliantievragenlijst – versie voor hulpverlener en ouder/jongere beschikbaarCliënttevredenheid/ zorgevaluatie  jongeren, relatie, therapeut, therapeutische relatie, cli‘nt, therapie, verandering, emotionele band, doelen, taken, alliantie, overeenstemming, sessie, gesprekken, hulpverlener, hulpverlening JongerenStinckens, Ulburghs & ClaesGratis
WHODAS 2.0 interviewWorld Health Organization disability assessment schedule 2.0Zelfredzaamheid  beperkingen, moeilijkheden, gezondheidstoestand, gezondheid, ziekte, interview, activiteiten, begrijpen, communiceren, bewegen, verplaatsen, deelname aan de samenleving, omgang met mensen, sociale contacten, toeschrijving, invloed, zelfverzorging VolwassenenWHO, vertaling uit 2000Gratis
WHODAS 2.0 verkort - zelfrapportageVragenlijst voor het vaststellen van beperkingenZelfredzaamheid  beperkingen, moeilijkheden, gezondheidstoestand, gezondheid, ziekte, interview, activiteiten, begrijpen, communiceren, bewegen, verplaatsen, deelname aan de samenleving, omgang met mensen, sociale contacten, toeschrijving, invloed, zelfverzorging VolwassenenWHOGratis
YGTSS (ernst)
Yale Global Tic Severity Scale (ernst)Gedrag  Tourette, jeugd, jongeren, kind, kinderen, tics, ernst, aantal, frequentie, intensiteit, complexiteit, mate van interfereren, interferentie, hinder, motorische tics, vocale tics, JongerenAccareGratis
YGTSS (symptom checklist)
Yale Global Tic Severity Scale (symptom checklist)Gedrag  Tourette, jeugd, jongeren, kind, kinderen, tics, type, symptomen, aard, motorische tics, vocale tics, JongerenAccareGratis
Y-OQ (30.1)Youth Outcome Questionnaire Cliënttevredenheid/
Zorgevaluatie  jongeren, ouders, verandering, verbetering, ROM, routinge outcome monitoring, Jeugd GGZ, risico, depressie, angst, somatisch, sociale isolatie, hyperactiviteit, afleidbaarheid, agressie, gedragsproblemen, probleemgedrag
JongerenOQ-Measures€ 1,27 per cliëntScores
Effecten
Y-OQ (30.1) OuderversieYouth Outcome Questionnaire - ouderversieCliënttevredenheid/
Zorgevaluatie  jongeren, ouders, verandering, verbetering, ROM, routinge outcome monitoring, Jeugd GGZ, risico, depressie, angst, somatisch, sociale isolatie, hyperactiviteit, afleidbaarheid, agressie, gedragsproblemen, probleemgedrag
JongerenOQ-Measures€ 1,27 per cliëntScores
Effecten
YSQ-NLSchemavragenlijst YSQ - NederlandsPersoonlijkheid  Cognitieve schema's, schemamodi, schemamodel, schematherapie, gemoedstoestand, persoonlijkheid, gedrag, persoonlijkheidsstoornis, jongeren JongerenSchematherapieGratis
YSRZelf in te vullen vragenlijst voor 11-18 jarigen (ook Engelse vertaling beschikbaar)Gedrag  problemen, sociaal, emotioneel, aandacht, hyperactiviteit, oppositioneel, obessiviteit, compulsiviteit, agressie, aggressiviteit, angst, depressie, ADHD depressiviteit, trauma, posttraumatische stress, internaliserend, externaliserend JongerenASEBA€ 0,79
(€ 0,39)
Scores
Effecten
Zelfbeoordelings-onderzoek PBSZelfbeoordelingsonderzoek van Positive Behavior SupportSchool/Studie  school, leerling, leerkracht, onderwijs, PBS, Positive Behavior Support, zelfbeoordeling, goed gedrag, gewenst gedrag, probleemgedrag VolwassenenPIONN
PBS
Gratis
ZIL Zelfinventaristielijst traumaPsychische klachten/functioneren  volwassenen, zelfinventarisatie, PTSS, posttraumatische stressstoornis, trauma, DSM, herbeleven, vermijden, hyperarousal, stress, angst, ptsd, traumatische gebeurtenis, vermijding, trauma, affectief, somatisch VolwassenenPearson3€ 2,11
Zelfrapport NPTZelfrapport NPTGedrag  zelfrapportage, woonsituatie, opleiding, werk, dagbesteding, geld, relaties, vrienden, bekenden, drugs, alcohol, depressie, depressief, denkfouten, nerveus, kwaad, problemen oplossen, samenwerken met hulpverlener, zorgen, levensgebieden, levensdomeinen JongerenVan MontfoortGratis
ZRM 2017Zelfredzaamheid-Matrix 2017Kwaliteit van leven  zelfredzaamheid, volwassenen, financiën, werk, opleiding, tijdsbesteding, huisvesting, huiselijke relaties, geestelijke gezondheid, gedrag, ontwikkeling, lichamelijke gezondheid, middelengebruik, verslaving, basale activteiten, ADL, dagelijks leven, instrumentele activiteiten, sociaal netwerk, maatschappelijke participatie, justitie, lichamelijke verzorging, sociaal-emotionele ondersteuning, scholing, opvang, ouderschap VolwassenenGGD AmsterdamOp aanvraagScores
ZRM HuishoudensZelfredzaamheid-Matrix HuishoudensKwaliteit van leven  zelfredzaamheid, volwassenen, financiën, werk, opleiding, tijdsbesteding, huisvesting, huiselijke relaties, geestelijke gezondheid, gedrag, ontwikkeling, lichamelijke gezondheid, middelengebruik, verslaving, basale activteiten, ADL, dagelijks leven, instrumentele activiteiten, sociaal netwerk, maatschappelijke participatie, justitie, lichamelijke verzorging, sociaal-emotionele ondersteuning, scholing, opvang, ouderschap GezinGGD Amsterdam, NJi en PraktikonOp aanvraag
ZRM-JZelfredzaamheid-Matrix JongerenKwaliteit van leven  zelfredzaamheid, volwassenen, financiën, werk, opleiding, tijdsbesteding, huisvesting, huiselijke relaties, geestelijke gezondheid, gedrag, ontwikkeling, lichamelijke gezondheid, middelengebruik, verslaving, basale activteiten, ADL, dagelijks leven, instrumentele activiteiten, sociaal netwerk, maatschappelijke participatie, justitie, lichamelijke verzorging, sociaal-emotionele ondersteuning, scholing, opvang, ouderschap JongerenGGD AmsterdamOp aanvraagScores
ZO!Observatielijst Zelfregulatie in het onderwijsSchool/studie  Observatie, observeren, observatielijst, zelfregulatie, zelfreguleren, onderwijs, school, scholen, leerling, leerkracht, taakgericht gedrag, zelfbewustzijn, reflectie, reflectren, interactie, klas, klasgenoten, preregulatie, externe regulatie, co-regulatie, zelfregulatie, ontwikkeling, leren JongerenPI7Gratis

1 Kosten voor afname en/of scoring zijn inclusief 21% BTW. De genoemde bedragen zijn voor scoring én afname; als er een bedrag tussen haakjes achter staat, betreft dit het bedrag voor alleen scoring (u heeft zelf een papieren lijst). Als er geen bedrag tussen haakjes staat, is de prijs voor alleen scoring gelijk aan de prijs voor scoring en afname. De kosten per cliënt worden per jaar doorberekend.

2 Deze vragenlijsten zijn op te vragen in de Dashboards voor Scores en Effecten. Van vragenlijsten die geschikt zijn voor het meten van verandering, kunt u scores en effecten over meerdere meetmomenten opvragen. Sommige vragenlijsten zijn niet geschikt om verandering te meten, u kunt dan alleen de scores op één meetmoment bekijken. Op de website van het NJi is te zien welke vragenlijsten geschikt zijn voor effectmetingen.
Het Respons-dashboard bevat alle vragenlijsten die voor uw organisatie in BergOp beschikbaar zijn.

3 Voor gebruik van deze vragenlijsten dient u eerst digitaal akkoord te gaan met de voorwaarden die de uitgever stelt aan gebruik van de lijsten. Na dit akkoord kunnen de vragenlijsten voor u beschikbaar worden gemaakt.

4 Voor gebruik van deze vragenlijsten moet u zelf een overeenkomst met de uitgever sluiten. De kosten worden ook door de uitgever gefactureerd, informatie in dit bestand is puur ter indicatie.

Ga naar de bovenkant